22 610 42 39

Zadzwoń do nas

Facebook

 

Listy oczekujących – aspekty praktyczne

High moral and ethics standards.

— Listy oczekujących – aspekty praktyczne

WROCŁAW,  18 stycznia 2017 r. (środa)

Podczas zajęć omówimy zarówno wszystkie regulacje prawne związane z prowadzeniem kolejek, jak również przedstawimy praktyczne rozwiązania kluczowych problemów organizacyjnych związanych  z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Odpowiemy również na Państwa pytania.

Tematyka:

 • Podstawy prawne zasad prowadzenia list oczekujących
 • Umieszczanie pacjentów na liście oczekujących – przykładowa procedura i dokumentacja
 • Zmiany na liście oczekujących z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy oraz pacjenta
 • Zmiany terminu udzielenia świadczenia z przyczyn medycznych – zasady i dokumentacja
 • Realizacja świadczeń na rzecz pacjentów zapisanych na listę oczekujących – najczęściej występujące problemy
 • Skreślenie z listy oczekujących – okoliczności przewidziane prawem, przykładowe procedury     i dokumentacja
 • Kontynuacja leczenia a lista oczekujących (kiedy pacjenta nie zapisuje się na listę oczekujących)
 • Algorytm postępowania w przypadku odmowy udzielenia świadczenia w dniu zgłoszenia się pacjenta
 • Lista oczekujących pacjentów onkologicznych – podstawowe zasady
 • Odpowiedzialność świadczeniodawcy za realizację świadczeń w zakresie pakietu onkologicznego a lista oczekujących
 • Najczęściej zgłaszane wątpliwości dotyczące zasad prowadzenia list oczekujących – odpowiedzi na pytania

Informacje organizacyjne:

Termin szkolenia: 18.01. 2017 r. (środa)

Czas trwania: 9:00 – 15:00

Miejsce: Wrocław – 250 m od stacji PKP Wrocław Główny

Zgłoszenia można wysyłać do: 13 stycznia 2017 r. (piątek) na nasz fax: (022) 740 30 78 bądź na adres e-mail: ilona.jasielska@iuz.org.pl

Po otrzymaniu zgłoszenia wystawimy Państwu fakturę pro-forma z danymi potrzebnymi do płatności.
Następnie, po otrzymaniu Państwa wpłaty – wystawiamy fakturę VAT, wysyłamy pocztą na wskazany adres.

Liczba miejsc ograniczona !

Koszt uczestnictwa:

150 zł netto – cena regularna

130 zł netto – dla placówek zgłaszających minimum 3 osoby

Ośrodki, które mają podpisaną umowę z NFZ nie muszą powiększać podanej kwoty o VAT, gdyż usługi szkoleniowe finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku.

* * W cenę wliczona jest przerwa kawowa * * *

Na Państwa pytania odpowiemy pod numerem tel.: 22 610 42 39 lub 697 602 707

 

Example of The International Private Law

Coming from in-depth understanding of the law and the industry, capitalizing on extensive experience, we provide hands-on advice that speaks the language of our client’s business. Whether in aviation, sales and distribution, antitrust, corporate and M&A, finance, employment, energy, IP, litigation, TMT, real estate, or any other area of law, our clients can expect excellence and commitment to their objectives.

Whether in aviation, sales and distribution, antitrust, corporate and M&A, finance, employment, energy, IP, litigation, TMT, real estate, or any other area of law, our clients can expect excellence and commitment to their objectives.

Note: Helping Bulgarian and foreign companies to fulfill their investment projects and commercial activity in Bulgaria has been our focus since the establishment of the law firm in 1996. When leading companies venture into the Bulgarian market, we help them understand what to expect and advise them on the best techniques to protect their interests. Our highest priority is to deliver the best of ANG boutique practice with every engagement.

Strong Local Capabilities and Experience

The 911 provider shall not impose, or fail to impose, on Company any requirement, service, feature, standard. Our lawyers will also represent you in civil litigation cases such as divorce, child and spouse maintenance. Our team leverages the robust legal expertise.

In conjunction with his vast know-how, our company leverages the robust legal expertise of working in different courts. Sometimes you may find yourself in difficult situations and not be able to defuse the situation without going to court.