22 610 42 39

Zadzwoń do nas

Facebook

Konsultacje i doradztwo

a

Informacja

Szanowni Państwo,

otrzymujemy ogromną ilość pytań dotyczących rozliczania świadczeń w obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego.

Zapraszamy do obejrzenia naszego filmu z omówieniem bieżących zmian publikowanych przez NFZ oraz Ministerstwo Zdrowia związanych z zapobieganiem, rozprzestrzeniania się i zwalczania koronawirusa.

Zapraszamy także na naszego Facebook’a.

26 marca o godz. 10:00 – konsultacje na żywo!

Będziemy omawiać odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania po szkoleniu.
Będziemy także możliwość zadawania pytań on-line.

26.03.2020r. godz.10.00

Serdecznie zapraszamy!

Nadchodzące Szkolenia

Rozliczanie świadczeń zabiegowych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej

WARSZAWA, 4 MARCA 2020 r.

Tematy poruszane podczas warsztatów:

 1. Podstawy prawne finansowania świadczeń ambulatoryjnych.
 2. Zasady prawidłowego rozliczania specjalistycznych świadczeń zabiegowych i diagnostyczno-zabiegowych.
 3. Przykłady rozliczania świadczeń z zakresu pakietu onkologicznego.
 4. Rozliczanie porad od pierwszorazowej, do skierowania do POZ
 5. Obowiązki sprawozdawcze świadczeniodawcy.
 6. Rozliczenie świadczeń, a dokumentacja medyczna w gabinecie zabiegowym.
 7. Kary za nieprawidłowe rozliczanie świadczeń.
 8. Praktyczne wskazówki, odpowiedzi na pytania.

Rozliczanie świadczeń z zakresu ortopedii w leczeniu szpitalnym

WROCŁAW, 18 MARCA 2020r.

 1. Podstawy prawne finansowania świadczeń szpitalnych.
 2. Zasady prawidłowego rozliczania świadczeń w zakresie ortopedii.
 3. Rozliczenie procedur ortopedycznych, a sprawozdawczość świadczeniodawcy.
 4. Dokumentowanie udzielonych świadczeń. Opisy zastosowanych procedur.
 5. Kary NFZ za nieprawidłowe rozliczenie udzielonych świadczeń.
 6. Praktyczne wskazówki, odpowiedzi na pytania.

Kontrole w podmiotach leczniczych

WARSZAWA, 25 MARCA 2020r.

Podczas szkolenia omówimy:

 1. Zakres kontroli przeprowadzanych w podmiocie leczniczym.
 2. Korpus kontrolerski – zasady działania, tryb postępowania, kary za występujące uchybienia w podmiocie leczniczym.
 3. Rzecznik Praw Pacjenta – tryb przeprowadzania kontroli, kary za naruszenie indywidualnych i zbiorowych praw pacjentów.
 4. Dowody przedstawiane podczas kontroli. Na co zwrócić szczególną uwagę?
 5. Praktyczne aspekty kontroli – przykłady kontroli, protokołów, wystąpień.

Wideo materiały

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem wideo z Warsztatów rozliczania świadczeń z 6.03.2018 r.

a

Doradcy naszej Kancelarii

Anna Janiszewska

Kierownik działu doradców

Artur Fałek

Ekspert

Jolanta Kowalczyk

Ekspert

Katarzyna Adamska

Młodszy doradca

Dagmara Różyk

Prawnik

Ilona Jasielska

Doradca

Katarzyna Moczulska

Doradca

Szkolenia z dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna w zakresie przyjęcia pacjenta do szpitala. Odmowa przyjęcia do szpitala. Zasadnicze reguły prowadzenia list oczekujących. Najczęściej występujące problemy.

Szkolenia dla pielęgniarek

Prawne uwarunkowania wykonywania świadczeń zdrowotnych. Zasady dokumentowania świadczeń wykonywanych przez pielęgniarkę i położną. Zasady podawania leków specyficznych w danym oddziale szpitalnym lub w domu pacjenta.