22 610 42 39

Zadzwoń do nas

Facebook

Konsultacje i doradztwo

a

Nadchodzące Szkolenia

Wideo materiały

Zasady archiwizacji i udostępniania dokumentacji medycznych

WARSZAWA, 10 WRZEŚNIA 2019 r.

 1. Zasady dotyczące postępowania z archiwizowaną dokumentacją medyczną.
 2. W jakim zakresie Ustawa o Narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ma zastosowanie dla dokumentacji medycznej.
 3. Co w sytuacji, gdy dokumentacja w częściach była prowadzona w różnych formach (np. papierowej i elektronicznej).
 4. Zasady liczenia terminów dla dokumentacji medycznej.
 5. Praktyczne aspekty prowadzenia archiwum dokumentacji medycznej.

Zmiany w sprawozdawaniu świadczeń do Narodowego Funduszu Zdrowia

WARSZAWA, 12 WRZEŚNIA 2019 r.

 1. Ocena zaawansowania nowotworu
 2. Klasyfikacja funkcjonowania (ICF)
 3. Informacje o zakażeniu szpitalnym (przy wypisie)
 4. Masa i wzrost pacjenta
 5. Harmonogram przyjęć
 6. Informacji dotyczącej używania przez świadczeniobiorcę wyrobów tytoniowych

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem wideo z Warsztatów rozliczania świadczeń z 6.03.2018 r.

Casemix

Najnowsze zmiany w systemie ochrony zdrowia

SZCZYRK, 19-20 WRZEŚNIA 2019 r.

 1. Omówienie zmian w regulacjach dotyczących realizacji i rozliczania świadczeń finansowanych ze środków publicznych – Katarzyna Adamska, Rafał Janiszewski
 2. „Wróżenie z fusów” – Rafał Janiszewski przestawia prognozowane zmiany systemowe – Rafał Janiszewski
 3. Zmiany planu finansowego NFZ – Artur Fałek
 4. Przedstawienie szczegółów zmiany zasad sprawozdawczości do NFZ oraz związanych z tym zmian organizacyjnych w podmiocie leczniczym. Praktyczne aspekty wejścia w życie zarządzenia Nr 98/2019/DI Prezesa NFZ – Arkadiusz Lewiński
a

Doradcy naszej Kancelarii

Anna Janiszewska

Kierownik działu doradców

Artur Fałek

Ekspert

Jolanta Kowalczyk

Ekspert

Katarzyna Adamska

Młodszy doradca

Dagmara Różyk

Prawnik

Ilona Jasielska

Doradca

Katarzyna Moczulska

Doradca

Szkolenia z dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna w zakresie przyjęcia pacjenta do szpitala. Odmowa przyjęcia do szpitala. Zasadnicze reguły prowadzenia list oczekujących. Najczęściej występujące problemy.

Szkolenia dla pielęgniarek

Prawne uwarunkowania wykonywania świadczeń zdrowotnych. Zasady dokumentowania świadczeń wykonywanych przez pielęgniarkę i położną. Zasady podawania leków specyficznych w danym oddziale szpitalnym lub w domu pacjenta.