22 610 42 39

Zadzwoń do nas

Facebook

Konsultacje i doradztwo

a

Nadchodzące Szkolenia

Wideo materiały

Rola asystenta medycznego w systemie ochrony zdrowia

WARSZAWA, 29 STYCZNIA 2020 r.

Podczas szkolenia omówimy:

 1. Podstawy prawne w pracy asystentów medycznych.
 2. Rejestr Asystentów Medycznych
 3. Dokumenty wystawiane przez asystentów medycznych:
 • E-zwolnienie
 • E-recepta
 1. Udział asystenta medycznego w tworzeniu dokumentacji medycznej – praktyczne wskazówki.
 2. Praktyczne rozwiązania występujących problemów i trudności w pracy asystenta medycznego.

Bezpieczeństwo prawne pielęgniarek i położnych

WARSZAWA, 12 LUTEGO 2020 r.

Tematy poruszane podczas szkolenia:

 1. Aspekty i podstawy prawne bezpieczeństwa pielęgniarek i położnych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
 • Odpowiedzialność za farmakoterapie, dokumentacje medyczną oraz bezpieczeństwo pacjenta
 1. Osobiste bezpieczeństwo pielęgniarek i położnych.
 • Ustawowa ochrona, Postępowanie z „trudnym pacjentem”, Mechanizmy zapewniające bezpieczeństwo prawne
 1. Praktyczne działania placówki zdrowotnej zapewniające bezpieczeństwo prawne.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem wideo z Warsztatów rozliczania świadczeń z 6.03.2018 r.

a

Doradcy naszej Kancelarii

Anna Janiszewska

Kierownik działu doradców

Artur Fałek

Ekspert

Jolanta Kowalczyk

Ekspert

Katarzyna Adamska

Młodszy doradca

Dagmara Różyk

Prawnik

Ilona Jasielska

Doradca

Katarzyna Moczulska

Doradca

Szkolenia z dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna w zakresie przyjęcia pacjenta do szpitala. Odmowa przyjęcia do szpitala. Zasadnicze reguły prowadzenia list oczekujących. Najczęściej występujące problemy.

Szkolenia dla pielęgniarek

Prawne uwarunkowania wykonywania świadczeń zdrowotnych. Zasady dokumentowania świadczeń wykonywanych przez pielęgniarkę i położną. Zasady podawania leków specyficznych w danym oddziale szpitalnym lub w domu pacjenta.