22 610 42 39

Zadzwoń do nas

Facebook

Jak skonstruowany jest system ochrony zdrowia w Polsce?

Zapraszamy na szkolenie on-line:

Jak skonstruowany jest system ochrony zdrowia w Polsce?

11 października 2023r. (środa)
w godz.: 10:00 – 13:00

Zarówno zarządzanie udzielaniem świadczeń jak i realizacja poszczególnych zadań w podmiocie leczniczym wymagają ogólnej wiedzy o konstrukcji systemu. Zależności zakresów świadczeń, możliwości koordynacji i budowania ścieżki diagnostyczno-terapeutycznej często determinują działania podmiotu leczniczego.

Wiedza o zasadach organizacji i rozliczania jest zatem potrzebna każdej osobie pracującej w ochronie zdrowia.

Mając na uwadze powyższe przygotowałem szkolenie, które dedykuję zarówno menadżerom jak i lekarzom, pielęgniarkom czy pracownikom administracyjnym podmiotów leczniczych.

Przygotowany zasób informacji jest również cenny dla dostawców usług dla służby zdrowia, dla których zrozumienie mechanizmów funkcjonowania systemu może być pomocne w lepszym realizowaniu potrzeb podmiotów leczniczych.

Serdecznie zapraszam

Rafał Janiszewski

 

Program szkolenia:

 1. System ochrony zdrowia i działalność lecznicza w Polsce.
 2. Kluczowe regulacje prawne dotyczące ochrony zdrowia.
 3. Rynek usług zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
 4. Organizacja i finansowanie opieki zdrowotnej
  – Przychodnie POZ
  – zasady finansowania
  – kompetencje zespołu lekarza POZ
  – profilaktyka i plany opieki w POZ
  – Poradnie specjalistyczne
  – zasady finansowania świadczeń
  – struktura świadczeń i ścieżki pacjentów wg problemów zdrowotnych
  – Leczenie szpitalne
  – zasady finansowania świadczeń, rodzaje świadczeń i ich wyceny
  – budżet szpitala, zasady ustalania wartości kontraktów
  – gospodarka lekami w szpitalu
 5. Świadczenia koordynowane i sieci: kardiologiczna, onkologiczna.
  – Świadczenia opieki koordynowanej – zasady realizacji i finansowania
  – Sieć onkologiczna- zasady organizacji udzielania świadczeń i koordynacji pacjentów w systemie
  – System opieki kardiologicznej – zadania, kompetencje, zasady koordynacji
 6. Informatyzacja w ochronie zdrowia
  – System Informacji Medycznej jako główna baza w Polsce
  – Raportowanie zdarzeń medycznych a dokumentacja medyczna w postaci elektronicznej
  – Kierunki rozwoju informatyzacji ochrony zdrowia w Polsce

Informacje organizacyjne:

Termin szkolenia: 11 października 2023 r.
Czas trwania: 10:00 – 13:00

Szkolenie internetowe – platforma: MICROSOFT TEAMS – nie wymaga instalacji programu!

 

Zgłoszenia proszę wysłać na adres: anna.janiszewska@iuz.org.pl
Na Państwa pytania odpowiemy pod numerem tel.: 693 793 600

Koszt uczestnictwa*:

450 zł netto od osoby– zgłoszenia do 6 października 2023 r.
550 zł netto od osoby – zgłoszenia od 7 października 2023 r.

 • Po otrzymaniu zgłoszenia wystawiamy fakturę pro-forma z danymi do płatności
 • Fakturę VAT wystawimy w dniu szkolenia, po otrzymaniu od Państwa wpłaty
 • Faktury wysyłamy na wskazany na zgłoszeniu adres e-mail
 • Link kierujący do szkolenia prześlemy uczestnikom szkolenia po otrzymaniu wpłaty, na 1-2 dni przed szkoleniem.

 

W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w ciągu jednego dnia lub braku faktury pro-forma – prosimy o kontakt telefoniczny!

 

Formularz zgłoszenia