22 610 42 39

Zadzwoń do nas

Facebook

Konsultacje i doradztwo

a

Nadchodzące Szkolenia

Wideo materiały

Dokumentacja medyczna w rehabilitacji

WARSZAWA, 21 MARCA 2019 r.

Ramowy program szkolenia:

 1. Podstawy prawne dokumentacji medycznej
 2. Zakres dokumentacji medycznej świadczeń medycznych wykonywanych ambulatoryjnie
 3. Dokumentacja medyczna świadczeń realizowanych w warunkach stacjonarnych
 4. Przykłady wzorów druków dokumentacji medycznej w fizjoterapii
 5. Niezbędne elementy dokumentacji medycznej w aspekcie rozliczeń z NFZ

WARSZTATY ROZLICZANIA ŚWIADCZEŃ

WARSZAWA, 4 KWIETNIA 2019 r.

Ramowy program warsztatów:

 1. Omówienie regulacji związanych z rozliczaniem wg indywidualnych zgód płatnika
 2. Przedstawienie zasad wypełniania wniosków
 3. Zasady liczenia kosztów na potrzeby wniosku
 4. Omówienie przykładowych kalkulacji rozliczania kosztów leczenia
 5. Najczęstsze przyczyny zmian wartości wnioskowanych kwot oraz odmów rozliczenia

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem wideo z Warsztatów rozliczania świadczeń z 6.03.2018 r.

Kontrole NFZ
Szkolenie dla świadczeniodawców

WARSZAWA, 15 MARCA 2018 R.

Tematyka:

 1. Podstawy prawne kontroli
 2. Zakresy kontroli
 3. Przebieg kontroli: od zawiadomienia do wystąpienia pokontrolnego
 4. Skutki kontroli: kary, zalecenia
 5. Odwołania, skargi, stanowiska kontrolowanego podmiotu – podstawy prawne
CZYTAJ WIĘCEJ
a

Doradcy naszej Kancelarii

Anna Janiszewska

Kierownik działu doradców

Artur Fałek

Ekspert

Jolanta Kowalczyk

Ekspert

Katarzyna Adamska

Młodszy doradca

Dagmara Różyk

Prawnik

Ilona Jasielska

Doradca

Katarzyna Moczulska

Doradca

Szkolenia z dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna w zakresie przyjęcia pacjenta do szpitala. Odmowa przyjęcia do szpitala. Zasadnicze reguły prowadzenia list oczekujących. Najczęściej występujące problemy.

Szkolenia dla pielęgniarek

Prawne uwarunkowania wykonywania świadczeń zdrowotnych. Zasady dokumentowania świadczeń wykonywanych przez pielęgniarkę i położną. Zasady podawania leków specyficznych w danym oddziale szpitalnym lub w domu pacjenta.