22 610 42 39

Zadzwoń do nas

Facebook

a

Casemix

Zapraszamy na kolejną konferencję poświęconą zmianom w systemie ochrony zdrowia z cyklu CASEMIX:

Kolejny etap przebudowy systemu ochrony zdrowia – co przyniesie 2023 rok?

SZCZYRK, 23-24 marca 2023r.

Szanowni Państwo,

Rok 2022 był bardzo trudny dla podmiotów leczniczych. Po zwiększonym finansowaniu w okresie epidemii, przyszedł czas rozliczania środków z NFZ. Sytuacja finansowa szpitali uległa pogorszeniu
z powodu wzrostu kosztów, w tym kosztów pracy.

Wiele podmiotów leczniczych opracowuje programy naprawcze, rozwojowe, poszukuje możliwości pozyskania dodatkowych środków lub modyfikacji zakresu świadczeń by poprawić wyniki finansowe.

Podczas spotkania przedstawimy najważniejsze zmiany oraz ich skutki. Wskażemy na kluczowe obszary działań jakie należy dzisiaj podjąć. Tym razem nie będziemy wymieniać znowelizowanych przepisów,
a przedstawimy obraz systemu po zmianach.                                                                                       

Rafał Janiszewski 

PROGRAM KONFERENCJI: *

 1. Co nam zmienił 2022 rok?
  – zmiany we wzorze na obliczanie ryczałtu
  – koordynacja to nie tylko POZ (przykłady koordynacji i efektów finansowych jej wdrożenia)
  – zmiana sposobu wyznaczania wartości grup jednorodnych
  – spłaszczenie koszyka świadczeń gwarantowanych jako efekt zmiany finansowania
 2. Dostosowanie działalności podmiotu leczniczego do sytuacji ekonomicznej, prawnej i potrzeb zdrowotnych
  – kluczowe problemy wybranych zakresów świadczeń
  – jaką drogę wybrać: maksymalizacji przychodu czy optymalizacji kosztów
  – przykłady analiz wybranych zakresów świadczeń
  – przykłady zmian restrukturyzacyjnych w podmiotach leczniczych (na podstawie programów naprawczych tworzonych przez Kancelarię Doradczą)
  – obowiązki świadczeniodawcy względem płatnika a wynik finansowy
  – co dalej z siecią onkologiczną? Kluczowe problemy placówek onkologicznych i kierunki działań wobec braku systemowych rozwiązań.
 1. Projekty inwestycyjne finansowane ze środków publicznych w 2022 i 2023
 2. Zatrudnienie personelu medycznego i systemy wynagradzania
  – formy zatrudnienia – wybrane aspekty prawne i najczęściej popełniane błędy w umowach
  – systemy wynagrodzeń personelu medycznego oparte o wyniki
  – prawne aspekty zaszeregowań i ustalania wynagrodzeń personelu medycznego na przykładzie pielęgniarek
 3. Kontrole NFZ a systemy informatyczne
  – SIM jako narzędzie kontroli i rozliczania świadczeń
  – omówienie najczęściej prowadzonych kontroli NFZ w roku 2023 (zakresy, zastrzeżenia, skutki)
  – kłopoty z dokumentacją medyczną w postaci elektronicznej (omówienie najczęściej występujących problemów i wskazanie rozwiązań)
 4. Krótkie podsumowanie zbliżających się zmian – propozycje działań na I półrocze 2023

 

* Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności tematów z uwagi na otwarty charakter zajęć.

23.03.2023 r. (czwartek)

14.00

Zameldowanie uczestników

14.15 – 14.45

Obiad

14.45 – 20.30

Wykłady

21.00

Kolacja

24.03.2023 r. (piątek)

od 07:30

Śniadanie

08.30 – 11.30

Wykłady

do 12:00

Wymeldowanie gości

12:00 – 13.00

Obiad i zakończenie konferencji

*Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności tematów z uwagi na otwarty charakter zajęć.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Miejsce: Hotel Klimczok****, ul. Poziomkowa 20, Szczyrk.

Koszt uczestnictwa:
1600 zł netto* – zgłoszenia do 20 marca 2023 r.
1900 zł netto* – zgłoszenia od 21 marca 2023 r.

* Ośrodki, które mają podpisaną umowę z NFZ nie muszą powiększać podanej kwoty o VAT, gdyż usługi szkoleniowe finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku.

W przypadku zgłoszenia 2 i więcej osób udzielamy 10% rabatu *

Cena zawiera:

 • udział w zajęciach,
 • możliwość indywidulanych konsultacji ze wszystkimi doradcami Kancelarii w trakcie trwania całej konferencji,
 • zakwaterowanie,
 • parking zewnętrzny,
 • wyżywienie (wg programu)
 • materiały konferencyjne w wersji elektronicznej.

 

Po zakończeniu zajęć uczestnicy konferencji mogą skorzystać z tarasu widokowego i ogrodów Klimczoka oraz z kompleksu basenów, siłowni i saun – w godz. 8.00-21.00

Dodatkowo, uczestnicy otrzymują 10% rabatu na zabiegi w hotelowym SPA.

 

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres e-mail: katarzyna.moczulska@iuz.org.pl

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Katarzyna Moczulska, tel. 607 407 202

Formularz zgłoszenia

CASEMIX JEST CYKLICZNIE ODBYWAJĄCĄ SIĘ KONFERENCJĄ DEDYKOWANĄ SPECJALISTOM ORAZ KADRZE ZARZĄDZAJĄCEJ SZPITALI.

 

KONFERENCJA ORGANIZOWANA OD 10 LAT.

wykłady praktyków i klinicystów
bieżące omówienie zmian w systemie finansowania świadczeń
studium przypadków
interpretacje i praktyczne wskazówki dotyczące prawa w ochronie zdrowia
warsztatowa forma zajęć
spotkanie ekspertów oraz wymiana doświadczeń
znakomita okazja do nawiązania relacji z innymi świadczeniodawcami
2 dni zajęć, w ramach których zapewniamy zakwaterowanie i wyżywienie