22 610 42 39

Zadzwoń do nas

Facebook

Konsultacje i doradztwo

Konferencja Casemix

SZCZYRK, 23-24 marca 2023r.

Szanowni Państwo,

Rok 2022 był bardzo trudny dla podmiotów leczniczych. Po zwiększonym finansowaniu w okresie epidemii, przyszedł czas rozliczania środków z NFZ. Sytuacja finansowa szpitali uległa pogorszeniu z powodu wzrostu kosztów, w tym kosztów pracy.

Wiele podmiotów leczniczych opracowuje programy naprawcze, rozwojowe, poszukuje możliwości pozyskania dodatkowych środków lub modyfikacji zakresu świadczeń by poprawić wyniki finansowe.

Podczas spotkania przedstawimy najważniejsze zmiany oraz ich skutki. Wskażemy na kluczowe obszary działań jakie należy dzisiaj podjąć. Tym razem nie będziemy wymieniać znowelizowanych przepisów, a przedstawimy obraz systemu po zmianach.

Rafał Janiszewski 

SZCZEGÓŁY KONFERENCJI

Zaproszenie

Dostępne Kursy On-Line

Szanowni Państwo,
Obecna sytuacja pokazała, że prowadzenie szkoleń on-line jest równie efektywne co szkolenia organizowane dotychczas w Warszawie.

W związku z tym proponujemy Państwu dostęp do naszych szkoleń on-line.

Więcej informacji udzielimy pod numerem telefonu 607-407-202 oraz adresem e-mail: katarzyna.moczulska@iuz.org.pl

 

Zapraszamy do kontaktu!

Higienistka stomatologiczna w gabinecie ortodontycznym

Kurs dla higienistek i asystentek stomatologicznych oraz osób zainteresowanych, które chcą pozyskać wiedzę przydatną w codziennej pracy przy leczeniu pacjenta z aparatem ortodontycznym.

Nadchodzące Szkolenia

Ustawa o jakości – nowe zasady monitorowania zdarzeń medycznych niepożądanych

5 kwietnia 2023r. godzina 10.00 – 13:00

Szkolenia z dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna w zakresie przyjęcia pacjenta do szpitala. Odmowa przyjęcia do szpitala. Zasadnicze reguły prowadzenia list oczekujących. Najczęściej występujące problemy.

Szkolenia dla pielęgniarek

Prawne uwarunkowania wykonywania świadczeń zdrowotnych. Zasady dokumentowania świadczeń wykonywanych przez pielęgniarkę i położną. Zasady podawania leków specyficznych w danym oddziale szpitalnym lub w domu pacjenta.