22 610 42 39

Zadzwoń do nas

Facebook

a

Książki

Badania genetyczne i molekularne w chorobach onkologicznych

Realizacja programów lekowych leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej
(B.79. B.92.)

 

Artur Fałek, Katarzyna Winiarska

Miejscowe leczenie ran

Praktyczny poradnik postępowania pielęgnacyjnego w trudno gojących się ranach dla personelu medycznego.

Anna Mirosz pracuje w gabinecie leczenia ran w SP ZOZ w Mińsku Mazowieckim.

 

Zasady finansowania kosztów opatrunków w systemie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Badania genetyczne i molekularne w chorobach onkologicznych

Finansowanie przez płatnika publicznego badań genetycznych i molekularnych w chorobach onkologicznych po 1 stycznia 2017 r.

 

Wydanie II zaktualizowane do stanu na 1 października 2017 r.

Przewodnik dla pacjenta

SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Badania genetyczne i molekularne w chorobach onkologicznych

FINANSOWANIE PRZEZ PŁATNIKA PUBLICZNEGO BADAŃ GENETYCZNYCH I MOLEKULARNYCH W CHOROBACH ONKOLOGICZNYCH PO 1 STYCZNIA 2017 R.

Pakiet onkologiczny w pytaniach i odpowiedziach

PAKIET ONKOLOGICZNY W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

Angielski dla medyków

Kancelaria Doradcza Rafał Piotr Janiszewski, specjalizująca się     w wydawaniu książek o tematyce medycznej ma przyjemność przedstawić Państwu najnowszą publikację pt. ”Angielski dla medyków”.

Książka dedykowana jest medykom, mającym potrzebę posługiwania się językiem angielskim – wyjeżdżającym na międzynarodowe konferencje, kongresy, czytającym anglojęzyczne publikacje, itp.

„Angielski dla Medyków” prezentuje zagadnienia z różnych dziedzin medycyny. Książka jest podzielone według układów ATC. W każdym rozdziale omówione są najczęściej występujące jednostki chorobowe, badania, terapie. Ponadto zamieszczono kompendium gramatyki języka angielskiego.

Książka jest więc bardzo praktycznym narzędziem zarówno do nauki, jak i komunikacji.

Dokumentacja medyczna

„Dokumentacja medyczna w podmiotach prowadzących działalność leczniczą w zakresie lecznictwo szpitalne i ambulatoryjna opieka specjalistyczna”.

Opracowanie wskazuje zasady prawidłowego sporządzania dokumentacji medycznej w sposób praktyczny. Zebranie wymogów prawa w tym zakresie, wraz z ich interpretacją oraz propozycjami druków spełniających te wymogi ma na celu pełnienie funkcji wspierającej w procesie tworzenia dokumentacji medycznej w placówce ochrony zdrowia.

Dokumentacja medyczna

Załącznik

Transplantologia

Krótka broszura opisująca zasady rozliczania świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie transplantologii. Oprócz podstawowych informacji dotyczących kwalifikacji świadczeń do rozliczenia z NFZ opisano zasady rozliczeń monitorowania leków immunosupresyjnych.

Transplantologia

ABC JGP w AOS

Książka ta to zbiór praktycznych informacji dotyczących funkcjonującego od lipca 2011 r. systemu roliczania świadczeń abmulatoryjnej opieki specjalistycznej w ramach jednorodnych grup pacjentów. To kompendium wiedzy, które pozwala optymalnie realizować kontrakt z NFZ.

 

Jednorodne grupy pacjentów w ambulatoryjnej opiece medycznej, Łukasz Puchalski, Warszawa 2011.

ABC JGP w AOS – cała książka

ABC osteoporozy

Książka ta to zbiór podstawowych kwestii dotyczących zasad rozliczania hospitalizacji związanych z leczeniem pacjentów chorych na osteoporozę. Na podstawie aktualnych standardów prowadzenia procesów diagnostyczno – terapeutycznych w publikacji omówione zostały aspekty rozliczania i prowadzenia dokumentacji medycznej w takich przypadkach.

Rozliczanie leczenia osteoporozy w ramach jednorodnych grup pacjentów, Łukasz Puchalski, Warszawa 2010

ABC osteoporozy – cała książka

ABC onkologii

ABC rozliczeń w onkologii to kwintesencja wiedzy na temat zasad postepowania w przypadku rozliczania hospitalizacji pacjentów leczonych na różnego rodzaju nowotwory złośliwe. To kompendium wiedzy, które pozwala optymalnie realizować kontrakt z NFZ na leczenie chemioterapeutyczne.

ABC rozliczeń z płatnikiem w roku 2010 w systemie jednorodnych grup pacjentów w onkologii, Rafał Piotr Janiszewski, Warszawa 2010

ABC onkologii – cała książka

ABC reumatologii

ABC rozliczania hospitalizacji związanych z leczeniem pacjentów ze schorzeniami reumatycznymi. Zawiera informację dotyczące możliwości optymalnego finansowania świadczeń zdrowotnych wykonywanych w procesie diagnostyczno – terapeutycznym. Ujęte zostały postepowania zgodne z jednorodnymi grupami pacjentów oraz terapeutycznymi programami zdrowotnymi.

ABC rozliczeń z płatnikiem w roku 2010 w systemie jednorodnych grup pacjentów w reumatologii, Rafał Piotr Janiszewski, Warszawa 2009

ABC reumatologii – cała książka

ABC rozliczeń

Podstawowe zasady rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej w JGP, a także podstawy prawne funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce.

ABC rozliczeń z płatnikiem w roku 2009 w systemie jednorodnych grup pacjentów, praca zbiorowa, red. Rafał P. Janiszewski, Warszawa 2009

ABC rozliczeń – cała książka

ABC w nefrologii

W pozycji tej zawarte są informacje dotyczące możliwości rozliczenia świadczeń zdrowotnych w ramach JGP, a także zasady rozliczania programów terapeutycznych stosowanych w nefrologii. Dość istotnym jest przedstawienie zasad sprawozdawczości kosztów leków w ramach systemu JGP.

ABC rozliczeń z płatnikiem w roku 2009 w systemie jednorodnych grup pacjentów w nefrologii, Łukasz Puchalski, Warszawa 2009

ABC systemu JGP w onkologii

Informacje dotyczące zasad kodowania świadczeń związanych z leczeniem nowotworów w świetle zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Zawarte w książce przykłady hospitalizacji w prosty sposób przedstawiają ścieżkę prawidłowego rozliczania świadczeń wykonywanych w leczeniu nowotworowym.

ABC rozliczeń z płatnikiem w roku 2009 w systemie jednorodnych grup pacjentów w zakresie onkologii, Rafał Piotr Janiszewski, Warszawa 2009