22 610 42 39

Zadzwoń do nas

Facebook

a

Casemix Pharma

Zapraszamy na konferencję z cyklu „Casemix Pharma” dla specjalistów aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej:

Zakup leków w trybie przetargowym

WARSZAWA,  18 MAJA 2017 r. (CZWARTEK)

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na kolejne szkolenie z zakresu gospodarki lekami w szpitalu, tym razem dedykowane zakupom leków w trybie przetargowym.

Omówimy zagadnienia, które bezsprzecznie leżą w interesie zarządzających szpitalami
i odpowiadających za gospodarkę lekową – zgodność procedury przetargowej z przepisami prawa, zadania komisji przetargowej, prawidłowe formułowanie specyfikacji zamówienia, uzyskiwanie dobrych i zgodnych z przepisami prawa cen, zawieranie umowy zabezpieczającej interes szpitala.

Szkolenie oparte jest o aktualnie obowiązujące przepisy, doświadczenie oraz praktykę zawodową ekspertów. Wykładowcy to osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w zakresie regulacji, wdrażania, praktycznego stosowania i weryfikacji procesów oraz procedur w dziedzinie farmacji:

 

 • Iwona Aleksandrowicz – prawnik specjalizujący się w prawie ochrony zdrowia, posiadający doświadczenie w przeprowadzaniu przetargów w podmiocie leczniczym, redaktor stale współpracujący z czasopismami branżowymi jako ekspert ds. prawnych.

 

 • Małgorzata Szelachowska – ekspert w zakresie prawa farmaceutycznego, organizacji systemu opieki zdrowotnej, do lutego 2016 r. z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia, wcześniej Mazowiecki Inspektor Farmaceutyczny.

 

 • Artur Fałek – ekspert w zakresie refundacji leków, organizacji systemu opieki zdrowotnej, w latach 2007 – 2015 r. Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia, wcześniej Dyrektor Departamentu Gospodarki Lekami Centrali NFZ, były Przewodniczący Komisji Ekonomicznej przy Ministrze Zdrowia, wcześniej Zespołu ds. Gospodarki Lekami.

PROGRAM KONFERENCJI:

 

9:30 – 10:15                Prawo zamówień Publicznych

 • rola ustawy,
 • zakres stosowania,
 • kontrola realizacji ustawy,
 • rozstrzyganie kwestii spornych
 • dyscyplina finansów publicznych.

 

10:30 – 11:15              Komisja przetargowa

 • kompetencje,
 • kwalifikacje członków komisji,
 • miejsce w strukturze organizacyjnej,
 • regulamin,
 • współpraca z Komitetem Terapeutycznym.

 

11:30 – 12:15              Specyfika przedmiotu zamówienia

 • lek jako przedmiot przetargu,
 • rola substytucji generycznej,
 • substytucja leków bionastępczych,
 • kształtowanie cen przez zapisy ustawy refundacyjnej,
 • szpitalna Lista Leków,
 • wyroby medyczne jako przedmiot przetargu,
 • wparcie systemowe tworzenia specyfikacji przetargowej (rola PhIS),

 

12:30 – 13:30             Lunch

 

13:30 – 14:15              Przygotowanie SIWZ

 • kluczowe elementy (również w kontekście ostatnich nowelizacji),
 • dzielenie zamówień,
 • zasady konkurencyjności, konkurencyjność cenowa leków,
 • udostępnianie dokumentów,
 • udzielanie wyjaśnień,
 • obowiązki informacyjne (BZP).

 

14:30 – 15:15              Umowy z dostawcami leków

 • podmioty uprawnione do obrotu lekami,
 • wybór wykonawcy,
 • warunki odrzucenia ofert,
 • podpisanie umowy.

 

15:15 – 16:30              Pytania i odpowiedzi

 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności tematów z uwagi na otwarty charakter zajęć.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 

Termin konferencji: 18.05.2017r. (czwartek)

 

Miejsce:  Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 79, Warszawa –  1000m od stacji PKP Warszawa Centralna

 

Koszt uczestnictwa: 500 zł netto

Termin przysyłania zgłoszeń upływa: 11 maja 2017 r.

Ośrodki, które mają podpisaną umowę z NFZ nie muszą powiększać podanej kwoty o VAT,
gdyż usługi szkoleniowe finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku.

Zgłoszenia można wysyłać na nasz fax: (022) 740 30 78 bądź na adres e-mail: ilona.jasielska@iuz.org.pl

Po otrzymaniu zgłoszenia wystawimy Państwu fakturę pro-forma z danymi potrzebnymi do płatności.

 

Liczba miejsc ograniczona !

 

***W cenę wliczona jest przerwa kawowa oraz lunch***

 

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z Panią Iloną Jasielską  pod numerem telefonu   697-602- 707.

Formularz zgłoszenia

CASEMIX PHARMA JEST CYKLICZNIE ODBYWAJĄCĄ SIĘ KONFERENCJĄ DEDYKOWANĄ KIEROWNIKOM APTEK ORAZ DZIAŁÓW FARMACJI SZPITALNEJ.

 

KONFERENCJA ORGANIZOWANA OD 5 LAT.

 • wykłady praktyków i ekspertów
 • bieżące omówienie zmian w systemie prawnym
 • studium przypadków
 • interpretacje i praktyczne wskazówki dotyczące prawa w ochronie zdrowia
 • warsztatowa forma zajęć
 • spotkanie ekspertów oraz wymiana doświadczeń
 • znakomita okazja do nawiązania relacji z innymi świadczeniodawcami
 • 2 dni zajęć, w ramach których zapewniamy zakwaterowanie i wyżywienie