22 610 42 39

Zadzwoń do nas

Facebook

a

Szkolenie online

Zapraszamy na szkolenie on-line

Rachunek kosztów w szpitalu – wyzwania od 1 stycznia 2021 roku

29 października 2020r. godzina 10.00 – 13.00

Od 1 stycznia 2021r. podmioty lecznicze, które wykonują świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie umowy z NFZ, będą miały obowiązek wdrożenia nowych zasad, o których będzie mówiło nowe rozporządzenie. Potrzeba nowego rozporządzenia wynikała z braku jednolitych zasad prowadzenia rachunku kosztów przez świadczeniodawców. Wpływa to na zarządzanie placówką przez dyrekcję, organ założycielski – ograniczone możliwości w zakresie zarządzania, zbierania oraz porównywania danych na potrzeby wyceny świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rozporządzenie ma na celu zaktualizować oraz ujednolicić standard rachunku kosztów w szpitalach. Głównym celem jest ujednolicenie, ewidencjonowanie, gromadzenie oraz analizowanie i przetwarzanie kosztów.  Ma być gotowym narzędziem i wzorem jak prowadzić rachunek kosztów.

Zapraszamy na szkolenie poświęcone rachunkowi koszów w szpitalu.

Podczas szkolenie omówimy:

  1. Prawne uwarunkowania prowadzenia rachunku kosztów – cel, wytyczne i  konieczność stosowania.
  2. Wyzwania dla służb finansowo-księgowych szpitala w aspekcie mającego wejść w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców.
  3. Analityka kosztów w systemie ewidencyjnym – zmiany w obszarze kont zespołu 4 i zespołu 5 – kody funkcji, wyodrębnianie OPK.
  4. Koszty pośrednie i klucze podziałowe w szpitalu – standardowe rozdzielniki i klucze podziałowe – regulacje a zastosowane rozwiązania praktyczne.
  5. Etapy alokacji kosztów.
  6. Kalkulacja kosztów procedur.
  7. Możliwości wykorzystania stosowanych schematów rachunku kosztów na potrzeby nowego rozporządzenia.

 

Zajęcia prowadzi Mariola Dwornikowska – Dąbrowska

W 2001 ukończyła studia z zarządzania i marketingu na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończyła również studia podyplomowe: w 2006 z kontroli finansowej i audytu w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz  w 2017 MBA; absolwentka szkoleń z zakresu zarządzania. Zdobyła także certyfikat księgowej, dyplom Ministerstwa Zdrowia z zakresu zarządzania opieką zdrowotną oraz uzyskała uprawnienie do zasiadania w radach nadzorczych.

Od 2007 powołana na stanowisko podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, od 2009 pełniła funkcję wicedyrektorki do spraw finansowych w Akademickim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu. Od 2009 do 2010 była pełnomocniczką rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu ds. wdrożenia zarządzania strategicznego.

Przeprowadzała restrukturyzacje i kontrole w placówkach ochrony zdrowia, zasiadała w radach nadzorczych i uczestniczyła w projekcie Banku Światowego jako konsultantka ds. kosztów.

 


 

Informacje organizacyjne:

Termin szkolenia: 29 października 2020r.

Czas trwania: 10:00 – 13:00

Szkolenie internetowe – platforma: MICROSOFT TEAMS – nie wymaga instalacji programu!

 

Koszt uczestnictwa:

300 zł netto od osoby – cena regularna

280 zł netto od osoby – dla placówek zgłaszających minimum 3 osoby

Po otrzymaniu wpłaty prześlemy do Państwa zaproszenie wraz z linkiem kierującym do szkolenia.

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy proszę wysłać na adres:

ilona.jasielska@iuz.org.pl

 

Na Państwa pytania odpowiemy pod numerem tel.: 697 602 707

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 27 października 2020r.

 

  1. Po otrzymaniu zgłoszenia wystawimy Państwu fakturę pro-forma z danymi potrzebnymi do płatności.
  2. Po otrzymaniu Państwa wpłaty – wystawiamy fakturę VAT, wysyłamy na wskazany na zgłoszeniu adres.
  3. Każdy z uczestników otrzyma imienny certyfikat, potwierdzający odbycie szkolenia.

 

W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w ciągu jednego dnia, proszę o kontakt telefoniczny!

Formularz zgłoszenia