22 610 42 39

Zadzwoń do nas

Facebook

Dokumentacja medyczna związana z przyjęciem pacjenta do szpitala

Dokumentacja medyczna związana z przyjęciem pacjenta do szpitala

WROCŁAW,  14 grdnia 2016 r. (środa)

Szkolenie skierowane jest do lekarzy, pielęgniarek, sekretarek medycznych,
oraz pracowników działu rozliczeń
i dokumentacji.

W programie szkolenia skupiliśmy się nie tylko na zagadnieniach prawnych i teoretycznych, dotyczących wymaganego przez prawo składu dokumentacji – przedstawimy także gotowe schematy postępowania, wzory druków oraz odpowiemy na Państwa pytania.

Tematyka:

 1. Skierowanie jako część dokumentacji medycznej
 • weryfikacja skierowania
 • postępowanie w przypadku nieprawidłowego skierowania
 • uprawnienia pacjentów z krajów Unii Europejskiej
 1. Porada w Izbie Przyjęć lub SOR – dokumentacja
 2. Księga przyjęć, księga odmów
 • zakres niezbędnych danych
 • dokumenty towarzyszące wpisom w księgach
 1. Dokumentacja list oczekujących w przypadku odmowy przyjęcia
 2. Dokumentacja dotycząca przyjęcia do szpitala
 • zakres danych dotyczący przyjęcia
 • oświadczenia i zgody pacjenta
 • zakres dokumentacji dotyczący pakietu onkologicznego
 • dokumenty własne pacjenta
 • dokumentacja depozytu
 • dokumentacja prowadzona przez pielęgniarkę w zakresie przyjęcia do szpitala
 1. Dokumentacja leków własnych pacjenta
 2. Szczególne przypadki przyjmowania do szpitala na zasadach odrębnych
 3. Odpowiedzialność podmiotu za prawidłowość prowadzenia dokumentacji dotyczącej przyjęcia do szpitala
 4. Sposoby nadzoru i zarządzania prawidłowością prowadzenia dokumentacji medycznej

Informacje organizacyjne:

Termin szkolenia: 14.12.2016 r. (środa)

Czas trwania: 9:00 – 15:00

Miejsce: Wrocław

Zgłoszenia można wysyłać do:  9 grudnia 2016 r. (piątek) na nasz fax: (022) 740 30 78 bądź na adres e-mail: katarzyna.moczulska@iuz.org.pl

Po otrzymaniu zgłoszenia wystawimy Państwu fakturę pro-forma z danymi potrzebnymi do płatności.
Następnie, po otrzymaniu Państwa wpłaty – wystawiamy fakturę VAT, wysyłamy pocztą na wskazany adres.

Liczba miejsc ograniczona !

Koszt uczestnictwa:

150 zł netto – cena regularna

130 zł netto – dla placówek zgłaszających minimum 3 osoby

Ośrodki, które mają podpisaną umowę z NFZ nie muszą powiększać podanej kwoty o VAT,
gdyż usługi szkoleniowe finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku.

* * W cenę wliczona jest przerwa kawowa * * *

Na Państwa pytania odpowiemy pod numerem tel.: 0 607 407 202 lub 22 610 42 39