22 610 42 39

Zadzwoń do nas

Facebook

Konsultacje i doradztwo

a

Nadchodzące Szkolenia

Casemix – kolejny etap zmian w ochronie zdrowia

WROCŁAW, 27-28 LUTEGO 2020r.

Tematy poruszane podczas konferencji:

 1. Przedstawienie najważniejszych zmian w systemie ochrony zdrowia.
 2. Plan finansowy i realizacja. Umiejscowienie bezlimitowych świadczeń
 3. Kierunek zmian w zakresie finansowania
  – analiza wyroku TK w sprawie finansowania świadczeń
  – modyfikacje świadczeń wskazujące na zmianę sposobu finansowania
  – Narodowy Instytut leczenia raka i sieć onkologiczna
 4. Blaski i cienie informatyzacji w ochronie zdrowia

Rozliczanie świadczeń zabiegowych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej

WARSZAWA, 4 MARCA 2020 r.

Tematy poruszane podczas warsztatów:

 1. Podstawy prawne finansowania świadczeń ambulatoryjnych.
 2. Zasady prawidłowego rozliczania specjalistycznych świadczeń zabiegowych i diagnostyczno-zabiegowych.
 3. Przykłady rozliczania świadczeń z zakresu pakietu onkologicznego.
 4. Rozliczanie porad od pierwszorazowej, do skierowania do POZ
 5. Obowiązki sprawozdawcze świadczeniodawcy.
 6. Rozliczenie świadczeń, a dokumentacja medyczna w gabinecie zabiegowym.
 7. Kary za nieprawidłowe rozliczanie świadczeń.
 8. Praktyczne wskazówki, odpowiedzi na pytania.

Kontrole w podmiotach leczniczych

WARSZAWA, 25 MARCA 2020r.

Podczas szkolenia omówimy:

 1. Zakres kontroli przeprowadzanych w podmiocie leczniczym.
 2. Korpus kontrolerski – zasady działania, tryb postępowania, kary za występujące uchybienia w podmiocie leczniczym.
 3. Rzecznik Praw Pacjenta – tryb przeprowadzania kontroli, kary za naruszenie indywidualnych i zbiorowych praw pacjentów.
 4. Dowody przedstawiane podczas kontroli. Na co zwrócić szczególną uwagę?
 5. Praktyczne aspekty kontroli – przykłady kontroli, protokołów, wystąpień.

Wideo materiały

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem wideo z Warsztatów rozliczania świadczeń z 6.03.2018 r.

a

Doradcy naszej Kancelarii

Anna Janiszewska

Kierownik działu doradców

Artur Fałek

Ekspert

Jolanta Kowalczyk

Ekspert

Katarzyna Adamska

Młodszy doradca

Dagmara Różyk

Prawnik

Ilona Jasielska

Doradca

Katarzyna Moczulska

Doradca

Szkolenia z dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna w zakresie przyjęcia pacjenta do szpitala. Odmowa przyjęcia do szpitala. Zasadnicze reguły prowadzenia list oczekujących. Najczęściej występujące problemy.

Szkolenia dla pielęgniarek

Prawne uwarunkowania wykonywania świadczeń zdrowotnych. Zasady dokumentowania świadczeń wykonywanych przez pielęgniarkę i położną. Zasady podawania leków specyficznych w danym oddziale szpitalnym lub w domu pacjenta.