22 610 42 39

Zadzwoń do nas

Facebook

Listy oczekujących – aspekty praktyczne

WROCŁAW,  18 stycznia 2017 r. (środa)

Podczas zajęć omówimy zarówno wszystkie regulacje prawne związane z prowadzeniem kolejek, jak również przedstawimy praktyczne rozwiązania kluczowych problemów organizacyjnych związanych  z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Odpowiemy również na Państwa pytania.

Tematyka:

 • Podstawy prawne zasad prowadzenia list oczekujących
 • Umieszczanie pacjentów na liście oczekujących – przykładowa procedura i dokumentacja
 • Zmiany na liście oczekujących z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy oraz pacjenta
 • Zmiany terminu udzielenia świadczenia z przyczyn medycznych – zasady i dokumentacja
 • Realizacja świadczeń na rzecz pacjentów zapisanych na listę oczekujących – najczęściej występujące problemy
 • Skreślenie z listy oczekujących – okoliczności przewidziane prawem, przykładowe procedury     i dokumentacja
 • Kontynuacja leczenia a lista oczekujących (kiedy pacjenta nie zapisuje się na listę oczekujących)
 • Algorytm postępowania w przypadku odmowy udzielenia świadczenia w dniu zgłoszenia się pacjenta
 • Lista oczekujących pacjentów onkologicznych – podstawowe zasady
 • Odpowiedzialność świadczeniodawcy za realizację świadczeń w zakresie pakietu onkologicznego a lista oczekujących
 • Najczęściej zgłaszane wątpliwości dotyczące zasad prowadzenia list oczekujących – odpowiedzi na pytania

Informacje organizacyjne:

Termin szkolenia: 18.01. 2017 r. (środa)

Czas trwania: 9:00 – 15:00

Miejsce: Wrocław – 250 m od stacji PKP Wrocław Główny

Zgłoszenia można wysyłać do: 13 stycznia 2017 r. (piątek) na nasz fax: (022) 740 30 78 bądź na adres e-mail: ilona.jasielska@iuz.org.pl

Po otrzymaniu zgłoszenia wystawimy Państwu fakturę pro-forma z danymi potrzebnymi do płatności.
Następnie, po otrzymaniu Państwa wpłaty – wystawiamy fakturę VAT, wysyłamy pocztą na wskazany adres.

Liczba miejsc ograniczona !

Koszt uczestnictwa:

150 zł netto – cena regularna

130 zł netto – dla placówek zgłaszających minimum 3 osoby

Ośrodki, które mają podpisaną umowę z NFZ nie muszą powiększać podanej kwoty o VAT, gdyż usługi szkoleniowe finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku.

* * W cenę wliczona jest przerwa kawowa * * *

Na Państwa pytania odpowiemy pod numerem tel.: 22 610 42 39 lub 697 602 707