22 610 42 39

Zadzwoń do nas

22 740 30 78

Wyślij fax

Facebook

Konsultacje i doradztwo

a

Nadchodzące Szkolenia

Wideo materiały

Realizacja praw pacjenta w podmiocie leczniczym

WARSZAWA, 6 września 2018 r.

Tematyka:

  1. Obszary regulowane przez obecną Ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  2. Korelacja praw pacjenta z uprawnieniami do świadczeń finansowanych ze środków publicznych
  3. Kontrole prowadzone przez Rzecznika Praw Pacjenta – naruszenia i rozstrzygnięcia kontroli
  4. Projektowane zmiany w Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  5. Regulacje wewnętrzne podmiotu dotyczące praw pacjenta
CZYTAJ WIĘCEJ

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem wideo z Warsztatów rozliczania świadczeń z 6.03.2018 r.

WSZYSTKIE MATERIAŁY WIDEO

Kontrole NFZ
Szkolenie dla świadczeniodawców

WARSZAWA, 15 MARCA 2018 R.

Tematyka:

  1. Podstawy prawne kontroli
  2. Zakresy kontroli
  3. Przebieg kontroli: od zawiadomienia do wystąpienia pokontrolnego
  4. Skutki kontroli: kary, zalecenia
  5. Odwołania, skargi, stanowiska kontrolowanego podmiotu – podstawy prawne
CZYTAJ WIĘCEJ
a

Doradcy naszej Kancelarii

Anna Janiszewska

Kierownik działu doradców

Artur Fałek

Ekspert

Jolanta Kowalczyk

Ekspert

Jacek Rusinowski

Doradca

Ilona Jasielska

Doradca

Katarzyna Moczulska

Doradca

Iwona Kowalczyk

Doradca

Dagmara Różyk

Prawnik

Szkolenia z dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna w zakresie przyjęcia pacjenta do szpitala. Odmowa przyjęcia do szpitala. Zasadnicze reguły prowadzenia list oczekujących. Najczęściej występujące problemy.

Szkolenia dla pielęgniarek

Prawne uwarunkowania wykonywania świadczeń zdrowotnych. Zasady dokumentowania świadczeń wykonywanych przez pielęgniarkę i położną. Zasady podawania leków specyficznych w danym oddziale szpitalnym lub w domu pacjenta.