22 610 42 39

Zadzwoń do nas

Facebook

Regulaminy w podmiocie wykonującym działalność leczniczą / Listy oczekujących – aspekty praktyczne

Regulaminy w podmiocie wykonującym działalność leczniczą / Listy oczekujących – aspekty praktyczne

WROCŁAW, 22 listopada 2016 r.

Regulaminy w podmiocie wykonującym działalność leczniczą

Tematyka szkolenia:

 1. Podstawy prawne tworzenia regulaminów w podmiotach wykonujących działalność leczniczą:
 • Hierarchia aktów prawnych w podmiocie wykonującym działalność leczniczą
 • Ustawa o działalności leczniczej
 • Statut podmiotu wykonującego działalność leczniczą
 1. Regulamin organizacyjny podmiotu wykonującego działalność leczniczą
 • Zasady organizacji zarządzania placówką medyczną
 • Cele i zadania podmiotu wykonującego działalność leczniczą
 • Struktura organizacyjna i zadania poszczególnych komórek
 • Zadania kadry zarządzającej
 • Zasady współpracy pomiędzy komórkami placówki
 • Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych
 • Zasady wydawania regulacji wewnętrznych przez zarządzających placówką
 1. Zasady tworzenia regulaminów – procedury i przykładowe regulaminy:
 • Regulamin prowadzenia list oczekujących (wersja organizacyjna oraz wersja dla pacjenta)
 • Regulamin zespołu ds. oceny przyjęć
 • Receptariusz szpitalny (bez lekospisu)
 • Regulaminy porządkowe komórek organizacyjnych jako informacje dla pacjentów
 • Regulamin prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej
 • Zarządzenia dotyczące procedur i standardów wymaganych przepisami (ocena odżywienia, procedura monitorowania i leczenia bólu etc.)
 • Regulaminy komitetów i zespołów wymaganych w podmiocie prowadzącym działalność leczniczą
 1. Standardy realizacji świadczeń w oddziale (karty procesu):
 • Zachowawczym i zabiegowym
 1. Kontrola zarządcza – zarzadzanie jednostką, w realizacji celów i zadań́ w sposób zgodny z prawem – efektywny, oszczędny i terminowy
 2. Regulamin pracy
 3. Regulacje w zakresie odpowiedzialności pracowników podmiotu wykonującego działalność leczniczą
 4. Jak sprawnie przeprowadzić audyt regulaminów w podmiocie leczniczym

Informacje organizacyjne:

Termin szkolenia: 22.11. 2016 r. (wtorek)

Czas trwania: 9:00 – 15:00

Miejsce: Wrocław

Zgłoszenia można wysyłać do: 15 listopada 2016 r. (wtorek) na nasz fax: (022) 625 73 99 bądź na adres e-mail: katarzyna.moczulska@iuz.org.pl

Liczba miejsc ograniczona !

Koszt uczestnictwa:

150 zł netto – cena regularna

130 zł netto – dla placówek zgłaszających minimum 3 osoby

* * * W cenę wliczona jest przerwa kawowa * * *

Na Państwa pytania odpowiemy pod numerem tel.: 22 745 53 60 lub 607 407 202

***

WARSZAWA,  24 listopada 2016 r. (czwartek)

Listy oczekujących – aspekty praktyczne

Tematyka:

 • Podstawy prawne zasad prowadzenia list oczekujących
 • Umieszczanie pacjentów na liście oczekujących – przykładowa procedura i dokumentacja
 • Zmiany na liście oczekujących z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy oraz pacjenta
 • Zmiany terminu udzielenia świadczenia z przyczyn medycznych – zasady i dokumentacja
 • Realizacja świadczeń na rzecz pacjentów zapisanych na listę oczekujących – najczęściej występujące problemy
 • Skreślenie z listy oczekujących – okoliczności przewidziane prawem, przykładowe procedury     i dokumentacja
 • Kontynuacja leczenia a lista oczekujących (kiedy pacjenta nie zapisuje się na listę oczekujących)
 • Algorytm postępowania w przypadku odmowy udzielenia świadczenia w dniu zgłoszenia się pacjenta
 • Lista oczekujących pacjentów onkologicznych – podstawowe zasady
 • Odpowiedzialność świadczeniodawcy za realizację świadczeń w zakresie pakietu onkologicznego a lista oczekujących
 • Najczęściej zgłaszane wątpliwości dotyczące zasad prowadzenia list oczekujących – odpowiedzi na pytania

Informacje organizacyjne:

Termin szkolenia: 24.11. 2016 r. (czwartek)

Czas trwania: 9:00 – 15:00

Miejsce: Warszawa

Zgłoszenia można wysyłać do: 18 listopada 2016 r. (piątek) na nasz fax: (022) 625 73 99 bądź na adres e-mail: katarzyna.moczulska@iuz.org.pl

Liczba miejsc ograniczona !

Koszt uczestnictwa:

150 zł netto – cena regularna

130 zł netto – dla placówek zgłaszających minimum 3 osoby

* * W cenę wliczona jest przerwa kawowa * * *

Na Państwa pytania odpowiemy pod numerami tel.: 22 745 53 60 lub 607 407 202