22 610 42 39

Zadzwoń do nas

Facebook

a

Aktualne Szkolenia

Zapraszamy na szkolenie

Rola asystenta medycznego w systemie ochrony zdrowia

WARSZAWA, 29 STYCZNIA 2020 r.

Asystent medyczny to nowa funkcja, która powstała w systemie ochrony zdrowia. Ma on za zadanie przede wszystkim wspierać technicznie lekarza w jego pracy i odciążyć go w zakresie różnych czynności administracyjnych. Rolę asystenta medycznego wprowadziła w 2018r. nowelizacja Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w odniesieniu do zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy. Miało to spowodować lepszą organizację i funkcjonalność systemu ochrony zdrowia.  Z biegiem czasu asystentom medycznym powierza się nowe zadania do wykonania. Ich zakres będzie z pewnością się rozszerzał, co powiązane jest z rozwojem informatyzacji w ochronie zdrowia.

W regulacjach prawnych nie ma wskazanego obowiązku przeszkolenia pracowników do nowej roli, ale warto wiedzieć, w jakich czynnościach i z jakiego zakresu taki pracownik może być wsparciem w podmiocie leczniczym. Asystent medyczny powinien na pewno posiadać wiedzę z zakresu organizacji ochrony zdrowia, prowadzenia dokumentacji medycznej w podmiocie leczniczym, a także o prawach pacjenta i ochronie danych osobowych. Pracownik, który ma pełnić rolę asystenta medycznego musi być wpisany do Rejestru Asystentów Medycznych, gdzie dostaje uprawnienia.

Przedstawimy Państwu podstawy prawne, które wskazują przede wszystkim jakie kwalifikacje musi posiadać asystent medyczny. Przeanalizujemy, jakie dokumenty może wystawiać i w jakich działaniach może uczestniczyć w procesie tworzenia dokumentacji medycznej. Asystent medyczny jest odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie powierzonych mu zadań, więc przyjrzymy się szerzej jakie ma prawa i obowiązki.

Postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczącego tego zagadnienia. Na praktycznych przykładach pokażemy, jak w łatwy i prosty sposób usprawnić pracę w podmiocie leczniczym wykorzystując uprawnienia asystentów medycznych.

 

Podczas szkolenia omówimy:

 1. Podstawy prawne w pracy asystentów medycznych.
 2. Rejestr Asystentów Medycznych
 • Zasady wpisu do rejestru
 • Prawa i obowiązki asystenta medycznego
 • Odpowiedzialność za wykonywane zadania
 1. Dokumenty wystawiane przez asystentów medycznych
 • E-zwolnienie

– zasady wystawiania e-zwolnień

 • E-recepta

– zasady wystawiania e- recept

 1. Udział asystenta medycznego w tworzeniu dokumentacji medycznej – praktyczne wskazówki.
 2. Praktyczne rozwiązania występujących problemów i trudności w pracy asystenta medycznego.

 

Zajęcia poprowadzi:

Katarzyna Adamska

Mateusz Pałka

 

Informacje organizacyjne:

Termin szkolenia: 29 stycznia 2020r.

Czas trwania: 9:00 – 14:00

Miejsce: ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie, sala konferencyjna, parter 300 metrów od Dworca Centralnego PKP w Warszawie.

 

Koszt uczestnictwa:

300 zł netto – cena regularna

280 zł netto – dla placówek zgłaszających minimum 3 osoby

 

W przypadku niespełnienia warunków art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C lub §3 ust. 1. pkt. 14 ustawy o VAT kwota szkolenia będzie powiększona o 23% podatku VAT

 

Zgłoszenia można wysyłać do: 27 stycznia 2020r. (poniedziałek) na nasz adres e-mail: ilona.jasielska@iuz.org.pl

 

 1. Po otrzymaniu zgłoszenia wystawimy Państwu fakturę pro-forma z danymi potrzebnymi do płatności.
 2. Po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty wysyłamy do Państwa personalizowaną WEJŚCIÓWKĘ, na podstawie której dokonana zostanie weryfikacja uczestnictwa przed rozpoczęciem szkolenia.
 3. Po otrzymaniu Państwa wpłaty – wystawiamy fakturę VAT, wysyłamy na wskazany na zgłoszeniu adres.

 

 

W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w ciągu jednego dnia, proszę o kontakt telefoniczny!

 

Na Państwa pytania odpowiemy pod numerem tel.: 697 602 707 lub 22 610 42 39 

 

* * * W cenę wliczona jest przerwa kawowa * * *

Formularz zgłoszenia

Przejdź do szkolenia

Zapraszamy na szkolenie

Bezpieczeństwo prawne pielęgniarek i położnych

WARSZAWA, 12 LUTEGO 2020 r.

Pielęgniarki i położne zaraz obok lekarza są najbliżej pacjenta w toku udzielania świadczeń zapewniając pacjentowi należytą opiekę zdrowotną. Z wykonywaniem zawodu pielęgniarki wiążą się liczne kwestie dotyczące bezpieczeństwa prawnego zarówno pacjenta jaki i samej pielęgniarki.

Regulacje dotyczące kwestii bezpieczeństwa prawnego pielęgniarki są niezwykle szerokie i wieloaspektowe. Wynika to między innymi z mnogości przepisów opartych o różne gałęzie prawa – nie tylko prawa medycznego. Z wykonywaniem zawodu medycznego pielęgniarki i położnej wiąże się wiele obowiązków jak i praw, które nienależycie wykonywane narażają pielęgniarkę na odpowiedzialność karną, cywilną lub zawodową.

Przedstawimy Państwu podstawy, różne aspekty bezpieczeństwa prawnego pielęgniarek, począwszy od odpowiedzialności za udzielenie świadczenia zdrowotnego, poprzez odpowiedzialność za bezpieczeństwo pacjenta, skończywszy na osobistym bezpieczeństwie pielęgniarki w toku udzielania świadczenia. Skupimy się także na zawodzie położnej jako szczególnym zawodzie medycznym, niosącym ze sobą dodatkowe obowiązki jak również ryzyka. Zaproponujemy praktyczne rozwiązania oraz mechanizmy, które mogą być wdrożone przez zarząd placówki przy pomocy Pielęgniarki Naczelnej w celu zapewnienia szeroko pojętego bezpieczeństwo prawnego dla pielęgniarek i położnych.

Rozwiejemy wszelkie wątpliwości dotyczącego tego zagadnienia. W praktyce pokażemy, w jaki sposób zachowywać najwyższe standardy dotyczące ochronne. Nasze szkolenie skierowane jest w szczególności do Pielęgniarek Naczelnych, mających duży wpływ na funkcjonowanie placówki zdrowotnej.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!

 

Tematy poruszane podczas szkolenia:

 1. Aspekty i podstawy prawne bezpieczeństwa pielęgniarek i położnych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
 • Odpowiedzialność za farmakoterapie
 • Odpowiedzialność za dokumentacje medyczną
 • Odpowiedzialność za bezpieczeństwo pacjenta
 1. Osobiste bezpieczeństwo pielęgniarek i położnych.
 • Ustawowa ochrona
 • Postępowanie z „trudnym pacjentem”
 • Mechanizmy zapewniające bezpieczeństwo prawne
 1. Praktyczne działania placówki zdrowotnej zapewniające bezpieczeństwo prawne.

 

Zajęcia poprowadzi:

Rafał Janiszewski

Mateusz Pałka

 

Informacje organizacyjne:

Termin szkolenia: 12 lutego 2020r.

Czas trwania: 9:00 – 14:00

Miejsce: ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie, sala konferencyjna, parter 300 metrów od Dworca Centralnego PKP w Warszawie.

 

Koszt uczestnictwa:

300 zł netto – cena regularna

280 zł netto – dla placówek zgłaszających minimum 3 osoby

 

W przypadku niespełnienia warunków art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C lub §3 ust. 1. pkt. 14 ustawy o VAT kwota szkolenia będzie powiększona o 23% podatku VAT

 

Zgłoszenia można wysyłać do: 10 luty 2020r. (poniedziałek) na nasz adres e-mail: ilona.jasielska@iuz.org.pl

 

 1. Po otrzymaniu zgłoszenia wystawimy Państwu fakturę pro-forma z danymi potrzebnymi do płatności.
 2. Po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty wysyłamy do Państwa personalizowaną WEJŚCIÓWKĘ, na podstawie której dokonana zostanie weryfikacja uczestnictwa przed rozpoczęciem szkolenia.
 3. Po otrzymaniu Państwa wpłaty – wystawiamy fakturę VAT, wysyłamy na wskazany na zgłoszeniu adres.

 

 

W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w ciągu jednego dnia, proszę o kontakt telefoniczny!

 

Na Państwa pytania odpowiemy pod numerem tel.: 697 602 707 lub 22 610 42 39 

 

* * * W cenę wliczona jest przerwa kawowa * * *

Formularz zgłoszenia

Przejdź do szkolenia

a

Szkolenia, które już się odbyły

WARSZAWA,15 MARCA 2018 R. – Kontrole NFZ Szkolenie dla świadczeniodawców

Tematyka:

 1. Podstawy prawne kontroli
 2. Zakresy kontroli
 3. Przebieg kontroli: od zawiadomienia do wystąpienia pokontrolnego
 4. Skutki kontroli: kary, zalecenia
 5. Odwołania, skargi, stanowiska kontrolowanego podmiotu
 6. Praktyczne wskazówki do postępowania w trakcie kontroli

WARSZAWA, 27 LUTEGO 2018 r. – Warsztaty rozliczania świadczeń– pakiet onkologiczny

Tematyka:

 1. Zasady wydawania karty DiLO
 2. Etapy szybkiej ścieżki onkologicznej i zasady ich rozliczania
 3. Analiza procedury postępowania i organizacji udzielania świadczeń
 4. Rola Koordynatora
 5. Najczęstsze błędy występujące przy realizacji pakietu onkologicznego

WARSZAWA, 19 WRZEŚNIA 2017 R. – Zmiany w pakiecie onkologicznym i kolejkach oczekujących

Tematyka:

 1. Nowe zasady wydawania karty DiLO
 2. Przebieg postępowania diagnostycznego i leczenia
 3. Karta DiLO a udostępnianie dokumentacji medycznej
 4. Gromadzenie i przekazywanie danych
 5. Nowe szczególne uprawnienia do świadczeń
 6. Listy oczekujących a organizacja udzielania świadczeń

WARSZAWA, 7 WRZEŚNIA 2017 R.. – Organizacja i finansowanie świadczeń od 1 października 2017 r.

Tematyka:

 1. Analiza struktury świadczeń poza siecią
 2. Organizacja nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
 3. Zmiany w ogólnych warunkach umów
 4. Wzory obliczania ryczałtu systemu zabezpieczenia
 5. Ustawa o najniższym wynagrodzeniu – praktyczne problemy
 6. Outsourcing usług medycznych

WARSZAWA,  22 CZERWCA 2017 r. – Przewodnik po reformie – firma farmaceutyczna wobec zmian w systemie

Tematyka:

 1. Powstanie Narodowej Służby Zdrowia
 2. Sieć szpitali
 3. Finansowanie szpitali w sieci
 4. Ustawa o Podstawowej Opiece Zdrowotnej (POZ)
 5. Świadczenia poza siecią

WARSZAWA,  8 CZERWCA 2017 r. – Realizacja świadczeń zdrowotnych z zakresu POZ

Tematyka:

 1. Kierunki reformy POZ
 2. Warunki udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych
 3. Zakres zadań w POZ
 4. Kontrole NFZ

WARSZAWA,  7 CZERWCA 2017 r. – Organizacja udzielania świadczeń w aspekcie ochrony danych osobowych

Tematyka:

 1. Monitoring pomieszczeń ogólnodostępnych
 2. Monitoring sal zabiegowych i operacyjnych
 3. Monitoring sal chorych i sal nadzoru medycznego
 4. Organizacja pracy rejestracji – podstawowe reguły ochrony danych osobowych
 5. Bezpieczeństwo danych podczas udzielania świadczeń w oddziale i poradni

WARSZAWA,  30 MAJA 2017 r. – U progu zmian – nowe regulacje w ochronie zdrowia

Tematyka:

 1. Sieć szpitali – wdrożenie regulacji.
 2. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna –nowe zasady.
 3. Zmiany w organizacji udzielania świadczeń ambulatoryjnych.
 4. Ustawa o POZ – projekty i przewidywania, analiza regulacji.

WARSZAWA,  25 MAJA 2017 r. – Listy oczekujących – aspekty praktyczne

Tematyka:

 1. Podstawy prawne zasad prowadzenia list oczekujących
 2. Umieszczanie pacjentów na liście oczekujących – przykładowa procedura i dokumentacja
 3. Zmiany na liście oczekujących z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy oraz pacjenta
 4. Zmiany terminu udzielenia świadczenia z przyczyn medycznych – zasady i dokumentacja

SZCZYRK,  11-12 MAJA 2017 r. – CASEMIX – Zmiany w systemie ochrony zdrowia

Tematyka:

 1. Zmiany w pakiecie onkologicznym.
 2. Nocna i świąteczna pomoc świadczona przez szpitale sieci.
 3. Ustawa o POZ – projekty i przewidywania, analiza regulacji.
 4.  Sieć szpitali – zarządzenia Prezesa NFZ i nowe wartości punktów w aspekcie zastosowania wzoru na obliczanie ryczałtu.

WARSZAWA,  27 KWIETNIA 2017 r. – Dokumentacja medyczna w pracy pielęgniarki i położnej

Tematyka:

 1. Podstawowe przepisy regulujące dokumentację medyczną
 2. Specyfika dokumentacji medycznej w części prowadzonej przez pielęgniarkę i położną
 3. Korelacja dokumentacji pielęgniarskiej i lekarskiej w świetle obowiązujących przepisów i standardów
 4. Nowelizacja Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta w aspekcie zmian dotyczących dokumentacji medycznej

WARSZAWA,  25 KWIETNIA 2017 r. – Regulaminy i procedury. Zmiany przepisów regulujących organizację udzielania świadczeń –wdrażanie zmian w podmiocie leczniczym

Tematyka:

 1. Zmiany w przepisach skutkujące obowiązkiem zmian regulaminu organizacyjnego podmiotu
 2. Regulamin prowadzenia list oczekujących
 3. Regulamin prowadzenia dokumentacji medycznej
 4. Procedura udzielania świadczeń pacjentowi onkologicznemu

WARSZAWA,  5 KWIETNIA 2017 r. – Dokumentacja medyczna w aspekcie ochrony danych osobowych

Tematyka:

 1. Ochrona danych w dokumentacji medycznej – podstawy prawne i definicje
 2. Ochrona danych osobowych a realizacja Ustawy o prawach pacjenta
 3. Zabezpieczenie danych zawartych w dokumentacji a bieżący dostęp do zawartych w niej informacji.
 4. Skład zdefiniowanej przepisami dokumentacji medycznej jako obszar uwagi ABI

WARSZAWA,  21 LIPCA 2016 r. – Zmiany warunków realizacji umów z NFZ

Tematyka:

 1. leczenie szpitalne
 2. chemioterapia i programy lekowe
 3. świadczenia odrębnie kontraktowane
 4. szpitalny oddział ratunkowy i izba przyjęć
 5. ambulatoryjna opieka specjalistyczna

WARSZAWA,  5 KWIETNIA 2016 r. – Zasady realizacji programu lekowego leczenia AMD

Tematyka:

 1. Programy lekowe – podstawy
 2. Program leczenia AMD – zasady realizacji
 3. Kontrola płatnika nad prawidłowością realizacji programu. Jak ustrzec się przed negatywnymi skutkami kontroli

WARSZAWA,  24 LUTEGO 2016 r. – Kontrole NFZ – podstawy prawne, przebieg, sposoby na zminimalizowanie uchybień

Tematyka:
 1. Podstawy prawne prowadzenia kontroli przez NFZ
 2. Przebieg kontroli.
 3. Przykłady kontroli, protokołów, wystąpień, zażaleń
 4. Wewnętrzne normy zarządcze i ich wpływ na minimalizowanie uchybień

Zapraszamy na kolejne warsztaty szkoleniowe pt.

Zmiany w zasadach rozliczania programów lekowych i chemioterapii

WARSZAWA,  7 LUTEGO 2019 r. ( czwartek )

W 2018 r wśród wielu zmian w zasadach rozliczania świadczeń pojawiły się nowe elementy w rozliczaniu świadczeń z zakresu programów lekowych i chemioterapii.

W związku z tym zapraszamy na kolejne warsztaty szkoleniowe.

 

W ramach zajęć zostaną przedstawione:

 1. Zasady rozliczeń w ramach programów lekowych w tym:
 2. Świadczeń towarzyszących związanych z realizacją programów
 3. Diagnostyki w ramach kwalifikacji do programu i realizacji programu
 4. Współczynników krygujących w programach lekowych
 5. Łączenia świadczeń ze świadczeniami z innych zakresów
 6. Zasady rozliczeń w chemioterapii
 7. Świadczeń i świadczeń pomocniczych
 8. Współczynników krygujących w programach lekowych
 9. Łączenia świadczeń ze świadczeniami z innych zakresów
 10. Nadwyżek technologicznych leków
 11. Niewykorzystanych części leków
 12. Zasady zaopatrywania się w leki stosowane w programach i chemioterapii
 13. Kontrowersje i pytania w zakresie rozliczeń

 

Zajęcia poprowadzą:

Artur Fałek – Ekspert Kancelarii od 2016r., w latach 2007-2015 Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia, wcześniej Dyrektor Departamentu Gospodarki Lekami Centrali NFZ, były Przewodniczący Komisji Ekonomicznej przy Ministrze Zdrowia, wcześniej Zespołu ds. Gospodarki Lekami.

Rafał Janiszewski – Właściciel Kancelarii Doradczej.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin warsztatów: 7 lutego 2019 r.

Czas trwania: 9:00 – 14:00

Miejsce: ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie, sala konferencyjna nr 1, parter 300 metrów od Dworca Centralnego PKP w Warszawie.

Koszt uczestnictwa: 500 zł netto /osoba

 

W przypadku niespełnienia warunków art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C lub §3 ust. 1. pkt. 14 ustawy o VAT kwota szkolenia będzie powiększona o 23% podatku VAT

Zgłoszenia można wysyłać do: 5 lutego 2019 r. (wtorek) na adres e-mail: ilona.jasielska@iuz.org.pl

 

 1. Po otrzymaniu zgłoszenia wystawimy Państwu fakturę pro-forma z danymi potrzebnymi do płatności.
 2. Po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty wysyłamy do Państwa personalizowaną WEJŚCIÓWKĘ, na podstawie której dokonana zostanie weryfikacja uczestnictwa przed rozpoczęciem szkolenia.
 3. Po otrzymaniu Państwa wpłaty – wystawiamy fakturę VAT, wysyłamy pocztą na wskazany na zgłoszeniu adres.

 

W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w ciągu jednego dnia, proszę o kontakt telefoniczny!

 

 

Na Państwa pytania odpowiemy pod numerem tel.: 697 602 707 lub 22 610 42 39

 

* * * W cenę wliczona jest przerwa kawowa * * *

Formularz zgłoszenia

Przejdź do szkolenia