22 610 42 39

Zadzwoń do nas

Facebook

a

Aktualne Szkolenia

Zapraszamy na szkolenie on-line

Bezpieczeństwo prawne pielęgniarki i położnej

15 czerwca 2021r. godzina 10.00 – 13.00

Mam przyjemność zaprosić na szkolenie on-line dotyczące kluczowych kwestii związanych z bezpieczeństwem prawnym pielęgniarki i położnej.

W zakresie tematycznym szkolenia zawarte są nie tylko obowiązujące zasady, ale również zmiany, wprowadzone nowelizacjami przepisów. Nie zabraknie również miejsca na poruszenie kwestii związanych z Ustawą prawo farmaceutyczne i bezpieczeństwem farmakoterapii zarówno w szpitalu, jak i w poradni ambulatoryjnej.
Całość szkolenia oparta jest nie tylko o przepisy prawa, ale także wytyczne wynikające z zarządzeń Prezesa NFZ. Prowadzący szkolenie – przedstawiają konkretne przykłady odnoszące się do codziennej pracy
pielęgniarek i położnych.

Tematyka szkolenia:

1. Przepisy regulujące dokumentację medyczną

– omówienie głównych elementów dokumentacji medycznej
– zmiany dotyczące prowadzenia dokumentacji, w tym najnowsze – dokumentacja elektroniczna
– wydawanie i udostępnianie dokumentów pacjentowi – dokumentowanie tych czynności

2. Specyfika dokumentacji medycznej w części prowadzonej przez pielęgniarkę i położną

– kluczowe formularze (przykłady)
– dokumentowanie procesu pielęgnacyjnego w aspekcie całości informacji medycznej
– dokumentacji pielęgniarskiej, a lekarska w świetle obowiązujących przepisów i standardów
– istotne zapisy dotyczące realizacji praw pacjenta
– zgody i oświadczenia pacjenta w przebiegu udzielania świadczeń

3. Bezpieczeństwo dokumentowania realizacji ordynacji lekarskiej
– podstawowe pojęcia z zakresu bezpieczeństwa leku
– podstawowe zasady bezpiecznej farmakoterapii
– uprawnienia i obowiązki pielęgniarek/położnych uczestniczących w farmakoterapii
– prawidłowe formułowanie, realizacja i dokumentowanie zleceń lekarskich
– prowadzenie apteczki oddziałowej i współpraca z apteką szpitalną,
– postępowanie z lekami pacjenta i z próbkami leków.

4. Elementy ochrony danych osobowych i danych wrażliwych w pracy pielęgniarki i położnej

5. Kto winien? – czyli o odpowiedzialności zawodowej

Informacje organizacyjne:

Termin szkolenia: 15 czerwca 2021 r.

Czas trwania: 10:00 – 13:00

Szkolenie internetowe – platforma: MICROSOFT TEAMS – nie wymaga instalacji programu!

Koszt uczestnictwa:

300 zł netto od osoby – cena regularna

280 zł netto od osoby – dla placówek zgłaszających minimum 3 osoby

 

Po otrzymaniu wpłaty prześlemy do Państwa zaproszenie wraz z linkiem kierującym do szkolenia.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy proszę wysłać na adres:

 

karolina.purchala@iuz.org.pl

 

Na Państwa pytania odpowiemy pod numerem tel.: 668 059 105

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 14 czerwca 2021 r.

  1. Po otrzymaniu zgłoszenia wystawimy Państwu fakturę pro-forma z danymi potrzebnymi do płatności.
  2. Po otrzymaniu Państwa wpłaty – wystawiamy fakturę VAT, którą wysyłamy na wskazany na zgłoszeniu adres.
  3. Każdy z uczestników otrzyma imienny certyfikat, potwierdzający odbycie szkolenia.

 

W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w ciągu jednego dnia, prosimy o kontakt telefoniczny!

Formularz zgłoszenia

Zapraszamy na szkolenie on-line

Rozliczanie diagnostyki
w ramach świadczeń finansowanych ze środków publicznych

23 czerwca 2021r. godzina 10.00 – 13.00

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu dotyczącym rozliczania świadczeń diagnostycznych.
Świadczenia diagnostyczne to nie tylko aspekt rozliczenia jednostkowego epizodu, ale również podstawa do dalszego postępowania terapeutycznego. Podczas szkolenia omówimy zarówno rodzaje świadczeń diagnostycznych, jak i sposób ich rozliczania.
Zwrócimy uwagę, jak powinny wyglądać wpisy w dokumentacji medycznej stanowiące zabezpieczenie realizacji badań w ramach lecznictwa stacjonarnego. Pokażemy na praktycznych przykładach, jak prawidłowo sprawozdawać świadczenia związane z realizacją diagnostyki.

Program szkolenia:
1. Obowiązki świadczeniodawcy w zakresie zapewnienia badań diagnostycznych objętych kosztem świadczenia.
2. Badania diagnostyczne finansowane w ramach opieki otwartej.
3. Badania diagnostyczne w ramach świadczeń leczenia szpitalnego – nietypowe przypadki.
4. Diagnostyka w ramach świadczeń kosztochłonnych – powiązania rozliczeniowe z innymi świadczeniami.
5. Diagnostyka w ramach programów lekowych – najczęściej występujące wątpliwości.
6. Diagnostyka związana z realizacją chemioterapii – omówienie przykładowych schematów leczenia i sposobu rozliczania badań.
7. Rozliczanie badań genetycznych.
8. Możliwości i obowiązki uwzględniania wyników badań uzyskanych podczas udzielania wcześniejszych świadczeń.
9. Badania wymagające odrębnych ewidencji, zgłoszeń i umieszczania w rejestrach.

Informacje organizacyjne:

Termin szkolenia: 23 czerwca 2021 r.

Czas trwania: 10:00 – 13:00

Szkolenie internetowe – platforma: MICROSOFT TEAMS – nie wymaga instalacji programu!

Koszt uczestnictwa:

300 zł netto od osoby – cena regularna

280 zł netto od osoby – dla placówek zgłaszających minimum 3 osoby

 

Po otrzymaniu wpłaty prześlemy do Państwa zaproszenie wraz z linkiem kierującym do szkolenia.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy proszę wysłać na adres:

 

karolina.purchala@iuz.org.pl

 

Na Państwa pytania odpowiemy pod numerem tel.: 668 059 105

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 21 czerwca 2021 r.

  1. Po otrzymaniu zgłoszenia wystawimy Państwu fakturę pro-forma z danymi potrzebnymi do płatności.
  2. Po otrzymaniu Państwa wpłaty – wystawiamy fakturę VAT, którą wysyłamy na wskazany na zgłoszeniu adres.
  3. Każdy z uczestników otrzyma imienny certyfikat, potwierdzający odbycie szkolenia.

 

W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w ciągu jednego dnia, prosimy o kontakt telefoniczny!

Formularz zgłoszenia