22 610 42 39

Zadzwoń do nas

Facebook

a

Casemix

Zapraszamy na kolejną konferencję poświęconą zmianom w systemie ochrony zdrowia z cyklu CASEMIX:

Zmiany w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.
Nowe przepisy o jakości, ustawa o sieci onkologicznej,
informatyzacja systemu

SZCZYRK, 21-22 września 2023r.

Szanowni Państwo,
w ostatnich miesiącach weszły w życie przepisy zmieniające sposób realizacji świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Równolegle ze zmianami modyfikowane są i rozwijane  wcześniejsze projekty dotyczące koordynacji, rozliczania i przekształcania systemu ochrony zdrowia. Omówimy je uwzględniając potencjalne zmiany do jakich może dojść po wyborach.

Przygotowaliśmy dla Państwa również szczegółową ocenę sytuacji finansowej płatnika i poziomu
finansowania świadczeń.

 • czy sieć onkologiczna poprawi finansowanie leczenia nowotworów?
 • jak zrealizować obowiązki wynikające z ustawy o jakości?
 • czy informatyzacja systemu doprowadzi do automatycznego rozliczania świadczeń z NFZ?
 • jak zmieni się system ochrony zdrowia po wyborach?

Omówimy zmiany w finansowaniu ryczałtowym szpitali oraz przedstawimy i przekażemy w materiałach szkoleniowych narzędzie do symulacji wysokości ryczałtu SOR i IP.
Jest to nasz autorski kalkulator, dzięki któremu można monitorować wykonanie świadczeń i przewidywać kolejne propozycje finansowe płatnika.

Jak zawsze podczas naszego spotkania podejmiemy dyskusje nad kluczowymi problemami ochrony zdrowia, a w tym zagadnienia dotyczące wynagrodzeń oraz informatyzacji.

Rafał Janiszewski

PROGRAM KONFERENCJI: *

 1. Budżet NFZ, ewaluacja budżetu, przedstawienie kalkulatorów ryczałtu:
  – plan finansowy NFZ na 2023 i projekt na 2024 r.+
  – zmiany w sposobie wyliczania ryczałtu dla:
  • podstawowej sieci zabezpieczenia
  • szpitalnych oddziałów ratunkowych
  • izb przyjęć
  – zasada działania kalkulatora ryczałtu SOR i IP
 2. System informacji medycznej (SIM) oraz platforma P1 jako element nowego sposobu rozliczania świadczeniodawców:
  • korelacja obowiązkowych do raportowania danych medycznych i danych rozliczeniowych do NFZ
  • kluczowe elementy dokumentacji medycznej elektronicznej i dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej
  • najważniejsze obszary i wskazanie rozwiązań pozwalających na spełnienie obowiązku informacyjnego
  • krótka informacja o kontrolach dokumentacji elektronicznej i wynikach tych kontroli
  • jak rozwiązać problemy techniczne w placówce medycznej?
 3. Prawne aspekty zmian wynagrodzeń w ochronie zdrowia i systemu zaszeregowań pracowników:
  • wzrosty wynagrodzeń
  • problemy związanych z zaszeregowaniem pracowników
  • polityka zatrudnienia (opisy stanowisk, zakresy obowiązków)
 4. Ustawa o sieci onkologicznej w powiązaniu z restrukturyzacją systemu szpitalnictwa i zmianach
  w sposobie finansowania świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz podstawowej
  opieki zdrowotnej:
  • nowa struktura sieci onkologicznej (jakie placówki znajdą się w sieci, jak będą finansowane)
  • mierniki i kryteria kwalifikacji do poszczególnych poziomów sieci oraz powiązanie z danymi P1 (omówienie aktów wykonawczych do ustawy)
  • koszt organizacyjny zakwalifikowania placówki do sieci onkologicznej
 5. Ustawa o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta:
  • omówienie ustawy z punktu widzenia podmiotu leczniczego
  • zagrożenia i konieczność działań w zakresie zmian sposobu monitorowania zagrożeń zdarzeniami niepożądanymi
  • nowa rola POZ i zmiany w funkcjonowaniu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
  • świadczenia i zestawy świadczeń kompleksowej opieki w aspekcie koordynacji pomiędzy świadczeniodawcami oraz koordynacji wewnętrznej w placówce
  • działania jakie warto podjąć już dzisiaj w zakresie koordynacji (aspekt finansowy i restrukturyzacyjny)
 6. Założenia programowe partii politycznych w zakresie ochrony zdrowia:
  • omówienie głównych zmian w ochronie zdrowia głównych partii startujących w wyborach
  • scenariusze zmian i potencjalne skutki dla świadczeniodawców* Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności tematów z uwagi na otwarty charakter zajęć.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

21.09.2023 r. (czwartek)

14.00

Zameldowanie uczestników

14.15 – 14.45

Obiad

14.45 – 20.00

Wykłady

20.30

Kolacja

22.09.2023 r. (piątek)

od 07:30

Śniadanie

09.00 – 12.00

Wykłady

do 12:00

Wymeldowanie gości

12:30 – 13.00

Obiad i zakończenie konferencji

*Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności tematów z uwagi na otwarty charakter zajęć.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Miejsce: Hotel Klimczok****, ul. Poziomkowa 20, Szczyrk.

Koszt uczestnictwa:
1600 zł netto* – zgłoszenia do 10 września 2023 r.
1800 zł netto* – zgłoszenia od 11września 2023 r.

* Ośrodki, które mają podpisaną umowę z NFZ nie muszą powiększać podanej kwoty o VAT, gdyż usługi szkoleniowe finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku.

W przypadku zgłoszenia 2 i więcej osób udzielamy 10% rabatu *

Cena zawiera:

 • udział w zajęciach,
 • możliwość indywidulanych konsultacji ze wszystkimi doradcami Kancelarii w trakcie trwania całej konferencji,
 • zakwaterowanie,
 • parking zewnętrzny,
 • wyżywienie (wg programu)
 • materiały konferencyjne w wersji elektronicznej.

 

Po zakończeniu zajęć uczestnicy konferencji mogą skorzystać z tarasu widokowego i ogrodów Klimczoka oraz z kompleksu basenów, siłowni i saun – w godz. 8.00-21.00

Dodatkowo, uczestnicy otrzymują 10% rabatu na zabiegi w hotelowym SPA.

 

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres e-mail: szkolenia@iuz.org.pl

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Paulina Kilarska, tel. 668 059 101

Formularz zgłoszenia

CASEMIX JEST CYKLICZNIE ODBYWAJĄCĄ SIĘ KONFERENCJĄ DEDYKOWANĄ SPECJALISTOM ORAZ KADRZE ZARZĄDZAJĄCEJ SZPITALI.

 

KONFERENCJA ORGANIZOWANA OD 10 LAT.

wykłady praktyków i klinicystów
bieżące omówienie zmian w systemie finansowania świadczeń
studium przypadków
interpretacje i praktyczne wskazówki dotyczące prawa w ochronie zdrowia
warsztatowa forma zajęć
spotkanie ekspertów oraz wymiana doświadczeń
znakomita okazja do nawiązania relacji z innymi świadczeniodawcami
2 dni zajęć, w ramach których zapewniamy zakwaterowanie i wyżywienie