22 610 42 39

Zadzwoń do nas

Facebook

a

Oferta stałej współpracy

W ramach zawartej umowy doradcy odwiedzają placówkę minimum dwa razy w miesiącu i podczas wizyt wykonują analizę dokumentacji medycznej oraz przeprowadzają szkolenie oparte o jej wynik.

Analiza dokumentacji ma na celu opisanie wszelkich nieprawidłowości w zakresie sposobu jej prowadzenia oraz wskazanie możliwości optymalizacji rozliczeń z NFZ. Audyt zakończony jest pisemnym raportem przedkładanym dyrektorowi placówki.

Omówienie wyniku audytu dedykowane jest osobom zajmującym się prowadzeniem dokumentacji medycznej oraz rozliczaniem świadczeń z NFZ (terapeuci, pielęgniarki, administracja).

Usługa udzielana jest cyklicznie, przy czym w każdym miesiącu przeprowadza się audyt i szkolenie kolejnego oddziału.

a

Audyt dokumentacji medycznej

Audyt dokumentacji medycznej poprawności rozliczania świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenia historii choroby

Oferowany audyt pozwala na wyszczególnienie nieprawidłowości mogących spowodować ujemne skutki finansowe. Analiza dokumentacji może dotyczyć zarówno lecznictwa szpitalnego, jak i historii zdrowia i choroby prowadzonych w poradniach specjalistycznych (AOS). Po przeprowadzonym audycie dostarczamy szczegółowy, pisemny raport.

a

Audyt list oczekujących

Podmioty lecznicze posiadające umowy z NFZ zobowiązane są do zapewniania sprawiedliwego, równego i przejrzystego dostępu do opieki zdrowotnej oraz nadzoru nad tym dostępem. Jednym ze sposobów realizacji tego założenia jest określenie wymogów formalnych dla listy oczekujących do świadczeń opieki zdrowotnej.

Rozwój technologii medycznych i wzrost oczekiwań obywateli odnośnie dostępności do świadczeń zdrowotnych, a przede wszystkim ograniczone możliwości Płatnika skutkują licznymi kontrolami, nie tylko w zakresie samego prowadzenia list oczekujących, ale również posiadania przejrzystego regulaminu prowadzenia tzw. „kolejek”.

W ramach współpracy w zakresie list oczekujących proponujemy:

 • Przeprowadzenie audytu wewnętrznego dokumentacji list oczekujących, które prowadzone są u Państwa w placówce.
 • Opracowanie projektu regulaminu prowadzenia list oczekujących wraz z wzorami druków oraz procedur postępowania.
 • Udzielanie bieżących konsultacji w zakresie zasad prowadzenia list oczekujących, kwalifikowania i przyjmowania chorych do szpitala.
 • Weryfikację prawidłowości sprawozdawania pierwszego wolnego terminu.,
 • Udzielanie odpowiedzi za pomocą poczty elektronicznej na pytania dotyczące zasad prowadzenia list oczekujących, kwalifikowania i przyjmowania chorych na udzielenie świadczenia.
a

Szkolenie z zakresu pakietu onkologicznego

W ramach szkolenia przedstawiamy:Zasady wypełniania karty pacjenta onkologicznego 

 • Zasady realizacji diagnostyki onkologicznej w AOS
 • Regulacje dotyczące diagnostyki pacjenta z kartą w lecznictwie zamkniętym
 • Plan leczenia onkologicznego i harmonogram leczenia w aspekcie przepisów pakietu onkologicznego
 • Nowe zasady rozliczania świadczeń związanych z leczeniem onkologicznym
a

Szkoła Koderów w Twoim szpitalu

To indywidualny tok nauczania skierowany do pracowników zajmujących się rozliczaniem świadczeń – sekretarek medycznych, pracowników działów rozliczeń, a także pielęgniarek.
Istotą tego modelu nauczania jest dostosowanie przebiegu zajęć oraz miejsca ich prowadzenia do potrzeb każdego szpitala.

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne wykształcenie kadr pełniących funkcje kodera oraz wewnętrznego weryfikatora prawidłowości rozliczania usług medycznych i prowadzenia dokumentacji medycznej.

Podczas szkolenia poruszamy takie tematy jak:

 • Wstęp do systemu Jednorodnych Grup Pacjentów
 • Konstrukcja systemu JGP
 • Praktyczne aspekty kodowania świadczeń zdrowotnych
 • Zasady rozliczania świadczeń niestandardowych
 • Wskazywanie procedur medycznych w oparciu o dokumentację
 • Podstawy anatomii z fizjologią i wpływ na rozliczanie – grupy zachowawcze
 • Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej w szpitalu
 • Podział i znaczenie historii choroby
 • Omówienie najczęściej występujących błędów w historiach choroby
 • Zdarzenie medyczne niepożądane – omówienie, przykłady
 • JGP w AOS
 • ASDK oraz KAOS w poradniach specjalistycznych