22 610 42 39

Zadzwoń do nas

Facebook

a

Aktualne Szkolenia

Realizacja praw pacjenta w podmiocie leczniczym

WARSZAWA,  11 PAŹDZIERNIKA 2018 r. ( CZWARTEK )

Zapowiedziana nowelizacja przepisów dotyczących praw pacjentów wprowadza bardzo istotne zmiany. Należą do nich między innymi:

 

– zwiększenie skuteczności nadzoru Rzecznika Praw Pacjenta nad podmiotami leczniczymi
– rozszerzenie katalogu kar za naruszenia ustawy
– powołanie nowych stanowisk pełnomocników w podmiotach leczniczych
– regulacje dotyczące odpłatności za pobyt w lecznicy osób sprawujących dodatkową opiekę

 

Podczas szkolenia przedstawimy aktualne regulacje dotyczące praw pacjentów oraz projektowane zmiany w Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Omówimy wyniki kontroli prowadzonych przez Rzecznika Praw Pacjentów w ostatnim roku. Przedstawimy rodzaje naruszeń oraz zaproponujemy konkretne zapisy wewnętrznych regulacji w podmiocie leczniczym, które pozwalają unikać nieprawidłowości.

 

Ramowy zakres zagadnień jakie omówimy podczas szkolenia:

 1. Obszary regulowane przez obecną Ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 2. Korelacja praw pacjenta z uprawnieniami do świadczeń finansowanych ze środków publicznych
 3. Kontrole prowadzone przez Rzecznika Praw Pacjenta – naruszenia i rozstrzygnięcia kontroli
 4. Projektowane zmiany w Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 5. Regulacje wewnętrzne podmiotu dotyczące praw pacjenta

Informacje organizacyjne:

Termin szkolenia: 11 października 2018r.

Czas trwania: 9:00 – 14:00

Miejsce: ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie, sala konferencyjna nr 1, parter 300 metrów od Dworca Centralnego PKP w Warszawie.

 

Koszt uczestnictwa:

200 zł netto – cena regularna

180 zł netto – dla placówek zgłaszających minimum 3 osoby

 

Ośrodki, które mają podpisaną umowę z NFZ nie muszą powiększać podanej kwoty o VAT,
gdyż usługi szkoleniowe finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku.

 

Zgłoszenia można wysyłać do: 9 października 2018 r. (wtorek) na adres e-mail: ilona.jasielska@iuz.org.pl

 

 1. Po otrzymaniu zgłoszenia wystawimy Państwu fakturę pro-forma z danymi potrzebnymi do płatności.
 2. Po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty wysyłamy do Państwa personalizowaną WEJŚCIÓWKĘ, na podstawie której dokonana zostanie weryfikacja uczestnictwa przed rozpoczęciem szkolenia.
 3. Po otrzymaniu Państwa wpłaty – wystawiamy fakturę VAT, wysyłamy pocztą na wskazany na zgłoszeniu adres.

 

W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w ciągu jednego dnia, proszę o kontakt telefoniczny!

 

Na Państwa pytania odpowiemy pod numerem tel.: 697 602 707 lub 22 610 42 39

 

* * * W cenę wliczona jest przerwa kawowa * * *

Informacje organizacyjne:

Termin szkolenia: 6 Września 2018 r.

Czas trwania: 9:00 – 14:00

Miejsce: ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie, sala konferencyjna nr 2, parter 300 metrów od Dworca Centralnego PKP w Warszawie.

 

Koszt uczestnictwa:

200 zł netto – cena regularna

180 zł netto – dla placówek zgłaszających minimum 3 osoby

Ośrodki, które mają podpisaną umowę z NFZ nie muszą powiększać podanej kwoty o VAT,
gdyż usługi szkoleniowe finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku.

Formularz zgłoszenia

Przejdź do szkolenia

CASEMIX

Zapraszamy na kolejną konferencję poświęconą zmianom w systemie ochrony zdrowia z cyklu CASEMIX:

Obecne i przewidywane zmiany w systemie finansowania świadczeń zdrowotnych.
Co nas czeka?

SZCZYRK, 25-26 PAŹDZIERNIKA 2018 r.

Szanowni Państwo,

 

Gorąco zapraszam na kolejną konferencję z cyklu Casemix. Jak zawsze, podczas spotkania omówimy zmiany wprowadzone w systemie opieki zdrowotnej w ostatnich miesiącach. Sporo czasu poświęcimy na przedstawienie planowanych regulacji, a w szczególności tych, które związane są z nową organizacją udzielania świadczeń. To nie tylko omówienie istniejących projektów aktów prawnych, ale również obszarów, w których obecnie pracują eksperckie grupy projektowe, których zadaniem jest przygotowanie nowych regulacji. Przedstawimy między innymi nowe świadczenia opieki koordynowanej oraz założenia do zmian związanych z prawami i obowiązkami pacjentów.

Celem konferencji jest więc zaprezentowanie i poddanie dyskusji kierunków zmian, a tym samym zwrócenie uwagi na newralgiczne z punktu widzenia świadczeniodawcy obszary planowanych nowelizacji.

 

Gorąco zapraszam do udziału w konferencji 

Rafał Janiszewski

 

PROGRAM KONFERENCJI:

25 PAŹDZIERNIKA 2018 r. (czwartek)

12.00-  13.00

Zakwaterowanie uczestników

13.00 – 14.00

Obiad

14.00 – 14.15

Rejestracja uczestników

14.15 – 18.15

Wykłady

Przegląd zmian legislacyjnych i projektów

 1. Regulacje dotyczące wzrostu wynagrodzeń – problemy, wątpliwości, praktyczne wskazówki
 2. Projektowane zmiany w ustawie o prawach pacjenta. Ważne zmiany, istotny priorytet Ministra Zdrowia.
 3. Projekt nowej sieci onkologicznej. Co dalej z pakietem onkologicznym?
 4. Nowy dokument Polityka Lekowa Państwa.

Przewidywane kolejne zmiany w konstrukcji systemu finansowania świadczeń

19.00

Kolacja

26 PAŹDZIERNIKA 2018 r. (piątek)

08.00 – 09.00

Śniadanie

09.15 – 12.30

Wykłady

Przegląd zmian w zasadach rozliczania świadczeń

 1. Zmiana wzoru na wartość ryczałtu podstawowego zabezpieczenia szpitalnego.
 2. Obecne i planowane zmiany w rozliczaniu programów lekowych i chemioterapii.
 3. Nowe konkursy ofert
 4. Kontrole w podmiotach leczniczych. Przykłady, rozstrzygnięcia, wskazówki.

13.00 – 14.00

Obiad i zakończenie konferencji

14.00

Wymeldowanie

***Organizator zastrzega sobie prawo zmiany godzin oraz kolejności tematów z uwagi na otwarty charakter zajęć***

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 

Miejsce:

Hotel Klimczok *****, ul. Poziomkowa 20, Szczyrk.

 

Koszt uczestnictwa

Udział w konferencji w dniach 25-26 października 1400 zł netto/osoba

 

Koszt uczestnictwa zawiera zakwaterowanie, wyżywienie (zgodnie z programem) oraz materiały konferencyjne.

Istnieje możliwość uczestnictwa na konferencji bez noclegu.

 

Po zakończeniu zajęć uczestnicy konferencji mogą skorzystać z kompleksu basenów, siłowni i saun.

 

Ośrodki, które mają podpisaną umowę z NFZ nie muszą powiększać podanej kwoty o VAT,
gdyż usługi szkoleniowe finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku.

 

 

* * * W przypadku zgłoszenia 2  i więcej osób udzielamy 10% rabatu * * *

 

 

Zgłoszenia można wysyłać na adres e-mail ilona.jasielska@iuz.org.pl.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z Panią Iloną Jasielską pod numerem telefonu         697 602 707

 

Termin przysyłania zgłoszeń upływa: 19 października 2018 r.

Formularz zgłoszenia

Przejdź do szkolenia

Warsztaty – zasady wyliczania ryczałtu

WARSZAWA,  26 WRZEŚNIA 2018 r. ( ŚRODA )

Zapraszamy na warsztaty poświęcone zasadom ustalania ryczałtów finansujących sieć podstawowego zabezpieczenia szpitalnego.

Choć wzór na obliczanie wartości umów obowiązuje już od dłuższego czasu, to szczegóły jego działania nadal budzą wiele pytań i kontrowersji, a przecież poszczególne elementy wzoru za chwilę będą miały znaczenie przy ustalaniu kolejnych wartości umów. Warto przeanalizować działanie wzoru na przykładach konkretnych realizacji świadczeń.  Takiej analizy dokonamy podczas tych warsztatów.

 

W planie spotkania proponujemy:

 1. Szczegółowe omówienie wzoru na ustalenie ryczałtu,
 2. Omówienie działania poszczególnych elementów wzoru z odniesieniem do przykładów realizacji świadczeń,
 3. Przestawienie najnowszej nowelizacji zmieniającej wzór i omówienie jej skutku,
 4. Warsztaty – analizy przykładów wykonania kontraktu i wyliczenia kolejnego ryczałtu na podstawie wzoru.

 

Uczestników, którzy są zainteresowani dokonaniem symulacji przyszłego ryczałtu prosimy o przygotowanie danych z wartości realizacji umów w formacie Excel i wcześniejsze przesłanie poczta elektroniczną do Kancelarii na maila ilona.jasielska@iuz.org.pl.

Termin warsztatów: 26 września 2018 r.

Czas trwania: 9:00 – 14:00

Miejsce: ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie, sala konferencyjna nr 1, parter 300 metrów od Dworca Centralnego PKP w Warszawie.

Maksymalna ilość uczestników: 20 osób.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń warsztaty zostaną powtórzone w kolejnych dniach.

Koszt uczestnictwa: 500 zł netto /osoba

 

Zgłoszenia można wysyłać do: 24 września 2018 r. (poniedziałek) na adres e-mail: ilona.jasielska@iuz.org.pl

 

 1. Po otrzymaniu zgłoszenia wystawimy Państwu fakturę pro-forma z danymi potrzebnymi do płatności.
 2. Po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty wysyłamy do Państwa personalizowaną WEJŚCIÓWKĘ, na podstawie której dokonana zostanie weryfikacja uczestnictwa przed rozpoczęciem szkolenia.
 3. Po otrzymaniu Państwa wpłaty – wystawiamy fakturę VAT, wysyłamy pocztą na wskazany na zgłoszeniu adres.

 

W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w ciągu jednego dnia, proszę o kontakt telefoniczny!

 

Na Państwa pytania odpowiemy pod numerem tel.: 697 602 707 lub 22 610 42 39

 

* * * W cenę wliczona jest przerwa kawowa * * *

Formularz zgłoszenia

Przejdź do szkolenia

a

Szkolenia, które już się odbyły

WARSZAWA,15 MARCA 2018 R. – Kontrole NFZ Szkolenie dla świadczeniodawców

Tematyka:

 1. Podstawy prawne kontroli
 2. Zakresy kontroli
 3. Przebieg kontroli: od zawiadomienia do wystąpienia pokontrolnego
 4. Skutki kontroli: kary, zalecenia
 5. Odwołania, skargi, stanowiska kontrolowanego podmiotu
 6. Praktyczne wskazówki do postępowania w trakcie kontroli

WARSZAWA, 27 LUTEGO 2018 r. – Warsztaty rozliczania świadczeń– pakiet onkologiczny

Tematyka:

 1. Zasady wydawania karty DiLO
 2. Etapy szybkiej ścieżki onkologicznej i zasady ich rozliczania
 3. Analiza procedury postępowania i organizacji udzielania świadczeń
 4. Rola Koordynatora
 5. Najczęstsze błędy występujące przy realizacji pakietu onkologicznego

WARSZAWA, 19 WRZEŚNIA 2017 R. – Zmiany w pakiecie onkologicznym i kolejkach oczekujących

Tematyka:

 1. Nowe zasady wydawania karty DiLO
 2. Przebieg postępowania diagnostycznego i leczenia
 3. Karta DiLO a udostępnianie dokumentacji medycznej
 4. Gromadzenie i przekazywanie danych
 5. Nowe szczególne uprawnienia do świadczeń
 6. Listy oczekujących a organizacja udzielania świadczeń

WARSZAWA, 7 WRZEŚNIA 2017 R.. – Organizacja i finansowanie świadczeń od 1 października 2017 r.

Tematyka:

 1. Analiza struktury świadczeń poza siecią
 2. Organizacja nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
 3. Zmiany w ogólnych warunkach umów
 4. Wzory obliczania ryczałtu systemu zabezpieczenia
 5. Ustawa o najniższym wynagrodzeniu – praktyczne problemy
 6. Outsourcing usług medycznych

WARSZAWA,  22 CZERWCA 2017 r. – Przewodnik po reformie – firma farmaceutyczna wobec zmian w systemie

Tematyka:

 1. Powstanie Narodowej Służby Zdrowia
 2. Sieć szpitali
 3. Finansowanie szpitali w sieci
 4. Ustawa o Podstawowej Opiece Zdrowotnej (POZ)
 5. Świadczenia poza siecią

WARSZAWA,  8 CZERWCA 2017 r. – Realizacja świadczeń zdrowotnych z zakresu POZ

Tematyka:

 1. Kierunki reformy POZ
 2. Warunki udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych
 3. Zakres zadań w POZ
 4. Kontrole NFZ

WARSZAWA,  7 CZERWCA 2017 r. – Organizacja udzielania świadczeń w aspekcie ochrony danych osobowych

Tematyka:

 1. Monitoring pomieszczeń ogólnodostępnych
 2. Monitoring sal zabiegowych i operacyjnych
 3. Monitoring sal chorych i sal nadzoru medycznego
 4. Organizacja pracy rejestracji – podstawowe reguły ochrony danych osobowych
 5. Bezpieczeństwo danych podczas udzielania świadczeń w oddziale i poradni

WARSZAWA,  30 MAJA 2017 r. – U progu zmian – nowe regulacje w ochronie zdrowia

Tematyka:

 1. Sieć szpitali – wdrożenie regulacji.
 2. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna –nowe zasady.
 3. Zmiany w organizacji udzielania świadczeń ambulatoryjnych.
 4. Ustawa o POZ – projekty i przewidywania, analiza regulacji.

WARSZAWA,  25 MAJA 2017 r. – Listy oczekujących – aspekty praktyczne

Tematyka:

 1. Podstawy prawne zasad prowadzenia list oczekujących
 2. Umieszczanie pacjentów na liście oczekujących – przykładowa procedura i dokumentacja
 3. Zmiany na liście oczekujących z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy oraz pacjenta
 4. Zmiany terminu udzielenia świadczenia z przyczyn medycznych – zasady i dokumentacja

SZCZYRK,  11-12 MAJA 2017 r. – CASEMIX – Zmiany w systemie ochrony zdrowia

Tematyka:

 1. Zmiany w pakiecie onkologicznym.
 2. Nocna i świąteczna pomoc świadczona przez szpitale sieci.
 3. Ustawa o POZ – projekty i przewidywania, analiza regulacji.
 4.  Sieć szpitali – zarządzenia Prezesa NFZ i nowe wartości punktów w aspekcie zastosowania wzoru na obliczanie ryczałtu.

WARSZAWA,  27 KWIETNIA 2017 r. – Dokumentacja medyczna w pracy pielęgniarki i położnej

Tematyka:

 1. Podstawowe przepisy regulujące dokumentację medyczną
 2. Specyfika dokumentacji medycznej w części prowadzonej przez pielęgniarkę i położną
 3. Korelacja dokumentacji pielęgniarskiej i lekarskiej w świetle obowiązujących przepisów i standardów
 4. Nowelizacja Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta w aspekcie zmian dotyczących dokumentacji medycznej

WARSZAWA,  25 KWIETNIA 2017 r. – Regulaminy i procedury. Zmiany przepisów regulujących organizację udzielania świadczeń –wdrażanie zmian w podmiocie leczniczym

Tematyka:

 1. Zmiany w przepisach skutkujące obowiązkiem zmian regulaminu organizacyjnego podmiotu
 2. Regulamin prowadzenia list oczekujących
 3. Regulamin prowadzenia dokumentacji medycznej
 4. Procedura udzielania świadczeń pacjentowi onkologicznemu

WARSZAWA,  5 KWIETNIA 2017 r. – Dokumentacja medyczna w aspekcie ochrony danych osobowych

Tematyka:

 1. Ochrona danych w dokumentacji medycznej – podstawy prawne i definicje
 2. Ochrona danych osobowych a realizacja Ustawy o prawach pacjenta
 3. Zabezpieczenie danych zawartych w dokumentacji a bieżący dostęp do zawartych w niej informacji.
 4. Skład zdefiniowanej przepisami dokumentacji medycznej jako obszar uwagi ABI

WARSZAWA,  21 LIPCA 2016 r. – Zmiany warunków realizacji umów z NFZ

Tematyka:

 1. leczenie szpitalne
 2. chemioterapia i programy lekowe
 3. świadczenia odrębnie kontraktowane
 4. szpitalny oddział ratunkowy i izba przyjęć
 5. ambulatoryjna opieka specjalistyczna

WARSZAWA,  5 KWIETNIA 2016 r. – Zasady realizacji programu lekowego leczenia AMD

Tematyka:

 1. Programy lekowe – podstawy
 2. Program leczenia AMD – zasady realizacji
 3. Kontrola płatnika nad prawidłowością realizacji programu. Jak ustrzec się przed negatywnymi skutkami kontroli

WARSZAWA,  24 LUTEGO 2016 r. – Kontrole NFZ – podstawy prawne, przebieg, sposoby na zminimalizowanie uchybień

Tematyka:
 1. Podstawy prawne prowadzenia kontroli przez NFZ
 2. Przebieg kontroli.
 3. Przykłady kontroli, protokołów, wystąpień, zażaleń
 4. Wewnętrzne normy zarządcze i ich wpływ na minimalizowanie uchybień

JUŻ WKRÓTCE KOLEJNE SZKOLENIA