22 610 42 39

Zadzwoń do nas

Facebook

a

Casemix

Zapraszamy na nasze kolejne spotkanie z cyklu Casemix pt.:

Najnowsze zmiany w systemie ochrony zdrowia

SZCZYRK, 9-10 MAJA 2019 r.

Szanowni Państwo,

 

Nasza cykliczna konferencja „CASEMIX” to doskonała okazja do omówienia najnowszych przepisów, przedstawienia interpretacji oraz zapoznania się z prognozami kolejnych zmian.

Celem konferencji jest więc zaprezentowanie i poddanie dyskusji kierunków zmian, a tym samym zwrócenie uwagi na newralgiczne z punktu widzenia świadczeniodawcy obszary planowanych nowelizacji.

Wykłady naszych ekspertów dotyczyć będą najważniejszych naszym zdaniem zagadnień budzących wątpliwości i nastręczających problemów zarządzającym podmiotami leczniczymi.

Jak zawsze podczas naszych spotkań chcemy podjąć z Państwem dyskusję na temat przygotowywania się podmiotów leczniczych do zmian. Jedną z największych wartości Casemix jest potencjał wiedzy i doświadczenia uczestników, którym na kanwie naszych wykładów stwarzamy przestrzeń do wymiany poglądów.

 

Gorąco zapraszam do udziału w konferencji

Rafał Janiszewski

 

PROGRAM KONFERENCJI:

 1. Przegląd zmian w przepisach regulujących udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a w tym zmian związanych z rozliczaniem świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 2. Plan finansowy NFZ, omówienie zmian i kierunków,
 3. Praktyczne aspekty wskaźników zmieniających wartość kontraktu z NFZ. Omówienie przykładów zastosowania wskaźników i ich wpływu na ustalanie wysokości kolejnego ryczałtu,
 4. Jak opracować realny plan naprawczy. Przykłady praktycznych rozwiązań poprawiających sprawność placówki,
 5. Przewidywane zmiany w ustawie o IOWISZ,
 6. Zmiany w zakresie organizacji szpitalnych oddziałów ratunkowych,
 7. Harmonogram przyjęć jako nowe narzędzie monitorowania sposobu zarządzania świadczeniodawców, czasem oczekiwania pacjentów,
 8. Nowe zasady przeprowadzania kontroli w podmiocie leczniczym – centralizacja kontroli NFZ.

***Organizator zastrzega sobie prawo zmiany godzin oraz kolejności tematów z uwagi na otwarty charakter zajęć***

Zajęcia poprowadzą:

Rafał Janiszewski – właściciel Kancelarii Doradczej skupiającej doradców z dziedziny prawa, zarządzania, medycyny i systemów rozliczeń w ochronie zdrowia. Od 1998 roku jego praca związana jest z systemem finansowania ochrony zdrowia. Autor kilkudziesięciu książek z zakresu zasad realizacji i rozliczania świadczeń z płatnikiem, zarządzania oraz poświęconych gospodarce lekowej.

Artur Fałek – Ekspert Kancelarii od 2016r., w latach 2007-2015 Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia, wcześniej Dyrektor Departamentu Gospodarki Lekami Centrali NFZ, były Przewodniczący Komisji Ekonomicznej przy Ministrze Zdrowia, wcześniej Zespołu ds. Gospodarki Lekami.

Katarzyna Adamska – doradca Kancelarii, magister prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz zdrowia publicznego ze specjalizacją zarządzanie w ochronie zdrowia.

Adrian Wasielewski – doradca Kancelarii, magister prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, doktorant Katedry Ubezpieczeń WPiA UW.

Mateusz Pałka – doradca Kancelarii, magister prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

DATA KONFERENCJI:

9 – 10 maja 2019r.

 

 

MIEJSCE KONFERENCJI:

Hotel Klimczok *****,
ul. Poziomkowa 20
43-370 Szczyrk

 

 

KOSZT UCZESTNICTWA:

Udział w konferencji w dniach    9 -10 maja 1400 zł netto/osoba

 


RAMOWY PLAN KONFERENCJI
 

 9 maja 2019r. (czwartek)  

12.00 – 12.45     Zakwaterowanie

13.00 – 14.00     Obiad

14.00 – 14.15     Rejestracja

14.15 – 18.15     Wykłady

19.00                    Kolacja

 

10 maja 2019r. (piątek) 

08.00 – 8.50       Śniadanie

09.00 – 12.45     Wykłady

13.00 – 14.00     Obiad

14.00                    Wymeldowanie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Zgłoszenia można wysyłać na adres e-mail ilona.jasielska@iuz.org.pl.

Termin przysyłania zgłoszeń upływa: 30 kwietnia 2019 r.

 

Koszt uczestnictwa zawiera zakwaterowanie, wyżywienie (zgodnie z programem) oraz materiały konferencyjne.

Po zakończeniu zajęć uczestnicy konferencji mogą skorzystać z kompleksu basenów, siłowni i saun.

 

Do dyspozycji gości mamy pokoje, jedno-, dwu-, trzyosobowe oraz rodzinne. Istnieje możliwość uczestnictwa na konferencji bez noclegu.

 

Ośrodki, które mają podpisaną umowę z NFZ nie muszą powiększać podanej kwoty o VAT, gdyż usługi szkoleniowe finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku.

*W przypadku niespełnienia warunków art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C lub §3 ust. 1. pkt. 14 ustawy o VAT kwota szkolenia będzie powiększona o 23% podatku VAT

 

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z Panią Iloną Jasielską pod numerem telefonu 697 602 707

 

* * * W przypadku zgłoszenia 2 i więcej osób udzielamy 10% rabatu * * *

Formularz zgłoszenia

CASEMIX JEST CYKLICZNIE ODBYWAJĄCĄ SIĘ KONFERENCJĄ DEDYKOWANĄ SPECJALISTOM ORAZ KADRZE ZARZĄDZAJĄCEJ SZPITALI.

 

KONFERENCJA ORGANIZOWANA OD 10 LAT.

 • wykłady praktyków i klinicystów
 • bieżące omówienie zmian w systemie finansowania świadczeń
 • studium przypadków
 • interpretacje i praktyczne wskazówki dotyczące prawa w ochronie zdrowia
 • warsztatowa forma zajęć
 • spotkanie ekspertów oraz wymiana doświadczeń
 • znakomita okazja do nawiązania relacji z innymi świadczeniodawcami
 • 2 dni zajęć, w ramach których zapewniamy zakwaterowanie i wyżywienie