22 610 42 39

Zadzwoń do nas

Facebook

Konsultacje i doradztwo

a

Nadchodzące Szkolenia

Wideo materiały

CASEMIX – Obecne i przewidywane zmiany w systemie finansowania świadczeń zdrowotnych.

SZCZYRK, 25-26 PAŹDZIERNIKA 2018 r.

Tematyka:

 1. Regulacje dotyczące wzrostu wynagrodzeń – problemy, wątpliwości, praktyczne wskazówki
 2. Projektowane zmiany w ustawie o prawach pacjenta. Ważne zmiany, istotny priorytet Ministra Zdrowia.
 3. Projekt nowej sieci onkologicznej. Co dalej z pakietem onkologicznym?
 4. Nowy dokument Polityka Lekowa Państwa.
 5. Zmiana wzoru na wartość ryczałtu podstawowego zabezpieczenia szpitalnego.
 6. Obecne i planowane zmiany w rozliczaniu programów lekowych i chemioterapii.
 7. Nowe konkursy ofert
 8. Kontrole w podmiotach leczniczych. Przykłady, rozstrzygnięcia, wskazówki.
CZYTAJ WIĘCEJ

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem wideo z Warsztatów rozliczania świadczeń z 6.03.2018 r.

WSZYSTKIE MATERIAŁY WIDEO

Kontrole NFZ
Szkolenie dla świadczeniodawców

WARSZAWA, 15 MARCA 2018 R.

Tematyka:

 1. Podstawy prawne kontroli
 2. Zakresy kontroli
 3. Przebieg kontroli: od zawiadomienia do wystąpienia pokontrolnego
 4. Skutki kontroli: kary, zalecenia
 5. Odwołania, skargi, stanowiska kontrolowanego podmiotu – podstawy prawne
CZYTAJ WIĘCEJ
a

Doradcy naszej Kancelarii

Anna Janiszewska

Kierownik działu doradców

Artur Fałek

Ekspert

Jolanta Kowalczyk

Ekspert

Katarzyna Adamska

Młodszy doradca

Dagmara Różyk

Prawnik

Ilona Jasielska

Doradca

Katarzyna Moczulska

Doradca

Szkolenia z dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna w zakresie przyjęcia pacjenta do szpitala. Odmowa przyjęcia do szpitala. Zasadnicze reguły prowadzenia list oczekujących. Najczęściej występujące problemy.

Szkolenia dla pielęgniarek

Prawne uwarunkowania wykonywania świadczeń zdrowotnych. Zasady dokumentowania świadczeń wykonywanych przez pielęgniarkę i położną. Zasady podawania leków specyficznych w danym oddziale szpitalnym lub w domu pacjenta.