22 610 42 39

Zadzwoń do nas

22 740 30 78

Wyślij fax

Facebook

a

Casemix

Zapraszamy na kolejną konferencję poświęconą zmianom w systemie ochrony zdrowia z cyklu CASEMIX:

Najnowsze zmiany w ochronie zdrowia w 2018r.

USTROŃ, 17 – 18 MAJA 2018 r.

Szanowni Państwo!

 

W ostatnim kwartale nastąpiło sporo zmian w zasadach realizacji świadczeń. Modyfikacje dostosowujące OWU do reguł sieci szpitali mają istotny wpływ na organizację udzielania świadczeń.

Zbliżający się termin wdrożenia RODO oraz zmiany w zasadach prowadzenia dokumentacji medycznej rodzą wiele pytań i wątpliwości.

Nasza cykliczna konferencja „CASEMIX” to doskonała okazja do omówienia najnowszych przepisów, przedstawienia interpretacji oraz zapoznania się z prognozami kolejnych zmian.

To jak zawsze wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia oraz możliwość skorzystania z porad naszych doradców.

Tym razem zajęcia poprowadzę wspólnie z Jackiem Rusinowskim – prawnikiem mojej Kancelarii, specjalizującym się w RODO i regulaminach organizacyjnych.

Wspólnie z Arturem Fałkiem, odniesiemy się do wyników realizacji ryczałtów zabezpieczenia szpitalnego w minionych okresach.

Z Jolantą Kowalczyk i Iwoną Kowalczyk omawiać będziemy najnowsze zmiany dotyczące realizacji świadczeń w ramach umów z NFZ.

 

PROGRAM KONFERENCJI:

17 MAJA 2018 r. (czwartek)

12.15 – 12.50

Rejestracja uczestników.

13.00 – 14.00

Obiad

14.00 – 15.00

Interpretacje przepisów Ustawy o prawach pacjenta. Omówienie kontroli i postępowań Rzecznika Praw Pacjenta.

15.00 – 16.00

Realizacja obowiązków informacyjnych względem pacjenta. Najważniejsze elementy związane z wdrażaniem RODO

16.30 – 17.30

Postępowanie podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie ochrony danych osobowych:

 • Zabezpieczenia dokumentacji medycznej;
 • Oznakowania opakowań produktów leczniczych;
 • Sposób komunikacji z pacjentem;
 • Pracy inspektora ochrony danych osobowych;
 • Sposobu informowania pacjenta w poradniach i oddziałach o przetwarzaniu danych osobowych;
 • Współpracy z instytucjami, a w tym wysyłki danych wrażliwych;

17.30 – 18.30

Omówienie zmian w zasadach rozliczania świadczeń z NFZ

Kontrole NFZ. Omówienie bieżących i najbliższych kontroli NFZ. Przedstawienie przykładów kontroli i rozstrzygnięć

19.00

Kolacja

18 MAJA 2018 r. (piątek)

08.00 – 09.00

Śniadanie

09.00 – 09.30

Normy minimalne pielęgniarki – procedura opracowania norm, regulacje prawne, zasady obliczania

09.30 – 10.30

Harmonogramy czasu pracy pracowników medycznych. Problemy i rozwiązania organizacyjne. Wymagania wynikające z przepisów i regulacji umów z NFZ a praktyka

 • Harmonogramy w poradniach sieciowych;
 • Świadczenia komercyjne w poradniach;

10.30 – 11.00

Regulaminy, procedury, instrukcje – tworzenie i aktualizacja

11.00 – 12.00

Realizacja ryczałtu zabezpieczenia szpitalnego – problemy, zagrożenia, prognozy. Zmiany w zasadach rozliczania niektórych świadczeń i problemy z rozliczaniem

12.00 – 12.30

Najważniejsze zagadnienia związane z rachunkiem kosztów w realizacji ryczałtu

13.00 – 14.00

Obiad

Do 14.00

Wymeldowanie

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności tematów z uwagi na otwarty charakter zajęć.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 

Miejsce: Hotel Belweder *****, ul. Zdrojowa 15, 43 – 450 Ustroń 

Koszt uczestnictwa: zajęcia w dniach 17 – 18 MAJA 2018 r. – 1400 zł netto*

Cena zawiera zakwaterowanie, wyżywienie (zgodnie z programem) oraz materiały konferencyjne
(w wersji papierowej i elektronicznej).

Po zakończeniu zajęć, jaki i w przerwach uczestnicy konferencji mogą korzystać ze Strefy Wellness: basen z przeciwprądem i hydromasażem, saun suchych i parowych, jacuzzi, bicze szkockie.

* Ośrodki, które mają podpisaną umowę z NFZ nie muszą powiększać podanej kwoty o VAT, gdyż usługi szkoleniowe finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku.

* * * W przypadku zgłoszenia 2 i więcej osób udzielamy 10% rabatu * * *

 

 

Po otrzymaniu zgłoszenia wystawimy Państwu fakturę pro-formę z danymi potrzebnymi do płatności.
Następnie, po otrzymaniu Państwa wpłaty – wystawiamy fakturę VAT, wysyłamy pocztą na wskazany adres.

Zgłoszenia proszę wysyłać na fax: (022) 740 30 78 lub na adres e-mail: ilona.jasielska@iuz.org.pl

 

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z Iloną Jasielską pod nr. tel. 697 602 707

W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w ciągu jednego dnia, proszę o kontakt telefoniczny.

Termin przysyłania zgłoszeń upływa: 14 MAJA 2018 r.

Formularz zgłoszenia

CASEMIX JEST CYKLICZNIE ODBYWAJĄCĄ SIĘ KONFERENCJĄ DEDYKOWANĄ SPECJALISTOM ORAZ KADRZE ZARZĄDZAJĄCEJ SZPITALI.

 

KONFERENCJA ORGANIZOWANA OD 10 LAT.

 • wykłady praktyków i klinicystów
 • bieżące omówienie zmian w systemie finansowania świadczeń
 • studium przypadków
 • interpretacje i praktyczne wskazówki dotyczące prawa w ochronie zdrowia
 • warsztatowa forma zajęć
 • spotkanie ekspertów oraz wymiana doświadczeń
 • znakomita okazja do nawiązania relacji z innymi świadczeniodawcami
 • 2 dni zajęć, w ramach których zapewniamy zakwaterowanie i wyżywienie