22 610 42 39

Zadzwoń do nas

Facebook

a

Aktualne Szkolenia

Zapraszamy na kolejną konferencję, poświęconą zmianom w systemie ochrony zdrowia:

Casemix – kolejny etap zmian w ochronie zdrowia

WROCŁAW, 27-28 LUTEGO 2020r.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam na kolejną konferencję z cyklu „Casemix”.

Zmiany w ochronie zdrowia systematycznie podążają do stworzenia publicznego systemu odbiegającego od dotychczasowego finansowania świadczeń. Przydzielane ryczałty stają się faktycznym, ograniczonym budżetem szpitala, a wobec wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie finansowania kosztów leczenia można spodziewać się istotnej zmiany nie tylko płatnika, ale również sposobu ustalania kwot kontraktów. Sporo wprowadzanych przez ostatnie lata zmian, komentowaliśmy jako początek procesu dekomercjalizacji. Wskazywaliśmy na kierunki polityki zdrowotnej państwa, które zmierzają do zmiany właścicielskiej podmiotów leczniczych.

Jak się okazało, nasze przewidywania były słuszne. Zbliża się kolejny etap zmian, wdrażania skutków wcześniejszych regulacji. Chcemy podzielić się z Państwem naszą opinią, analizą przepisów, a tym samym skłonić do dyskusji, która stanowi niepowtarzalną wartość konferencji.

Gorąco zapraszamy do udziału, jednocześnie zwracając Państwa uwagę na zmianę miejsca organizacji Casemix. Tym razem zapraszamy do Wrocławia.

 

 

Serdecznie zapraszam

Rafał Janiszewski

PROGRAM KONFERENCJI:

I Dzień – Czwartek

10:00 Zameldowanie
11:00 – 11:45 Przedstawienie najważniejszych zmian w systemie ochrony zdrowia w ostatnim kwartale – Katarzyna Adamska
12:00 – 12:45 Plan finansowy i realizacja. Umiejscowienie bezlimitowych świadczeń – Artur Fałek
13:00 – 14.30 Obiad
15:00 – 18:00

Kierunek zmian w zakresie finansowania – Rafał Janiszewski

 • analiza wyroku TK w sprawie finansowania świadczeń
 • modyfikacje świadczeń wskazujące na zmianę sposobu finansowania
 • czy czeka nas zmiana właścicieli szpitali?
 • Narodowy Instytut leczenia raka i sieć onkologiczna
19:30 Kolacja

 

II Dzień – Piątek

07:30 – 09:30 Śniadanie
09:15 – 10:45
 • Blaski i cienie informatyzacji w ochronie zdrowia – Mateusz Pałka
 • POZ – modyfikacja zakresu działania i przewidywane zmiany – Rafał Janiszewski
 • Rzecznik praw pacjentów – umowy z podwykonawcami i lekarzami – Rafał Janiszewski, Mateusz Pałka
 • Kontrole przeprowadzone przez korpus kontrolerski w ostatnim kwartale Katarzyna Adamska
11:00 – 11:45 Obiad
12:00 Wymeldowanie

DATA KONFERENCJI:

27 – 28 lutego 2020r.

 

MIEJSCE KONFERENCJI:

DB Hotel ****
Strzegomska 3
53-611 Wrocław

 

KOSZT UCZESTNICTWA:

Udział w konferencji w dniach 27 – 28 lutego 1400 zł netto/osoba

 

RAMOWY PLAN KONFERENCJI

27 lutego 2020r. (czwartek)

10.00 zameldowanie

11.00 – 12.45 wykłady

13.00 – 14.30 obiad

15.00 – 18.00 wykłady

19.30 kolacja

 

28 lutego 2020r. (piątek)

07.30 – 9.00 śniadanie

09.15 – 10.45 wykłady

11.00 – 11.45 obiad

12.00 wymeldowanie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Zgłoszenia można wysyłać na adres e-mail ilona.jasielska@iuz.org.pl.

 

Termin przysyłania zgłoszeń upływa: 21 lutego 2020 r.

 

Koszt uczestnictwa zawiera zakwaterowanie, wyżywienie (zgodnie z programem) oraz materiały konferencyjne.

 

Do dyspozycji gości mamy pokoje, jedno-, dwu-, trzyosobowe oraz rodzinne. Istnieje możliwość uczestnictwa na konferencji bez noclegu bądź wyżywienia.

 

Ośrodki, które mają podpisaną umowę z NFZ nie muszą powiększać podanej kwoty o VAT, gdyż usługi szkoleniowe finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku.

*W przypadku niespełnienia warunków art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C lub §3 ust. 1. pkt. 14 ustawy o VAT kwota szkolenia będzie powiększona o 23% podatku VAT

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z Panią Iloną Jasielską pod numerem telefonu 697 602 707

* * * W przypadku zgłoszenia 2 i więcej osób udzielamy 10% rabatu * * *

Zapraszamy na warsztaty

Rozliczanie świadczeń zabiegowych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej

WARSZAWA, 4 MARCA 2020 r.

Realizacja świadczeń ambulatoryjnych obejmuje między innymi specjalistyczne świadczenia zabiegowe. NFZ wprowadza do katalogu świadczeń coraz więcej zabiegów, możliwych do realizacji bez konieczności hospitalizacji pacjentów. Dzięki temu rozszerza katalog świadczeń zabiegowych możliwych do wykonania w gabinecie zabiegowym w zakresie AOS.

Przy realizacji każdej procedury konieczne jest jednak spełnienie określonych warunków.

 

Podczas tych warsztatów:

 • przeanalizujemy poszczególne zabiegi i zwrócimy uwagę na najważniejsze aspekty dotyczące prawidłowego ich rozliczania. Finansowanie poszczególnych procedur zabiegowych związane jest bowiem z dokładną sprawozdawczością.
 • wskażemy jak istotne jest, aby zrealizowane procedury zabiegowe miały odzwierciedlenie
  w dokumentacji medycznej pacjenta.
 • zwrócimy uwagę na występujące problemy przy rozliczaniu najpopularniejszych zabiegów.
 • omówimy możliwe negatywne skutki finansowe w przypadku nieprawidłowych rozliczeń.

 

Program:

 1. Podstawy prawne finansowania świadczeń ambulatoryjnych.
 2. Zasady prawidłowego rozliczania specjalistycznych świadczeń zabiegowych
  i diagnostyczno-zabiegowych.
 3. Przykłady rozliczania świadczeń z zakresu pakietu onkologicznego.
 4. Rozliczanie porad od pierwszorazowej, do skierowania do POZ
 5. Obowiązki sprawozdawcze świadczeniodawcy.
 6. Rozliczenie świadczeń, a dokumentacja medyczna w gabinecie zabiegowym.
 7. Kary za nieprawidłowe rozliczanie świadczeń.
 8. Praktyczne wskazówki, odpowiedzi na pytania.

 

Szkolenie ma charakter warsztatowy, zatem prowadzący zapraszają do zadawania pytań oraz dyskusji.

 

Zajęcia poprowadzi:

Katarzyna Adamska

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin warsztatów: 4 marca 2020 r.

Czas trwania: 9:00 – 14:00

Miejsce: ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie, sala konferencyjna nr 1, parter 300 metrów od Dworca Centralnego PKP w Warszawie.

 

Koszt uczestnictwa: 500 zł netto /osoba

 

W przypadku niespełnienia warunków art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C lub §3 ust. 1. pkt. 14 ustawy o VAT kwota szkolenia będzie powiększona o 23% podatku VAT

 

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres e-mail: ilona.jasielska@iuz.org.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 28 lutego 2020r. (piątek)

Regulamin:

 1. Po otrzymaniu zgłoszenia wystawimy Państwu fakturę pro-forma z danymi potrzebnymi do płatności.
 2. Opłaty za udział należy dokonać przed szkoleniem.
 3. Po zaksięgowaniu opłaty na koncie bądź po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty wysyłamy do Państwa personalizowaną WEJŚCIÓWKĘ, na podstawie której dokonana zostanie weryfikacja uczestnictwa przed rozpoczęciem szkolenia.
 4. W dniu szkolenia wystawiana jest Faktura VAT, która dostarczana jest do Państwa drogą pocztową, bądź e-mailem (zgodnie z życzeniem).
 5. Bardzo proszę o pełne wypełnienie formularza zgłoszeniowego (oświadczenia, zgody)

 

 

 

Na Państwa pytania odpowiemy pod numerem tel.: 697 602 707 lub 22 610 42 39

* * * W cenę wliczona jest przerwa kawowa * * *

 

W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w ciągu jednego dnia, proszę o kontakt telefoniczny!

Formularz zgłoszenia

Przejdź do szkolenia

Zapraszamy na szkolenie

Kontrole w podmiotach leczniczych

WARSZAWA, 25 MARCA 2020 r.

Podmioty lecznicze podlegają kontroli licznych instytucji. Zakres tych kontroli odnosi się zarówno do sposobu udzielanych świadczeń, poprzez prawidłowe przestrzeganie obowiązujących przepisów, a także respektowanie praw pacjentów. Niejednokrotnie placówki mogłyby uniknąć nieprawidłowości wykazywanych podczas kontroli.

Na szkoleniu skupimy się na dwóch instytucjach kontrolujących pracę podmiotów leczniczych.

 • W pierwszej kolejności omówimy Korpus kontrolerski i zakres jego działania. Nowe przepisy zmieniły możliwość przeprowadzenia kontroli, a także całą procedurę postępowania. Płatnik uzyskał szerokie uprawnienia, tym samym zmniejszając prawa kontrolowanego podmiotu. Wspólnie przejdziemy przez wszystkie etapy kontroli. Zwrócimy uwagę na możliwości obronne podmiotu, a także zweryfikujemy za jakie uchybienia NFZ może nałożyć kary.
 • W drugiej części omówimy działania kontrolne Rzecznika Praw Pacjenta, który stojąc na straży praw pacjentów sprawdza wnikliwie ich przestrzeganie. Zwrócimy uwagę na to, w jaki sposób zorganizować proces udzielania świadczeń zdrowotnych, aby nie narazić się na ich łamanie.

Oprócz prawnych aspektów wymienionych kontroli, etapów ich postępowania oraz zakresu działania pokażemy praktyczne przykłady kontroli i zastosowane rozwiązania związane z procedurą kontrolną. Poradzimy, jak w trakcie codziennego funkcjonowania podmiotu przygotować się do kontroli. Jak korzystać z praw, które przysługują podmiotom leczniczym w trakcie trwania kontroli.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu!

 

 

Tematy do omówienia:

 1. Zakres kontroli przeprowadzanych w podmiocie leczniczym.
 2. Korpus kontrolerski – zasady działania, tryb postępowania, kary za występujące uchybienia w podmiocie leczniczym.
 3. Rzecznik Praw Pacjenta – tryb przeprowadzania kontroli, kary za naruszenie indywidualnych i zbiorowych praw pacjentów.
 4. Dowody przedstawiane podczas kontroli. Na co zwrócić szczególną uwagę?
 5. Praktyczne aspekty kontroli – przykłady kontroli, protokołów, wystąpień.

 

Informacje organizacyjne:

Termin szkolenia: 25 marca 2020r.

Czas trwania: 9:00 – 14:00

Miejsce: ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie, sala konferencyjna, parter 300 metrów od Dworca Centralnego PKP w Warszawie.

 

Koszt uczestnictwa:

300 zł netto – cena regularna

280 zł netto – dla placówek zgłaszających minimum 3 osoby

 

W przypadku niespełnienia warunków art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C lub §3 ust. 1. pkt. 14 ustawy o VAT kwota szkolenia będzie powiększona o 23% podatku VAT

 

Zgłoszenia można wysyłać do: 23 marca 2020r. na nasz adres e-mail: ilona.jasielska@iuz.org.pl

 

 1. Po otrzymaniu zgłoszenia wystawimy Państwu fakturę pro-forma z danymi potrzebnymi do płatności.
 2. Po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty wysyłamy do Państwa personalizowaną WEJŚCIÓWKĘ, na podstawie której dokonana zostanie weryfikacja uczestnictwa przed rozpoczęciem szkolenia.
 3. Po otrzymaniu Państwa wpłaty – wystawiamy fakturę VAT, wysyłamy na wskazany na zgłoszeniu adres.

 

 

W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w ciągu jednego dnia, proszę o kontakt telefoniczny!

 

 

Na Państwa pytania odpowiemy pod numerem tel.: 697 602 707 lub 22 610 42 39

 

 

* * * W cenę wliczona jest przerwa kawowa * * *

Formularz zgłoszenia

Przejdź do szkolenia

a

Szkolenia, które już się odbyły

WARSZAWA,15 MARCA 2018 R. – Kontrole NFZ Szkolenie dla świadczeniodawców

Tematyka:

 1. Podstawy prawne kontroli
 2. Zakresy kontroli
 3. Przebieg kontroli: od zawiadomienia do wystąpienia pokontrolnego
 4. Skutki kontroli: kary, zalecenia
 5. Odwołania, skargi, stanowiska kontrolowanego podmiotu
 6. Praktyczne wskazówki do postępowania w trakcie kontroli

WARSZAWA, 27 LUTEGO 2018 r. – Warsztaty rozliczania świadczeń– pakiet onkologiczny

Tematyka:

 1. Zasady wydawania karty DiLO
 2. Etapy szybkiej ścieżki onkologicznej i zasady ich rozliczania
 3. Analiza procedury postępowania i organizacji udzielania świadczeń
 4. Rola Koordynatora
 5. Najczęstsze błędy występujące przy realizacji pakietu onkologicznego

WARSZAWA, 19 WRZEŚNIA 2017 R. – Zmiany w pakiecie onkologicznym i kolejkach oczekujących

Tematyka:

 1. Nowe zasady wydawania karty DiLO
 2. Przebieg postępowania diagnostycznego i leczenia
 3. Karta DiLO a udostępnianie dokumentacji medycznej
 4. Gromadzenie i przekazywanie danych
 5. Nowe szczególne uprawnienia do świadczeń
 6. Listy oczekujących a organizacja udzielania świadczeń

WARSZAWA, 7 WRZEŚNIA 2017 R.. – Organizacja i finansowanie świadczeń od 1 października 2017 r.

Tematyka:

 1. Analiza struktury świadczeń poza siecią
 2. Organizacja nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
 3. Zmiany w ogólnych warunkach umów
 4. Wzory obliczania ryczałtu systemu zabezpieczenia
 5. Ustawa o najniższym wynagrodzeniu – praktyczne problemy
 6. Outsourcing usług medycznych

WARSZAWA,  22 CZERWCA 2017 r. – Przewodnik po reformie – firma farmaceutyczna wobec zmian w systemie

Tematyka:

 1. Powstanie Narodowej Służby Zdrowia
 2. Sieć szpitali
 3. Finansowanie szpitali w sieci
 4. Ustawa o Podstawowej Opiece Zdrowotnej (POZ)
 5. Świadczenia poza siecią

WARSZAWA,  8 CZERWCA 2017 r. – Realizacja świadczeń zdrowotnych z zakresu POZ

Tematyka:

 1. Kierunki reformy POZ
 2. Warunki udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych
 3. Zakres zadań w POZ
 4. Kontrole NFZ

WARSZAWA,  7 CZERWCA 2017 r. – Organizacja udzielania świadczeń w aspekcie ochrony danych osobowych

Tematyka:

 1. Monitoring pomieszczeń ogólnodostępnych
 2. Monitoring sal zabiegowych i operacyjnych
 3. Monitoring sal chorych i sal nadzoru medycznego
 4. Organizacja pracy rejestracji – podstawowe reguły ochrony danych osobowych
 5. Bezpieczeństwo danych podczas udzielania świadczeń w oddziale i poradni

WARSZAWA,  30 MAJA 2017 r. – U progu zmian – nowe regulacje w ochronie zdrowia

Tematyka:

 1. Sieć szpitali – wdrożenie regulacji.
 2. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna –nowe zasady.
 3. Zmiany w organizacji udzielania świadczeń ambulatoryjnych.
 4. Ustawa o POZ – projekty i przewidywania, analiza regulacji.

WARSZAWA,  25 MAJA 2017 r. – Listy oczekujących – aspekty praktyczne

Tematyka:

 1. Podstawy prawne zasad prowadzenia list oczekujących
 2. Umieszczanie pacjentów na liście oczekujących – przykładowa procedura i dokumentacja
 3. Zmiany na liście oczekujących z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy oraz pacjenta
 4. Zmiany terminu udzielenia świadczenia z przyczyn medycznych – zasady i dokumentacja

SZCZYRK,  11-12 MAJA 2017 r. – CASEMIX – Zmiany w systemie ochrony zdrowia

Tematyka:

 1. Zmiany w pakiecie onkologicznym.
 2. Nocna i świąteczna pomoc świadczona przez szpitale sieci.
 3. Ustawa o POZ – projekty i przewidywania, analiza regulacji.
 4.  Sieć szpitali – zarządzenia Prezesa NFZ i nowe wartości punktów w aspekcie zastosowania wzoru na obliczanie ryczałtu.

WARSZAWA,  27 KWIETNIA 2017 r. – Dokumentacja medyczna w pracy pielęgniarki i położnej

Tematyka:

 1. Podstawowe przepisy regulujące dokumentację medyczną
 2. Specyfika dokumentacji medycznej w części prowadzonej przez pielęgniarkę i położną
 3. Korelacja dokumentacji pielęgniarskiej i lekarskiej w świetle obowiązujących przepisów i standardów
 4. Nowelizacja Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta w aspekcie zmian dotyczących dokumentacji medycznej

WARSZAWA,  25 KWIETNIA 2017 r. – Regulaminy i procedury. Zmiany przepisów regulujących organizację udzielania świadczeń –wdrażanie zmian w podmiocie leczniczym

Tematyka:

 1. Zmiany w przepisach skutkujące obowiązkiem zmian regulaminu organizacyjnego podmiotu
 2. Regulamin prowadzenia list oczekujących
 3. Regulamin prowadzenia dokumentacji medycznej
 4. Procedura udzielania świadczeń pacjentowi onkologicznemu

WARSZAWA,  5 KWIETNIA 2017 r. – Dokumentacja medyczna w aspekcie ochrony danych osobowych

Tematyka:

 1. Ochrona danych w dokumentacji medycznej – podstawy prawne i definicje
 2. Ochrona danych osobowych a realizacja Ustawy o prawach pacjenta
 3. Zabezpieczenie danych zawartych w dokumentacji a bieżący dostęp do zawartych w niej informacji.
 4. Skład zdefiniowanej przepisami dokumentacji medycznej jako obszar uwagi ABI

WARSZAWA,  21 LIPCA 2016 r. – Zmiany warunków realizacji umów z NFZ

Tematyka:

 1. leczenie szpitalne
 2. chemioterapia i programy lekowe
 3. świadczenia odrębnie kontraktowane
 4. szpitalny oddział ratunkowy i izba przyjęć
 5. ambulatoryjna opieka specjalistyczna

WARSZAWA,  5 KWIETNIA 2016 r. – Zasady realizacji programu lekowego leczenia AMD

Tematyka:

 1. Programy lekowe – podstawy
 2. Program leczenia AMD – zasady realizacji
 3. Kontrola płatnika nad prawidłowością realizacji programu. Jak ustrzec się przed negatywnymi skutkami kontroli

WARSZAWA,  24 LUTEGO 2016 r. – Kontrole NFZ – podstawy prawne, przebieg, sposoby na zminimalizowanie uchybień

Tematyka:
 1. Podstawy prawne prowadzenia kontroli przez NFZ
 2. Przebieg kontroli.
 3. Przykłady kontroli, protokołów, wystąpień, zażaleń
 4. Wewnętrzne normy zarządcze i ich wpływ na minimalizowanie uchybień

Zapraszamy na kolejną konferencję, poświęconą zmianom w systemie ochrony zdrowia: