22 610 42 39

Zadzwoń do nas

Facebook

a

Szkolenie online

Zapraszamy na szkolenie on-line

Rachunek kosztów w podmiocie leczniczym – II część

24 listopada 2020r. godzina 10.00 – 13.00

Od 1 stycznia 2021r. podmioty lecznicze, które wykonują świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie umowy z NFZ, będą miały obowiązek wdrożenia nowych zasad, o których będzie mówiło nowe rozporządzenie. Potrzeba nowego rozporządzenia wynikała z braku jednolitych zasad prowadzenia rachunku kosztów przez świadczeniodawców. Wpływa to na zarządzanie placówką przez dyrekcję, organ założycielski – ograniczone możliwości w zakresie zarządzania, zbierania oraz porównywania danych na potrzeby wyceny świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rozporządzenie ma na celu zaktualizować oraz ujednolicić standard rachunku kosztów w szpitalach. Głównym celem jest ujednolicenie, ewidencjonowanie, gromadzenie oraz analizowanie i przetwarzanie kosztów.  Ma być gotowym narzędziem i wzorem jak prowadzić rachunek kosztów.

Zapraszamy na drugą część szkolenia poświęconemu rachunkowi koszów w szpitalu.

Podczas szkolenie omówimy:

 1. Aktualny stan prawny – krótkie przypomnienie standardu
 2. Obszary regulacji i główne działania do wykonania dla służb finansowo-księgowych szpitala:
 3. Analityka kosztów w systemie kont zespołu 4 :
 • zasady tworzenia
 • struktura i budowa w oparciu o standard
 • objaśnienia do wybranych kont
 • rozwiązania budowy kont analitycznych niezbędnych do realizacji standard oraz propozycje analityki dla potrzeb szpitala
 • rozdzielniki kosztów
 1. Standard a filozofia kluczy podziałowych w szpitalu.
 2. Standard a OPK w szpitalu.
 3. Kalkulacja kosztów procedur :
 • lista procedur
 • ujęcie kosztów osobowych
 • etapy i sposoby wyceny
 1. Najczęściej spotkane obszary problemowe – praktyczne rozwiązania.

 

 

Zajęcia prowadzi Mariola Dwornikowska – Dąbrowska

Ekonomistka i ekspert ds. finansów w ochronie zdrowia. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu o specjalności finanse i rachunkowość przedsiębiorstw. Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w zakresie studiów podyplomowych z kontroli finansowej i audytu, jak również studiów Master of Bussines Administration (MBA). Wieloletni wykładowca uniwersytecki.

Wieloletni praktyk prowadzenia i zarządzania księgowością i finansami szpitala, realizujący zadania od wdrażania systemów księgowych, poprzez wprowadzanie systemów budżetowania i controllingu, zarządzanie zasobami kadrowymi, do opracowania procesów optymalizacji zasobów i procesów.

Swoje doświadczenie w zarządzaniu finansami szpitali zdobywała w szpitalach powiatowych, wojewódzkich, a obecnie, od 2006 roku jako zastępca dyrektora ds. finansowych, w szpitalu klinicznym. W latach 2007-2009 roku pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedzialnego za sprawy finansowe.

W trakcie swojej długoletniej pracy współuczestniczyła w tworzeniu wielu strategii i programów restrukturyzacji skutkujących redukcją zadłużenia i odbudowaniem stabilnej sytuacji finansowej szpitali. Uczestniczyła również w projekcie Banku Światowego jako konsultantka ds. kosztów. Posiada także doświadczenie w zarządzaniu poparte sukcesami w aplikowaniu i pozyskiwaniu środków na inwestycje i inne zakupy dla szpitala ze środków UE i źródeł krajowych.

O sobie mówi: „Lekarz chorych finansów ochrony zdrowia”.

 

 

Informacje organizacyjne:

Termin szkolenia: 24 listopada 2020r.
Czas trwania: 10:00 – 13:00
Szkolenie internetowe – platforma: MICROSOFT TEAMS – nie wymaga instalacji programu!

Koszt uczestnictwa:

300 zł netto od osoby – cena regularna
280 zł netto od osoby – dla placówek zgłaszających minimum 3 osoby

 

Po otrzymaniu wpłaty prześlemy do Państwa zaproszenie wraz z linkiem kierującym do szkolenia.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy proszę wysłać na adres:

wiktoria.bluszko@iuz.org.pl

Na Państwa pytania odpowiemy pod numerem tel.: 668 059 105

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 20 listopada 2020r.

 1. Po otrzymaniu zgłoszenia wystawimy Państwu fakturę pro-forma z danymi potrzebnymi do płatności.
 2. Po otrzymaniu Państwa wpłaty – wystawiamy fakturę VAT, wysyłamy na wskazany na zgłoszeniu adres.
 3. Każdy z uczestników otrzyma imienny certyfikat, potwierdzający odbycie szkolenia.

 

W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w ciągu jednego dnia, proszę o kontakt telefoniczny!

Formularz zgłoszenia