22 610 42 39

Zadzwoń do nas

Facebook

Konsultacje i doradztwo

a

Nadchodzące Szkolenia

Wideo materiały

Rachunek kosztów w szpitalu

– modelowanie schematów liczenia kosztów na potrzeby sprawozdawcze, rozliczeniowe i zarządcze, cz. I

WARSZAWA, 8 MAJA 2019 r.

Ramowy program warsztatów:

  1. Regulacje prawne prowadzenia rachunku kosztów w szpitalu – wprowadzenie,
  2. Tworzenie analityki kosztów w systemach ewidencyjnych oraz sposoby ewidencji kosztów w szpitalu
  3. Możliwości wykorzystania schematów prowadzonego rachunku kosztów

CASEMIX

Najnowsze zmiany w systemie ochrony zdrowia

SZCZYRK, 9-10 MAJA 2019 r.

Wykłady naszych ekspertów dotyczyć będą najważniejszych naszym zdaniem zagadnień budzących wątpliwości i nastręczających problemów zarządzającym podmiotami leczniczymi.

Jak zawsze podczas naszych spotkań chcemy podjąć z Państwem dyskusję na temat przygotowywania się podmiotów leczniczych do zmian.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem wideo z Warsztatów rozliczania świadczeń z 6.03.2018 r.

Kontrole NFZ
Szkolenie dla świadczeniodawców

WARSZAWA, 15 MARCA 2018 R.

Tematyka:

  1. Podstawy prawne kontroli
  2. Zakresy kontroli
  3. Przebieg kontroli: od zawiadomienia do wystąpienia pokontrolnego
  4. Skutki kontroli: kary, zalecenia
  5. Odwołania, skargi, stanowiska kontrolowanego podmiotu – podstawy prawne
CZYTAJ WIĘCEJ
a

Doradcy naszej Kancelarii

Anna Janiszewska

Kierownik działu doradców

Artur Fałek

Ekspert

Jolanta Kowalczyk

Ekspert

Katarzyna Adamska

Młodszy doradca

Dagmara Różyk

Prawnik

Ilona Jasielska

Doradca

Katarzyna Moczulska

Doradca

Szkolenia z dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna w zakresie przyjęcia pacjenta do szpitala. Odmowa przyjęcia do szpitala. Zasadnicze reguły prowadzenia list oczekujących. Najczęściej występujące problemy.

Szkolenia dla pielęgniarek

Prawne uwarunkowania wykonywania świadczeń zdrowotnych. Zasady dokumentowania świadczeń wykonywanych przez pielęgniarkę i położną. Zasady podawania leków specyficznych w danym oddziale szpitalnym lub w domu pacjenta.