22 610 42 39

Zadzwoń do nas

22 740 30 78

Wyślij fax

Facebook

a

Doradcy

Anna Janiszewska
stanowisko: kierownik działu doradców

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie rozliczania świadczeń zdrowotnych oraz prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej w placówkach ochrony zdrowia.

Doświadczenie w pracy w największym szpitalu onkologicznym w Polsce, pozwoliło na zdobycie niezbędnej wiedzy w przeprowadzaniu audytów dokumentacji medycznej, a także w prowadzeniu szkoleń.

Publikowała artykuły poświęcone zarządzaniu udzielaniem świadczeniami finansowanymi ze środków publicznych.

Obecnie w swojej pracy zawodowej zajmuje się zarządzaniem pracą doradców oraz kształtowaniem oferty Kancelarii pod potrzeby klientów. Udziela odpowiedzi na pytania klientów, z których część publikowana jest w czasopiśmie System w rubryce
“JGP w pytaniach i odpowiedziach”.

Artur Fałek
stanowisko: ekspert

W latach 2007-2015 Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia, wcześniej Dyrektor Departamentu Gospodarki Lekami Centrali NFZ, były Przewodniczący Komisji Ekonomicznej przy Ministrze Zdrowia, wcześniej Zespołu ds. Gospodarki Lekami

Jolanta Kowalczyk
stanowisko: ekspert

mgr Zdrowia Publicznego ze specjalizacją zarządzanie placówkami leczniczymi Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Université Paris 13 we Francji.
Studentka prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Doświadczenie związane z ochroną zdrowia zdobywała odbywając praktyki w wieloprofilowych ośrodkach medycznych, a także podczas pracy w jednym z największych szpitali w Polsce.

W pracy zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi prowadzenia dokumentacji medycznej oraz poprawności rozliczanych z Płatnikiem publicznym świadczeń zdrowotnych. Od lat prowadzi audyty dokumentacji medycznych w całej Polsce. Jej ogromne doświadczenie pozwala na prowadzenie szkoleń związanych
z zasadami rozliczania świadczeń, a także dotyczących bezpieczeństwa prawnego lekarzy i pracowników działu statystyki, rozliczania świadczeń.

Autorka licznych opinii i opracowań dotyczących zmian w zakresie rozliczania świadczeń zdrowotnych.

Jacek Rusinowski
stanowisko: doradca

Prawnik. Doświadczenie w zakresie prawa medycznego oraz funkcjonowania sytemu ochrony zdrowia zdobywał pracując w największych podmiotach leczniczych w Polsce.

Doświadczony wykładowca i trener.

Specjalizuje się w szczegółowej analizie wprowadzanych ustaw, rozporządzeń oraz zarządzeń Prezesa NFZ. Posiada wiedzę z zakresu organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności aspektów dotyczących odpowiedzialności podmiotu leczniczego.

Ma doświadczenie we wspieraniu zarządów i organów prowadzących podmioty lecznicze w procesach przekształceniowych.

Ilona Jasielska
stanowisko: doradca

Absolwentka Politechniki Lubelskiej.
W Kancelarii Doradczej pracuje od 2016 roku.

W pracy zajmuje się organizowaniem szkoleń, wykładów, prelekcji i prezentacji prowadzonych przez naszych wykładowców w placówkach w całej Polsce

Ponadto do jej istotnych zadań należy odpowiadanie na Państwa pytania związane z możliwością dokonywania zgłoszeń na szkolenia.

Katarzyna Moczulska
stanowisko: doradca

Absolwentka Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Zatrudniona w Kancelarii Doradczej od 2014 roku.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w międzynarodowej firmie farmaceutycznej, wcześniej w dziale Dokumentacji Medycznej Queen Alexandra Hospital w Wielkiej Brytanii oraz na stanowisku głównego inspektora w Wydziale Orzecznictwa Lekarskiego ZUS w Warszawie.

W zakresie jej obowiązków znajduje się organizowanie szkoleń i wykładów,
a także cyklicznej konferencji Casemix dedykowanej kadrze zarządzającej
i Casemix-Pharma dla farmaceutów.

Ponadto sprawuje nadzór nad organizacją pracy sekretariatu i terminarza właściciela Kancelarii, koordynuje wydawanie zaświadczeń i dyplomów dla uczestników szkoleń.
Z uwagi na posiadane kwalifikacje przekłada teksty na język angielski,
jest autorką książki „Angielski dla medyków”.

Iwona Kowalczyk
stanowisko: młodszy doradca  

mgr Zdrowia Publicznego

W swojej karierze zawodowej pracowała na stanowisku specjalisty ds. rozliczania świadczeń zdrowotnych w jednej z największych publicznych placówek medycznych w kraju. Ma doświadczenie w analizie zawieranych umów na badania kliniczne i umów na świadczenia usług medycznych, a także w zakresie kompleksowej obsługi portalu NFZ.

W Kancelarii Doradczej prowadzi audyty związane z rozliczaniem świadczeń
z Płatnikiem publicznym i dotyczące poprawnego sposobu prowadzenia dokumentacji w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa.

Odpowiada na pytania klientów związane z problemowymi przypadkami udzielonych świadczeń w odniesieniu do sposobu ich rozliczenia.

Dagmara Różyk
stanowisko: 
prawnik

Adwokat, od lipca 2013 r. prowadzi własną Kancelarię Adwokacką.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończyła broniąc w 2008 r. pracy magisterskiej pt. „Odpowiedzialność odszkodowawcza lekarza zatrudnionego w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej”

Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
Obok praktyki ogólnej (prawo karne i cywilne) zajmuje się zagadnieniami z obszaru szeroko pojętego prawa medycznego.

Posiada również doświadczenie z zakresu prawa farmaceutycznego, w latach 2011-2012 r.
Współpracowała z Ministerstwem Zdrowia – Departamentem Polityki Lekowej i Farmacji, przygotowując  m. in. odpowiedzi na zapytania, skargi i interpelacje poselskie z obszaru właściwości Departamentu, dokonując interpretacji przepisów prawnych w sprawach związanych z prawem farmaceutycznym, problematyką lekową i refundacyjną oraz biorąc merytoryczny udział w pracach legislacyjnych nad projektami aktów prawnych (m.in. przygotowanie rozporządzeń dot. tzw. „importu docelowego”).

Obecnie współpracuje z Kancelarią Doradczą Rafał Piotr Janiszewski, jako doradca prawny z zakresu służby zdrowia.