22 610 42 39

Zadzwoń do nas

Facebook

a

Casemix

Zapraszamy na kolejną konferencję poświęconą zmianom w systemie ochrony zdrowia z cyklu CASEMIX:

Obecne i przewidywane zmiany w systemie finansowania świadczeń zdrowotnych.
Co nas czeka?

SZCZYRK, 25-26 PAŹDZIERNIKA 2018 r.

Szanowni Państwo,

 

Gorąco zapraszam na kolejną konferencję z cyklu Casemix. Jak zawsze, podczas spotkania omówimy zmiany wprowadzone w systemie opieki zdrowotnej w ostatnich miesiącach. Sporo czasu poświęcimy na przedstawienie planowanych regulacji, a w szczególności tych, które związane są z nową organizacją udzielania świadczeń. To nie tylko omówienie istniejących projektów aktów prawnych, ale również obszarów, w których obecnie pracują eksperckie grupy projektowe, których zadaniem jest przygotowanie nowych regulacji. Przedstawimy między innymi nowe świadczenia opieki koordynowanej oraz założenia do zmian związanych z prawami i obowiązkami pacjentów.

Celem konferencji jest więc zaprezentowanie i poddanie dyskusji kierunków zmian, a tym samym zwrócenie uwagi na newralgiczne z punktu widzenia świadczeniodawcy obszary planowanych nowelizacji.

 

Gorąco zapraszam do udziału w konferencji 

Rafał Janiszewski

 

PROGRAM KONFERENCJI:

25 PAŹDZIERNIKA 2018 r. (czwartek)

12.00-  13.00

Zakwaterowanie uczestników

13.00 – 14.00

Obiad

14.00 – 14.15

Rejestracja uczestników

14.15 – 18.15

Wykłady

Przegląd zmian legislacyjnych i projektów

 1. Regulacje dotyczące wzrostu wynagrodzeń – problemy, wątpliwości, praktyczne wskazówki
 2. Projektowane zmiany w ustawie o prawach pacjenta. Ważne zmiany, istotny priorytet Ministra Zdrowia.
 3. Projekt nowej sieci onkologicznej. Co dalej z pakietem onkologicznym?
 4. Nowy dokument Polityka Lekowa Państwa.

Przewidywane kolejne zmiany w konstrukcji systemu finansowania świadczeń

19.00

Kolacja

26 PAŹDZIERNIKA 2018 r. (piątek)

08.00 – 09.00

Śniadanie

09.15 – 12.30

Wykłady

Przegląd zmian w zasadach rozliczania świadczeń

 1. Zmiana wzoru na wartość ryczałtu podstawowego zabezpieczenia szpitalnego.
 2. Obecne i planowane zmiany w rozliczaniu programów lekowych i chemioterapii.
 3. Nowe konkursy ofert
 4. Kontrole w podmiotach leczniczych. Przykłady, rozstrzygnięcia, wskazówki.

13.00 – 14.00

Obiad i zakończenie konferencji

14.00

Wymeldowanie

***Organizator zastrzega sobie prawo zmiany godzin oraz kolejności tematów z uwagi na otwarty charakter zajęć***

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 

Miejsce:

Hotel Klimczok *****, ul. Poziomkowa 20, Szczyrk.

 

Koszt uczestnictwa

Udział w konferencji w dniach 25-26 października 1400 zł netto/osoba

 

Koszt uczestnictwa zawiera zakwaterowanie, wyżywienie (zgodnie z programem) oraz materiały konferencyjne.

Istnieje możliwość uczestnictwa na konferencji bez noclegu.

 

Po zakończeniu zajęć uczestnicy konferencji mogą skorzystać z kompleksu basenów, siłowni i saun.

 

Ośrodki, które mają podpisaną umowę z NFZ nie muszą powiększać podanej kwoty o VAT,
gdyż usługi szkoleniowe finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku.

 

 

* * * W przypadku zgłoszenia 2  i więcej osób udzielamy 10% rabatu * * *

 

 

Zgłoszenia można wysyłać na adres e-mail ilona.jasielska@iuz.org.pl.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z Panią Iloną Jasielską pod numerem telefonu         697 602 707

 

Termin przysyłania zgłoszeń upływa: 19 października 2018 r.

Formularz zgłoszenia

CASEMIX JEST CYKLICZNIE ODBYWAJĄCĄ SIĘ KONFERENCJĄ DEDYKOWANĄ SPECJALISTOM ORAZ KADRZE ZARZĄDZAJĄCEJ SZPITALI.

 

KONFERENCJA ORGANIZOWANA OD 10 LAT.

 • wykłady praktyków i klinicystów
 • bieżące omówienie zmian w systemie finansowania świadczeń
 • studium przypadków
 • interpretacje i praktyczne wskazówki dotyczące prawa w ochronie zdrowia
 • warsztatowa forma zajęć
 • spotkanie ekspertów oraz wymiana doświadczeń
 • znakomita okazja do nawiązania relacji z innymi świadczeniodawcami
 • 2 dni zajęć, w ramach których zapewniamy zakwaterowanie i wyżywienie