22 610 42 39

Zadzwoń do nas

Facebook

a

Kurs Kodera

Zapraszamy na kurs on-line:

CERTYFIKOWANY KURS KODERA
SEKRETARKI MEDYCZNEJ

 

Kurs realizowany będzie w ramach prowadzonego przez nas od ponad 12 lat !! projektu pt.: Szkoła Koderów. Oferowane szkolenie ma na celu wykształcenie kodera gotowego do pracy w oddziale szpitala czy w komórce rozliczania z NFZ świadczeń zdrowotnych. Przygotowaliśmy nowy, zaktualizowany program – m.in. o nowe klasyfikacje czy wymogi.

Koder – sekretarka medyczna MUSI posiadać wiedzę dotyczącą rozliczania świadczeń zdrowotnych w systemie JGP, ale także aktualizować pojawiające się zmiany, tak aby
stosować je w codziennej pracy i dzięki temu odciążyć lekarzy, który skupieni są na pacjentach i realizowanych świadczeniach medycznych.

Certyfikat kodera uzyskany przez uczestnika jest rękojmią z naszej strony tego, że słuchacz winien posiadać podstawowe kwalifikacje potrzebne do pracy kodera – sekretarki med.

 

UWAGA!
Kancelaria Doradcza Rafał Piotr Janiszewski jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod nr ewidencyjnym 2.14/00133/2024 – placówki zgłaszające mogą uzyskać, we własnym zakresie,dofinansowanie na kształcenie pracowników.

Poniżej prezentujemy szczegółowy program kursu Szkoły Koderów.

 

Pozostajemy do Państwa dyspozycji,

Anna Janiszewska, nr tel.: 693 793 600
anna.janiszewska@iuz.org.pl

Paulina Kilarska,
tel. 668 059 101
szkolenia@iuz.org.pl

Program podstawowy obejmuje prezentowany zakres tematyczny:

Dzień 1

Zasady finansowania i rodzaje świadczeń
Świadczenia onkologiczne rozliczane z NFZ

16 kwietnia 2024
godz. 10:00-14:00

 • Finansowanie świadczeń zdrowotnych – zasady
 • Koszyk świadczeń gwarantowanych
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia, Zarządzenia NFZ mające znaczenie w pracy kodera, sekretarki medycznej
 • Uprawnienia do świadczeń
 • Skierowania i e-skierowania
 • Systemy medyczne – informatyczne, elektroniczna dokumentacja i komunikacja placówki medycznej z NFZ
 • Charakterystyki: ICD-9, ICD-10, ICD-11 oraz ICD-O
 • Zasady kodowania rozpoznań nowotworowych
 • Rodzaje udzielanych świadczeń w onkologii
  – porady ambulatoryjne
  – hospitalizacja 1 – dnia
  – chemioterapia, radioterapia, brachyterapia,
  – programy lekowe i leczenie skojarzone
 • Pakiet onkologiczny
  – Rozliczanie świadczeń na podstawie DiLO
  – Produkty rozliczeniowe nie objęte „szybką ścieżką onkologiczną”
 • Ustawa o „sieci onkologicznej” – najnowsze przepisy

Dzień 2

JGP – wprowadzenie i zasady kodowania

23 kwietnia 2024
godz. 10:00-14:00

 • Konstrukcja systemu JGP – przypomnienie
 • Rozliczanie świadczeń w AOS
  – porady specjalistyczne
  – małe zabiegi i badania diagnostyczne
  – świadczenia kosztochłonne
 • Warsztaty rozliczeń AOS
 • Rozliczanie świadczeń w ramach hospitalizacji
  – ogólne zasady kodowania i rozliczania wg JGP
  – kodowanie jednostek chorobowych współistniejących i zasadniczych
  – sumowanie świadczeń i katalog produktów odrębnych
  – ruch między oddziałami
  – oddział anestezjologii i intensywnej terapii
  – dodatkowe możliwości rozliczania świadczeń
 • Warsztaty rozliczeń – leczenie szpitalne

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Wykłady on-line Szkoły Koderów odbędą się w dniach: 16, 23 kwietnia 2024 r.
w godzinach: 10:00 – 14:00 na platformie Microsoft Teams.

 

Koszt uczestnictwa w całym kursie wynosi, przy zgłoszeniu z jednej placówki (organizacji):

przy zgłoszeniu 1 osoby: 1000 zł od osoby
przy zgłoszeniu 2 – 4 osób: 800 zł od osoby
w przypadku 5 i więcej osób: 600 zł od osoby

Wskazana kwota obejmuje udział w wykładach „na żywo”, możliwość zadawania pytań na czacie podczas szkolenia, otrzymanie materiałów szkoleniowych przewidzianych przez
wykładowców, koszt wystawienia certyfikatu kodera.

Podmioty lecznicze, które finansują usługę ze środków publicznych przynajmniej w 70% mogą być zwolnione z podatku VAT. Aby skorzystać ze zwolnienia – należy przesłać wraz ze
zgłoszeniem – wypełnione oświadczenie (do pobrania wraz z formularzem zgłoszeniowym).

Zgłoszenia do udziału w kursie prosimy wysyłać: anna.janiszewska@iuz.org.pl

 

Pozostajemy do Państwa dyspozycji,

Anna Janiszewska, nr tel.: 693 793 600
anna.janiszewska@iuz.org.pl

Paulina Kilarska,
tel. 668 059 101
szkolenia@iuz.org.pl

 

Formularz zgłoszenia