22 610 42 39

Zadzwoń do nas

Facebook

a

Aktualne Szkolenia

Zapraszamy na szkolenie on-line

Mobbing w podmiocie leczniczym

2 grudnia 2020r. godzina 10.00 – 13.00

Coraz częściej spotykamy się z problemem wzajemnego oskarżania się pracowników podmiotów leczniczych o mobbing. Najczęściej zgłaszane przypadki wynikają z niewłaściwego zrozumienia istoty mobbingu i nieprawidłowej interpretacji zachowań i relacji pomiędzy personelem placówki.

Mając na uwadze powyższe przygotowaliśmy szkolenie, którego celem jest wyjaśnienie podstawowych pojęć dotyczących mobbingu oraz omówieniem niektórych zachowań na konkretnych przykładach. Nasze szkolenie ma więc charakter informacyjny, ale również profilaktyczny, bowiem przekazywane podczas prezentacji treści, definiują zachowania, które noszą znamiona naruszeń. Wierzymy, że takie szkolenie przyczyni się nie tylko do zmniejszenia niezasadnych zgłoszeń mobbingu, ale również zwróci uwagę Państwa personelu na sposób komunikacji i relacji w codziennej pracy.

Podczas szkolenie omówimy:
1. Definicja mobbingu – kodeks pracy – prawidłowa interpretacja
2. Mobbing – przykłady zachowań stanowiących mobbing, a przykłady zachowań które w definicji mobbingu się nie mieszczą
3. Odpowiedzialność mobbera
a. Odpowiedzialność pracownicza
b. Odpowiedzialność cywilna
c. Odpowiedzialność karna
d. Umowy o pracę
e. Kontrakty
4. Obowiązki Pracodawcy – działania prewencyjne, neutralizujące oraz eliminujące
5. Wybrane orzecznictwo sądowe dotyczące spraw mobbingu

Informacje organizacyjne:
Termin szkolenia: 2 grudnia 2020r.
Czas trwania: 10:00 – 13:00

Szkolenie internetowe – platforma: MICROSOFT TEAMS – nie wymaga instalacji programu!

Koszt uczestnictwa:
300 zł netto od osoby – cena regularna
280 zł netto od osoby – dla placówek zgłaszających minimum 3 osoby

Po otrzymaniu wpłaty prześlemy do Państwa zaproszenie wraz z linkiem kierującym do szkolenia. Wypełniony formularz zgłoszeniowy proszę wysłać na adres:
wiktoria.bluszko@iuz.org.pl

Na Państwa pytania odpowiemy pod numerem tel.: 668 059 105
Zgłoszenia przyjmujemy do 27 listopada 2020r.

1. Po otrzymaniu zgłoszenia wystawimy Państwu fakturę pro-forma z danymi potrzebnymi do płatności.
2. Po otrzymaniu Państwa wpłaty – wystawiamy fakturę VAT, wysyłamy na wskazany na zgłoszeniu adres.
3. Każdy z uczestników otrzyma imienny certyfikat, potwierdzający odbycie szkolenia.

W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w ciągu jednego dnia, proszę o kontakt telefoniczny!

Formularz zgłoszenia

Zapraszamy na szkolenie on-line

Dokumenty podpisywane przez pacjenta i personel medyczny

9 grudnia 2020r. godzina 10.00 – 13.00

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej.

Podczas szkolenia zwrócimy przede wszystkim uwagę na dokumenty podpisywane przez pacjenta w podmiocie leczniczym. Pokażemy, w jaki sposób pacjent powinien podpisywać oświadczenia i prawidłowo wyrażać zgodę na przeprowadzenie zabiegów lub specjalistycznych badań. Podpowiemy również w jakiej formie najlepiej to zorganizować i wdrożyć w Państwa placówce.
Poruszymy również kwestie związane z podpisywaniem różnych dokumentów przez personel medyczny w aspekcie odpowiedzialności za bezpieczne udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 

Tematyka szkolenia:
1. Podpis pacjenta w dokumentacji medycznej.
2. Oświadczenia składane przez pacjenta w podmiocie leczniczym.
3. Prawidłowe wyrażanie zgody na zabieg i specjalistyczne badania. Szczególne przepisy w czasie epidemii COVID-19
4. Jakie dokumenty musi podpisać personel medyczny aby bezpiecznie udzielać świadczeń zdrowotnych?
5. Odpowiedzialność personelu medycznego za podpisywane dokumenty.

Informacje organizacyjne:
Termin szkolenia: 9 grudnia 2020 r.
Czas trwania: 10:00 – 13:00
Szkolenie internetowe – platforma: MICROSOFT TEAMS – nie wymaga instalacji programu!

Koszt uczestnictwa:
300 zł netto od osoby – cena regularna
280 zł netto od osoby – dla placówek zgłaszających minimum 3 osoby

Po otrzymaniu wpłaty prześlemy do Państwa zaproszenie wraz z linkiem kierującym do szkolenia. Wypełniony formularz zgłoszeniowy proszę wysłać na adres:

wiktoria.bluszko@iuz.org.pl

Na Państwa pytania odpowiemy pod numerem tel.: 668 059 105
Zgłoszenia przyjmujemy do 7 grudnia 2020 r.

1. Po otrzymaniu zgłoszenia wystawimy Państwu fakturę pro-forma z danymi potrzebnymi do płatności.
2. Po otrzymaniu Państwa wpłaty – wystawiamy fakturę VAT, którą wysyłamy na wskazany na zgłoszeniu adres.
3. Każdy z uczestników otrzyma imienny certyfikat, potwierdzający odbycie szkolenia.

W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w ciągu jednego dnia, prosimy o kontakt telefoniczny!

Formularz zgłoszenia