22 610 42 39

Zadzwoń do nas

Facebook

a

Szkolenie z zasad prowadzenia dokumentacji medycznej

Oferujemy Państwu przeprowadzenie jednodniowego szkolenia w Placówce.

 • zasady prowadzenia dokumentacji medycznej w placówkach służby zdrowia,
 • podział dokumentacji medycznej,
 • rola dokumentacji medycznej w podmiotach prowadzących działalność leczniczą,
 • rola i odpowiedzialność personelu szpitala w prowadzeniu dokumentacji medycznej,
 • dokumentacja medyczna a obowiązujące zarządzenie prezesa NFZ,
 • odpowiedzialność lekarza za prowadzenie dokumentacji medycznej.
a

Dokumentacja medyczna w pracy pielęgniarki i położnej

Oferujemy Państwu przeprowadzenie jednodniowego szkolenia w Placówce.

 • prawne aspekty prowadzenia dokumentacji medycznej
 • zakres dokumentacji medycznej prowadzonej przez pielęgniarki i położne
 • dokumentowanie wykonania zleceń lekarskich
 • zasady dokumentowania czynności zabiegowych
 • dokumentowanie podawania leków bez zlecenia lekarza
 • odpowiedzialność pielęgniarki i położnej za prowadzenie dokumentacji medycznej
a

Szkolenie z zakresu pakietu onkologicznego

W ramach szkolenia przedstawiamy:

 • Zasady wypełniania karty pacjenta onkologicznego
 • Zasady realizacji diagnostyki onkologicznej w AOS
 • Regulacje dotyczące diagnostyki pacjenta z kartą w lecznictwie zamkniętym
 • Plan leczenia onkologicznego i harmonogram leczenia w aspekcie przepisów pakietu onkologicznego
 • Nowe zasady rozliczania świadczeń związanych z leczeniem onkologicznym
a

Kontrole prowadzone przez NFZ

Oferujemy Państwu przeprowadzenie jednodniowego szkolenia w Placówce.

 • podstawy prawne przeprowadzania kontroli
 • przebieg kontroli i udział świadczeniodawcy w postępowaniu
 • zasady składania wyjaśnień i odwołań w toku kontroli
 • rola dokumentacji medycznej w rozstrzyganiu spornych kwestii w przebiegu kontroli
 • skutki prawne i finansowe nieprawidłowości ujawnionych w kontroli
a

Zasady prowadzenia list oczekujących

Oferujemy Państwu przeprowadzenie jednodniowego szkolenia w Placówce.

 • podstawy prawne prowadzenia list oczekujących
 • listy oczekujących pacjentów onkologicznych
 • wewnętrzne regulacje placówki w zakresie prowadzenia list
 • istotne aspekty prowadzenia dokumentacji medycznej
 • odpowiedzialność lekarza w zakresie czynności związanych z prowadzeniem listy oczekujących
 • zasady ustalania i zmian terminów udzielania świadczeń
 • prawa pacjenta w aspekcie oczekiwania na udzielenie świadczenia