22 610 42 39

Zadzwoń do nas

Facebook

Konsultacje i doradztwo

a

Nadchodzące Szkolenia

Wideo materiały

Kontrola dokumentacji medycznej – programy lekowe i chemioterapia

WARSZAWA, 16 PAŹDZIERNIKA 2019 r.

 1. Dokumentacja medyczna w programach lekowych i chemioterapii.
 2. Realizacja trybu hospitalizacji, trybu jednodniowego i trybu ambulatoryjnego w programach lekowych /chemioterapii, a dokumentacja medyczna.
 3. Dokumenty potwierdzające uzyskanie świadczenia przez pacjenta.
 4. Realizacja programu lekowego/chemioterapii, a gospodarka lekiem.
 5. Kluczowe aspekty sprawozdawczości SMPT.
 6. Co kontroluje NFZ w zakresie programów lekowych/chemioterapii?  – przykłady kontroli.

Zasady postępowania personelu medycznego z pacjentem oraz rodziną pacjenta

WARSZAWA, 22 PAŹDZIERNIKA 2019 r.

 1. Prawa i obowiązki pacjenta, a swoboda personelu medycznego.
 2. Możliwości prawne personelu przy współpracy z uciążliwym pacjentem.
 3. Personel medyczny, a rodzina pacjenta.
 4. Ryzyka związane z odpowiedzialnością personelu medycznego.
 5. Dokumentacja medyczna jako tarcza obronna.
 6. Możliwe skutki prawne, gdy współpraca nie będzie pomyślna.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem wideo z Warsztatów rozliczania świadczeń z 6.03.2018 r.

a

Doradcy naszej Kancelarii

Anna Janiszewska

Kierownik działu doradców

Artur Fałek

Ekspert

Jolanta Kowalczyk

Ekspert

Katarzyna Adamska

Młodszy doradca

Dagmara Różyk

Prawnik

Ilona Jasielska

Doradca

Katarzyna Moczulska

Doradca

Szkolenia z dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna w zakresie przyjęcia pacjenta do szpitala. Odmowa przyjęcia do szpitala. Zasadnicze reguły prowadzenia list oczekujących. Najczęściej występujące problemy.

Szkolenia dla pielęgniarek

Prawne uwarunkowania wykonywania świadczeń zdrowotnych. Zasady dokumentowania świadczeń wykonywanych przez pielęgniarkę i położną. Zasady podawania leków specyficznych w danym oddziale szpitalnym lub w domu pacjenta.