22 610 42 39

Zadzwoń do nas

Facebook

a

Aktualne Szkolenia

Zapraszamy na warsztaty

„Rachunek kosztów w szpitalu – modelowanie schematów liczenia kosztów na potrzeby sprawozdawcze, rozliczeniowe i zarządcze, cz. I”

WARSZAWA, 8 MAJA 2019 r.

Podczas spotkania omówimy zagadnienia związane z rachunkiem kosztów w podmiocie leczniczym. Coraz częściej otrzymujemy pytania dotyczące sposobu ewidencjonowania i analiz kosztów. Niejednokrotnie związane to jest z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców. Sporo pytań pojawia się zatem zarówno przy spełnianiu obowiązku udzielania informacji do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz podczas przygotowywania kosztorysów niezbędnych do rozliczania świadczeń w oparciu o indywidualne zgody płatnika.

Mając na uwadze powyższe przygotowaliśmy cykl warsztatów poświęconych tym zagadnieniom.

 

Podczas pierwszego spotkania omówimy następujące tematy:

 1. Regulacje prawne prowadzenia rachunku kosztów w szpitalu – wprowadzenie,
 2. Tworzenie analityki kosztów w systemach ewidencyjnych oraz sposoby ewidencji kosztów w szpitalu i ich wykorzystanie do kalkulacji kosztów świadczeń – praktyczne rozwiązania,
 3. Możliwości wykorzystania schematów prowadzonego rachunku kosztów na potrzeby rozporządzenia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów  u świadczeniodawców,
 4. Koszty pośrednie i klucze podziałowe w szpitalu – zastosowane rozwiązania praktyczne.

 

Szkolenie ma charakter warsztatowy, zatem prowadzący zapraszają do zadawania pytań oraz dyskusji.

 

Zajęcia poprowadzi:

Mariola Dwornikowska

Ekspert i doradca w zakresie programów restrukturyzacyjnych placówek ochrony zdrowia oraz programów w zakresie budżetowania i controllingu. W latach 2007- 2009 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Konsultant ds. kosztów w projekcie Banku Światowego LKF w latach 2000- 2002; audytor i konsultant ds. finansów i zarządzania w placówkach medycznych; wykładowca z zakresu rachunku kosztów i systemów budżetowania, finansów, kontroli wewnętrznej i rachunkowości.

Obecnie dyrektor finansowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin warsztatów: 8 maja 2019 r.

Czas trwania: 9:00 – 14:00

Miejsce: ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie, sala konferencyjna nr 2, parter 300 metrów od Dworca Centralnego PKP w Warszawie.

 

Koszt uczestnictwa: 500 zł netto /osoba

 

W przypadku niespełnienia warunków art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C lub §3 ust. 1. pkt. 14 ustawy o VAT kwota szkolenia będzie powiększona o 23% podatku VAT

 

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres e-mail: ilona.jasielska@iuz.org.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 6 maja 2019r. (poniedziałek)

Regulamin:

 1. Po otrzymaniu zgłoszenia wystawimy Państwu fakturę pro-forma z danymi potrzebnymi do płatności.
 2. Opłaty za udział należy dokonać przed szkoleniem.
 3. Po zaksięgowaniu opłaty na koncie bądź po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty wysyłamy do Państwa personalizowaną WEJŚCIÓWKĘ, na podstawie której dokonana zostanie weryfikacja uczestnictwa przed rozpoczęciem szkolenia.
 4. W dniu szkolenia wystawiana jest Faktura VAT, która dostarczana jest do Państwa drogą pocztową, bądź e-mailem (zgodnie z życzeniem).
 5. Bardzo proszę o pełne wypełnienie formularza zgłoszeniowego (oświadczenia, zgody)

 

 

Na Państwa pytania odpowiemy pod numerem tel.: 697 602 707 lub 22 610 42 39

 

 

* * * W cenę wliczona jest przerwa kawowa * * *

 

W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w ciągu jednego dnia, proszę o kontakt telefoniczny!

Przejdź do szkolenia

Formularz zgłoszenia

Zapraszamy na nasze kolejne spotkanie z cyklu Casemix pt.:

Najnowsze zmiany w systemie ochrony zdrowia

SZCZYRK, 9-10 MAJA 2019 r.

Szanowni Państwo,

 

Nasza cykliczna konferencja „CASEMIX” to doskonała okazja do omówienia najnowszych przepisów, przedstawienia interpretacji oraz zapoznania się z prognozami kolejnych zmian.

Celem konferencji jest więc zaprezentowanie i poddanie dyskusji kierunków zmian, a tym samym zwrócenie uwagi na newralgiczne z punktu widzenia świadczeniodawcy obszary planowanych nowelizacji.

Wykłady naszych ekspertów dotyczyć będą najważniejszych naszym zdaniem zagadnień budzących wątpliwości i nastręczających problemów zarządzającym podmiotami leczniczymi.

Jak zawsze podczas naszych spotkań chcemy podjąć z Państwem dyskusję na temat przygotowywania się podmiotów leczniczych do zmian. Jedną z największych wartości Casemix jest potencjał wiedzy i doświadczenia uczestników, którym na kanwie naszych wykładów stwarzamy przestrzeń do wymiany poglądów.

 

Gorąco zapraszam do udziału w konferencji

Rafał Janiszewski

PROGRAM KONFERENCJI:

 1. Przegląd zmian w przepisach regulujących udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a w tym zmian związanych z rozliczaniem świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 2. Plan finansowy NFZ, omówienie zmian i kierunków,
 3. Praktyczne aspekty wskaźników zmieniających wartość kontraktu z NFZ. Omówienie przykładów zastosowania wskaźników i ich wpływu na ustalanie wysokości kolejnego ryczałtu,
 4. Jak opracować realny plan naprawczy. Przykłady praktycznych rozwiązań poprawiających sprawność placówki,
 5. Przewidywane zmiany w ustawie o IOWISZ,
 6. Zmiany w zakresie organizacji szpitalnych oddziałów ratunkowych,
 7. Harmonogram przyjęć jako nowe narzędzie monitorowania sposobu zarządzania świadczeniodawców, czasem oczekiwania pacjentów,
 8. Nowe zasady przeprowadzania kontroli w podmiocie leczniczym – centralizacja kontroli NFZ.

***Organizator zastrzega sobie prawo zmiany godzin oraz kolejności tematów z uwagi na otwarty charakter zajęć***

Zajęcia poprowadzą:

Rafał Janiszewski – właściciel Kancelarii Doradczej skupiającej doradców z dziedziny prawa, zarządzania, medycyny i systemów rozliczeń w ochronie zdrowia. Od 1998 roku jego praca związana jest z systemem finansowania ochrony zdrowia. Autor kilkudziesięciu książek z zakresu zasad realizacji i rozliczania świadczeń z płatnikiem, zarządzania oraz poświęconych gospodarce lekowej.

Artur Fałek – Ekspert Kancelarii od 2016r., w latach 2007-2015 Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia, wcześniej Dyrektor Departamentu Gospodarki Lekami Centrali NFZ, były Przewodniczący Komisji Ekonomicznej przy Ministrze Zdrowia, wcześniej Zespołu ds. Gospodarki Lekami.

Katarzyna Adamska – doradca Kancelarii, magister prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz zdrowia publicznego ze specjalizacją zarządzanie w ochronie zdrowia.

Adrian Wasielewski – doradca Kancelarii, magister prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, doktorant Katedry Ubezpieczeń WPiA UW.

Mateusz Pałka – doradca Kancelarii, magister prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

DATA KONFERENCJI:

9 – 10 maja 2019r.

 

 

MIEJSCE KONFERENCJI:

Hotel Klimczok *****,
ul. Poziomkowa 20
43-370 Szczyrk

 

 

KOSZT UCZESTNICTWA:

Udział w konferencji w dniach 9 -10 maja 1400 zł netto/osoba

 


RAMOWY PLAN KONFERENCJI

9 maja 2019r. (czwartek)

12.00 – 12.45 Zakwaterowanie

13.00 – 14.00 Obiad

14.00 – 14.15 Rejestracja

14.15 – 18.15 Wykłady

19.00 Kolacja

 

10 maja 2019r. (piątek)

08.00 – 8.50 Śniadanie

09.00 – 12.45 Wykłady

13.00 – 14.00 Obiad

14.00 Wymeldowanie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Zgłoszenia można wysyłać na adres e-mail ilona.jasielska@iuz.org.pl.

Termin przysyłania zgłoszeń upływa: 30 kwietnia 2019 r.

 

Koszt uczestnictwa zawiera zakwaterowanie, wyżywienie (zgodnie z programem) oraz materiały konferencyjne.

Po zakończeniu zajęć uczestnicy konferencji mogą skorzystać z kompleksu basenów, siłowni i saun.

 

Do dyspozycji gości mamy pokoje, jedno-, dwu-, trzyosobowe oraz rodzinne. Istnieje możliwość uczestnictwa na konferencji bez noclegu.

 

Ośrodki, które mają podpisaną umowę z NFZ nie muszą powiększać podanej kwoty o VAT, gdyż usługi szkoleniowe finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku.

*W przypadku niespełnienia warunków art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C lub §3 ust. 1. pkt. 14 ustawy o VAT kwota szkolenia będzie powiększona o 23% podatku VAT

 

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z Panią Iloną Jasielską pod numerem telefonu 697 602 707

 

* * * W przypadku zgłoszenia 2 i więcej osób udzielamy 10% rabatu * * *

Przejdź do szkolenia

Formularz zgłoszenia

Warsztaty – zasady wyliczania ryczałtu

WARSZAWA,  26 WRZEŚNIA 2018 r. ( ŚRODA )

Zapraszamy na warsztaty poświęcone zasadom ustalania ryczałtów finansujących sieć podstawowego zabezpieczenia szpitalnego.

Choć wzór na obliczanie wartości umów obowiązuje już od dłuższego czasu, to szczegóły jego działania nadal budzą wiele pytań i kontrowersji, a przecież poszczególne elementy wzoru za chwilę będą miały znaczenie przy ustalaniu kolejnych wartości umów. Warto przeanalizować działanie wzoru na przykładach konkretnych realizacji świadczeń.  Takiej analizy dokonamy podczas tych warsztatów.

 

W planie spotkania proponujemy:

 1. Szczegółowe omówienie wzoru na ustalenie ryczałtu,
 2. Omówienie działania poszczególnych elementów wzoru z odniesieniem do przykładów realizacji świadczeń,
 3. Przestawienie najnowszej nowelizacji zmieniającej wzór i omówienie jej skutku,
 4. Warsztaty – analizy przykładów wykonania kontraktu i wyliczenia kolejnego ryczałtu na podstawie wzoru.

 

Uczestników, którzy są zainteresowani dokonaniem symulacji przyszłego ryczałtu prosimy o przygotowanie danych z wartości realizacji umów w formacie Excel i wcześniejsze przesłanie poczta elektroniczną do Kancelarii na maila ilona.jasielska@iuz.org.pl.

Termin warsztatów: 26 września 2018 r.

Czas trwania: 9:00 – 14:00

Miejsce: ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie, sala konferencyjna nr 1, parter 300 metrów od Dworca Centralnego PKP w Warszawie.

Maksymalna ilość uczestników: 20 osób.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń warsztaty zostaną powtórzone w kolejnych dniach.

Koszt uczestnictwa: 500 zł netto /osoba

 

Zgłoszenia można wysyłać do: 24 września 2018 r. (poniedziałek) na adres e-mail: ilona.jasielska@iuz.org.pl

 

 1. Po otrzymaniu zgłoszenia wystawimy Państwu fakturę pro-forma z danymi potrzebnymi do płatności.
 2. Po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty wysyłamy do Państwa personalizowaną WEJŚCIÓWKĘ, na podstawie której dokonana zostanie weryfikacja uczestnictwa przed rozpoczęciem szkolenia.
 3. Po otrzymaniu Państwa wpłaty – wystawiamy fakturę VAT, wysyłamy pocztą na wskazany na zgłoszeniu adres.

 

W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w ciągu jednego dnia, proszę o kontakt telefoniczny!

 

Na Państwa pytania odpowiemy pod numerem tel.: 697 602 707 lub 22 610 42 39

 

* * * W cenę wliczona jest przerwa kawowa * * *

Formularz zgłoszenia

Przejdź do szkolenia

a

Szkolenia, które już się odbyły

WARSZAWA,15 MARCA 2018 R. – Kontrole NFZ Szkolenie dla świadczeniodawców

Tematyka:

 1. Podstawy prawne kontroli
 2. Zakresy kontroli
 3. Przebieg kontroli: od zawiadomienia do wystąpienia pokontrolnego
 4. Skutki kontroli: kary, zalecenia
 5. Odwołania, skargi, stanowiska kontrolowanego podmiotu
 6. Praktyczne wskazówki do postępowania w trakcie kontroli

WARSZAWA, 27 LUTEGO 2018 r. – Warsztaty rozliczania świadczeń– pakiet onkologiczny

Tematyka:

 1. Zasady wydawania karty DiLO
 2. Etapy szybkiej ścieżki onkologicznej i zasady ich rozliczania
 3. Analiza procedury postępowania i organizacji udzielania świadczeń
 4. Rola Koordynatora
 5. Najczęstsze błędy występujące przy realizacji pakietu onkologicznego

WARSZAWA, 19 WRZEŚNIA 2017 R. – Zmiany w pakiecie onkologicznym i kolejkach oczekujących

Tematyka:

 1. Nowe zasady wydawania karty DiLO
 2. Przebieg postępowania diagnostycznego i leczenia
 3. Karta DiLO a udostępnianie dokumentacji medycznej
 4. Gromadzenie i przekazywanie danych
 5. Nowe szczególne uprawnienia do świadczeń
 6. Listy oczekujących a organizacja udzielania świadczeń

WARSZAWA, 7 WRZEŚNIA 2017 R.. – Organizacja i finansowanie świadczeń od 1 października 2017 r.

Tematyka:

 1. Analiza struktury świadczeń poza siecią
 2. Organizacja nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
 3. Zmiany w ogólnych warunkach umów
 4. Wzory obliczania ryczałtu systemu zabezpieczenia
 5. Ustawa o najniższym wynagrodzeniu – praktyczne problemy
 6. Outsourcing usług medycznych

WARSZAWA,  22 CZERWCA 2017 r. – Przewodnik po reformie – firma farmaceutyczna wobec zmian w systemie

Tematyka:

 1. Powstanie Narodowej Służby Zdrowia
 2. Sieć szpitali
 3. Finansowanie szpitali w sieci
 4. Ustawa o Podstawowej Opiece Zdrowotnej (POZ)
 5. Świadczenia poza siecią

WARSZAWA,  8 CZERWCA 2017 r. – Realizacja świadczeń zdrowotnych z zakresu POZ

Tematyka:

 1. Kierunki reformy POZ
 2. Warunki udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych
 3. Zakres zadań w POZ
 4. Kontrole NFZ

WARSZAWA,  7 CZERWCA 2017 r. – Organizacja udzielania świadczeń w aspekcie ochrony danych osobowych

Tematyka:

 1. Monitoring pomieszczeń ogólnodostępnych
 2. Monitoring sal zabiegowych i operacyjnych
 3. Monitoring sal chorych i sal nadzoru medycznego
 4. Organizacja pracy rejestracji – podstawowe reguły ochrony danych osobowych
 5. Bezpieczeństwo danych podczas udzielania świadczeń w oddziale i poradni

WARSZAWA,  30 MAJA 2017 r. – U progu zmian – nowe regulacje w ochronie zdrowia

Tematyka:

 1. Sieć szpitali – wdrożenie regulacji.
 2. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna –nowe zasady.
 3. Zmiany w organizacji udzielania świadczeń ambulatoryjnych.
 4. Ustawa o POZ – projekty i przewidywania, analiza regulacji.

WARSZAWA,  25 MAJA 2017 r. – Listy oczekujących – aspekty praktyczne

Tematyka:

 1. Podstawy prawne zasad prowadzenia list oczekujących
 2. Umieszczanie pacjentów na liście oczekujących – przykładowa procedura i dokumentacja
 3. Zmiany na liście oczekujących z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy oraz pacjenta
 4. Zmiany terminu udzielenia świadczenia z przyczyn medycznych – zasady i dokumentacja

SZCZYRK,  11-12 MAJA 2017 r. – CASEMIX – Zmiany w systemie ochrony zdrowia

Tematyka:

 1. Zmiany w pakiecie onkologicznym.
 2. Nocna i świąteczna pomoc świadczona przez szpitale sieci.
 3. Ustawa o POZ – projekty i przewidywania, analiza regulacji.
 4.  Sieć szpitali – zarządzenia Prezesa NFZ i nowe wartości punktów w aspekcie zastosowania wzoru na obliczanie ryczałtu.

WARSZAWA,  27 KWIETNIA 2017 r. – Dokumentacja medyczna w pracy pielęgniarki i położnej

Tematyka:

 1. Podstawowe przepisy regulujące dokumentację medyczną
 2. Specyfika dokumentacji medycznej w części prowadzonej przez pielęgniarkę i położną
 3. Korelacja dokumentacji pielęgniarskiej i lekarskiej w świetle obowiązujących przepisów i standardów
 4. Nowelizacja Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta w aspekcie zmian dotyczących dokumentacji medycznej

WARSZAWA,  25 KWIETNIA 2017 r. – Regulaminy i procedury. Zmiany przepisów regulujących organizację udzielania świadczeń –wdrażanie zmian w podmiocie leczniczym

Tematyka:

 1. Zmiany w przepisach skutkujące obowiązkiem zmian regulaminu organizacyjnego podmiotu
 2. Regulamin prowadzenia list oczekujących
 3. Regulamin prowadzenia dokumentacji medycznej
 4. Procedura udzielania świadczeń pacjentowi onkologicznemu

WARSZAWA,  5 KWIETNIA 2017 r. – Dokumentacja medyczna w aspekcie ochrony danych osobowych

Tematyka:

 1. Ochrona danych w dokumentacji medycznej – podstawy prawne i definicje
 2. Ochrona danych osobowych a realizacja Ustawy o prawach pacjenta
 3. Zabezpieczenie danych zawartych w dokumentacji a bieżący dostęp do zawartych w niej informacji.
 4. Skład zdefiniowanej przepisami dokumentacji medycznej jako obszar uwagi ABI

WARSZAWA,  21 LIPCA 2016 r. – Zmiany warunków realizacji umów z NFZ

Tematyka:

 1. leczenie szpitalne
 2. chemioterapia i programy lekowe
 3. świadczenia odrębnie kontraktowane
 4. szpitalny oddział ratunkowy i izba przyjęć
 5. ambulatoryjna opieka specjalistyczna

WARSZAWA,  5 KWIETNIA 2016 r. – Zasady realizacji programu lekowego leczenia AMD

Tematyka:

 1. Programy lekowe – podstawy
 2. Program leczenia AMD – zasady realizacji
 3. Kontrola płatnika nad prawidłowością realizacji programu. Jak ustrzec się przed negatywnymi skutkami kontroli

WARSZAWA,  24 LUTEGO 2016 r. – Kontrole NFZ – podstawy prawne, przebieg, sposoby na zminimalizowanie uchybień

Tematyka:
 1. Podstawy prawne prowadzenia kontroli przez NFZ
 2. Przebieg kontroli.
 3. Przykłady kontroli, protokołów, wystąpień, zażaleń
 4. Wewnętrzne normy zarządcze i ich wpływ na minimalizowanie uchybień

Zapraszamy na kolejne warsztaty szkoleniowe pt.

Zmiany w zasadach rozliczania programów lekowych i chemioterapii

WARSZAWA,  7 LUTEGO 2019 r. ( czwartek )

W 2018 r wśród wielu zmian w zasadach rozliczania świadczeń pojawiły się nowe elementy w rozliczaniu świadczeń z zakresu programów lekowych i chemioterapii.

W związku z tym zapraszamy na kolejne warsztaty szkoleniowe.

 

W ramach zajęć zostaną przedstawione:

 1. Zasady rozliczeń w ramach programów lekowych w tym:
 2. Świadczeń towarzyszących związanych z realizacją programów
 3. Diagnostyki w ramach kwalifikacji do programu i realizacji programu
 4. Współczynników krygujących w programach lekowych
 5. Łączenia świadczeń ze świadczeniami z innych zakresów
 6. Zasady rozliczeń w chemioterapii
 7. Świadczeń i świadczeń pomocniczych
 8. Współczynników krygujących w programach lekowych
 9. Łączenia świadczeń ze świadczeniami z innych zakresów
 10. Nadwyżek technologicznych leków
 11. Niewykorzystanych części leków
 12. Zasady zaopatrywania się w leki stosowane w programach i chemioterapii
 13. Kontrowersje i pytania w zakresie rozliczeń

 

Zajęcia poprowadzą:

Artur Fałek – Ekspert Kancelarii od 2016r., w latach 2007-2015 Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia, wcześniej Dyrektor Departamentu Gospodarki Lekami Centrali NFZ, były Przewodniczący Komisji Ekonomicznej przy Ministrze Zdrowia, wcześniej Zespołu ds. Gospodarki Lekami.

Rafał Janiszewski – Właściciel Kancelarii Doradczej.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin warsztatów: 7 lutego 2019 r.

Czas trwania: 9:00 – 14:00

Miejsce: ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie, sala konferencyjna nr 1, parter 300 metrów od Dworca Centralnego PKP w Warszawie.

Koszt uczestnictwa: 500 zł netto /osoba

 

W przypadku niespełnienia warunków art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C lub §3 ust. 1. pkt. 14 ustawy o VAT kwota szkolenia będzie powiększona o 23% podatku VAT

Zgłoszenia można wysyłać do: 5 lutego 2019 r. (wtorek) na adres e-mail: ilona.jasielska@iuz.org.pl

 

 1. Po otrzymaniu zgłoszenia wystawimy Państwu fakturę pro-forma z danymi potrzebnymi do płatności.
 2. Po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty wysyłamy do Państwa personalizowaną WEJŚCIÓWKĘ, na podstawie której dokonana zostanie weryfikacja uczestnictwa przed rozpoczęciem szkolenia.
 3. Po otrzymaniu Państwa wpłaty – wystawiamy fakturę VAT, wysyłamy pocztą na wskazany na zgłoszeniu adres.

 

W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w ciągu jednego dnia, proszę o kontakt telefoniczny!

 

 

Na Państwa pytania odpowiemy pod numerem tel.: 697 602 707 lub 22 610 42 39

 

* * * W cenę wliczona jest przerwa kawowa * * *

Formularz zgłoszenia

Przejdź do szkolenia