22 610 42 39

Zadzwoń do nas

Facebook

Źródła finansowania projektów inwestycyjnych podmiotów ochrony zdrowia

Zapraszamy na szkolenie on-line:

Źródła finansowania projektów inwestycyjnych
podmiotów ochrony zdrowia

18 września 2024r. (środa)
w godz.: 10:00 – 13:00

Szkolenie dedykowane jest dla kadry zajmującej się inwestycjami w podmiocie leczniczym. Podczas szkolenia omówiona zostanie ścieżka aplikowania o środki unijne w perspektywie finansowej 2021-2027 zarówno z programów krajowych jak i regionalnych od przygotowania wniosku o dofinansowanie wraz z istotnymi elementami takimi jak: studium wykonalności, analiza finansowa, ocena oddziaływania na środowisko po kwestie związane z pomocą publiczną. Omówiona również zostanie specyfika pozyskiwania środków finansowych w ramach Funduszu Medycznego, a także oferta Instrumentów zwrotnych. Szkolenie o wymiarze praktycznym, dające możliwość pozyskania wiedzy niezbędnej do aktywnego korzystania z funduszy inwestycyjnych.

Program szkolenia:

 1. Zdrowie w perspektywie UE 2021-2027
 2. Przegląd możliwości pozyskania dofinansowania na inwestycje przez podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia:
  • Programy Fundusze Europejskie w poszczególnych województwach 2021-2027,
  • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 – 2027,
  • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027,
  • Fundusz Medyczny,
  • Krajowy Program Odbudowy,
  • Instrumenty zwrotne.
 3. Zasady realizacji projektów – omówienie specyfiki aplikowania o środki europejskie, w tym:
  • warunków merytorycznych,
  • studium wykonalności,
  • analizy finansowej,
  • kosztów kwalifikowalnych i zasad finansowania,
  • zasad pomocy publicznej, zasad udzielania zamówień publicznych.
 4. Pytania i odpowiedzi

 

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy proszę wysłać na adres: anna.janiszewska@iuz.org.pl

Na Państwa pytania odpowiemy pod numerem tel.: 693 793 600

 

Dlaczego warto wybrać nasze szkolenia?

 • Nasi wykładowcy to praktycy – z doświadczeniem w placówkach leczniczych
 • Dajemy możliwość zadawania pytań „na bieżąco” w trakcie trwania szkolenia
 • Udostępniamy Państwu prezentację i materiały szkoleniowe
 • Szkolenia są nagrywane – można je odtwarzać wiele razy, w dogodnym dla Państwa miejscu i czasie
 • Usługi doradcze dla podmiotów leczniczych świadczymy od ponad 20 lat
 • Jesteśmy instytucją wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS)

Informacje organizacyjne:

Termin szkolenia:  18 września 2024 r.
Czas trwania: 10:00 – 13:00

Szkolenie internetowe – platforma: MICROSOFT TEAMS – nie wymaga instalacji programu!

 

Zgłoszenia proszę wysłać na adres: anna.janiszewska@iuz.org.pl
Na Państwa pytania odpowiemy pod numerem tel.: 693 793 600

Koszt uczestnictwa*:

400 zł netto od osoby– zgłoszenia do 10 września 2024 r.
450 zł netto od osoby – zgłoszenia od 11 września 2024r.

Po otrzymaniu zgłoszenia wystawimy Państwu fakturę pro forma z danymi potrzebnymi do płatności. Fakturę VAT wystawimy po otrzymaniu wpłaty i wyślemy na wskazany na zgłoszeniu adres e-mail poczty elektronicznej.

 

W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w ciągu jednego dnia lub braku faktury pro-forma – prosimy o kontakt telefoniczny!

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy proszę wysłać na adres: anna.janiszewska@iuz.org.pl

Na Państwa pytania odpowiemy pod numerem tel.: 693 793 600

Formularz zgłoszenia