22 610 42 39

Zadzwoń do nas

Facebook

a

Kurs Kodera

Zapraszamy na kurs on-line:

CERTYFIKOWANY KURS KODERA
SEKRETARKI MEDYCZNEJ

 

Kurs realizowany będzie w ramach prowadzonego przez nas od niespełna 15 lat !! projektu pt.: Szkoła Koderów. Oferowany cykl szkoleń ma na celu wykształcenie kodera gotowego do pracy w oddziale szpitala lub komórce rozliczania z NFZ świadczeń zdrowotnych.
Przygotowaliśmy program od poziomu podstawowego, dając możliwość kształcenia nawet nowych pracowników, czy też osób zmieniających stanowisko.

Koder – sekretarka medyczna powinien posiadać wiedzę dotyczącą rozliczania świadczeń zdrowotnych w systemie JGP, ale także móc zastosować pojawiające się zmiany
w codziennej pracy – tak aby odciążyć lekarzy, który skupieni są na pacjentach i jakości realizowanych świadczeń medycznych.

Certyfikat kodera uzyskany przez uczestnika jest rękojmią z naszej strony tego, że słuchacz winien posiadać podstawowe kwalifikacje potrzebne do pracy kodera.

 

UWAGA!
Kancelaria Doradcza Rafał Piotr Janiszewski jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod nr ewidencyjnym 2.14/00081/2020 – placówki zgłaszające mogą uzyskać, we własnym zakresie, dofinansowanie na kształcenie pracowników.

Poniżej prezentujemy szczegółowy program 3 dni kursu Szkoły Koderów.

 

Pozostaję do Państwa dyspozycji,

Anna Janiszewska
nr tel.: 693 793 600
anna.janiszewska@iuz.org.pl

Program podstawowy obejmuje prezentowany zakres tematyczny:

Dzień 1

Zasady finansowania świadczeń zdrowotnych
Rodzaje świadczeń – umowy z NFZ  

16 listopada 2023
godz. 10:00-14:00

 • Finansowanie świadczeń zdrowotnych
 • Rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia, Zarządzenia Prezesa NFZ mające istotne znaczenie w pracy kodera, sekretarki medycznej
 • Koszyk świadczeń gwarantowanych
 • Uprawnienia do świadczeń
 • Co to jest e-wuś ?
 • Skierowania i e-skierowania
 • Listy oczekujących, harmonogramy przyjęć
 • Systemy medyczne – informatyczne, elektroniczna dokumentacja i komunikacja placówki medycznej z NFZ
 • POZ, AOS, ASDK, SOK, leczenie szpitalne, chemioterapia, programy lekowe
 • Charakterystyki: ICD-9 oraz ICD-10

Dzień 2

JGP – wprowadzenie i zasady kodowania

23 listopada 2023
godz. 10:00-14:00

 • zakres gromadzonych danych – wymagany przez obowiązujące przepisy
 • umowy placówki medycznej z płatnikiem publicznym
 • konstrukcja systemu JGP
 • rozliczanie świadczeń w AOS
  – porady specjalistyczne
  – małe zabiegi
  – badania diagnostyczne
  – świadczenia kosztochłonne
 • rozliczanie świadczeń w ramach hospitalizacji
  – ogólne zasady kodowania
  – kodowanie jednostek chorobowych współistniejących oraz zasadniczych
  – rozliczanie hospitalizacji w JGP
  – sumowanie świadczeń
  – katalog produktów odrębnych
  – ruch między oddziałami
  – oddział anestezjologii i intensywnej terapii
  – dodatkowe możliwości rozliczania

Dzień 3

Świadczenia onkologiczne rozliczane z NFZ    

30 listopada 2023
godz. 10:00-14:00

 • Zasady kodowania rozpoznań nowotworowych
 • Rodzaje udzielanych świadczeń w onkologii
  – porady ambulatoryjne
  – hospitalizacja 1 – dnia
  – chirurgia, w tym rekonstrukcyjna
  – chemioterapia, radioterapia, brachyterapia, programy lekowe
  – leczenie skojarzone
 • Pakiet onkologiczny
  – Rozliczanie świadczeń na podstawie DiLO
  – Produkty rozliczeniowe nie objęte „szybką ścieżką onkologiczną”
 • Dokumentacja medyczna dotycząca leczenia onkologicznego
 • Główne założenia Ustawy o „sieci onkologicznej”

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Wykłady on-line Szkoły Koderów odbędą się w 3 czwartki: 16, 23, 30 listopada 2023 r.
w godzinach: 10:00 – 14:00 na platformie Microsoft Teams.

 

Koszt uczestnictwa w całym kursie wynosi, przy zgłoszeniu z jednej placówki (organizacji):

przy zgłoszeniu 1 osoby: 1800 zł od osoby
przy zgłoszeniu 2 – 4 osób: 1500 zł od osoby
w przypadku 5 i więcej osób: 1000 zł od osoby

Wskazana kwota obejmuje udział w wykładach „na żywo”, możliwość zadawania pytań na czacie podczas szkolenia, otrzymanie materiałów szkoleniowych przewidzianych przez wykładowcę, koszt wystawienia i przesłania pocztą certyfikatu kodera.

Podmioty lecznicze, które finansują usługę ze środków publicznych przynajmniej w 70% mogą być zwolnione z podatku VAT. Aby skorzystać ze zwolnienia – należy przesłać wraz ze zgłoszeniem – wypełnione oświadczenie (ostatnia strona tego pliku).

Zgłoszenia do udziału w kursie prosimy wysyłać: anna.janiszewska@iuz.org.pl

 

Pozostaję do Państwa dyspozycji, 

Anna Janiszewska
nr tel.: 693 793 600
anna.janiszewska@iuz.org.pl

Formularz zgłoszenia