22 610 42 39

Zadzwoń do nas

Facebook

a

Szkolenia dla farmaceutów

Zapraszamy na szkolenie on-line

Leki w programach lekowych

4 sierpnia 2021r. godzina 10.00 – 13.00

platforma: MICROSOFT TEAMS – nie wymaga instalacji programu!

Przyrastająca liczba programów lekowych, ale także zmiany w przepisach prawa i w zakresie zasad prowadzenia dokumentacji medycznej są okazją do zapoznania się i przypomnienia podstawowych spraw związanych z realizacją, sprawozdawaniem i rozliczaniem programów lekowych.

Program szkolenia:

 1. Rola programów lekowych i ich umiejscowienie w systemie świadczeń opieki zdrowotnej
 2. Podstawowe regulacje
  a) ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej,
  b) ustawy specjalne, związane ze zwalczaniem COVID-19,
  c) rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów,
  d) zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji
  umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe),
  e) komunikat Ministra Zdrowia,
  f) komunikaty Centrali NFZ.
 3. Obowiązki świadczeniodawców związane z realizacją programów, w tym:
  a) sprawozdawanie i rozliczanie świadczeń,
  b) sprawozdawczości w systemie SMPT,
  c) zasad rozliczenia kosztów zakupu leków,
  d) korzystanie ze współczynników korygujących.
 4. Zasady wydawania leków z apteki.

Informacje organizacyjne:

Termin szkolenia: 4 sierpnia 2021 r.

Czas trwania: 10:00 – 13:00

Szkolenie internetowe – platforma: MICROSOFT TEAMS – nie wymaga instalacji programu!

Koszt uczestnictwa:

300 zł netto od osoby – cena regularna

280 zł netto od osoby – dla placówek zgłaszających minimum 3 osoby

 

Po otrzymaniu zgłoszenia wystawimy Państwu fakturę pro forma z danymi potrzebnymi do płatności. Fakturę VAT wystawimy po otrzymaniu wpłaty i wyślemy na wskazany na zgłoszeniu adres e-mail poczty elektronicznej.

 

Po otrzymaniu wpłaty prześlemy do Państwa zaproszenie wraz z linkiem kierującym do szkolenia.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy proszę wysłać na adres: anna.janiszewska@iuz.org.pl

 

Na Państwa pytania odpowiemy pod numerem tel.: 693 793 600

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 lipca 2021 r.

W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w ciągu jednego dnia, prosimy o kontakt telefoniczny!

Formularz zgłoszenia

Programy lekowe i chemioterapia

WARSZAWA,  20 CZERWCA 2018 r. (ŚRODA)

Szkolenie dedykowane jest przedstawicielom firm farmaceutycznych, które jako podmioty odpowiedzialne w rozumieniu Ustawy Prawo Farmaceutyczne są zainteresowane szczegółowymi regulacjami dotyczącymi prawidłowego realizowania refundacji. Podczas szklenia omówimy najważniejsze, uaktualnione zasady realizacji i rozliczania programów lekowych i chemioterapii. Prowadzący Artur Fałek i Jolanta Kowalczyk omówią najczęściej występujące problemy związane z refundacją leków i relacji pomiędzy świadczeniodawcami a płatnikiem. Jak zawsze podczas szkolenia nie zabraknie czasu na dyskusje i odpowiedzi na pytania.

 

 

 1. Miejsce programów lekowych i chemioterapii w systemie świadczeń gwarantowanych
 2. Kwalifikacja pacjenta do programu
 • Kryteria kwalifikacji
 • Kryteria uniemożliwiające włączenie
 1. Realizacja programu lekowego
 • Monitorowanie stanu zdrowia pacjenta
 • Wykonywanie badań diagnostycznych
 • Kwalifikacja do podania/wydania leku
 • Czas leczenia w programie
 • Zasady wyłączania pacjenta z programu
 1. Dokumentowanie udziału pacjenta w programie
 • Dokumentacja medyczna w programie lekowym
 • SMPT
 1. Monitorowanie programu
 2. Zasady rozliczania programów lekowych, rozliczanie kosztów leków, ryczałt za diagnostykę
 3. Realizacja świadczeń w chemioterapii:
 1. a) świadczenia
 2. b) tryb udzielania świadczeń
 1. Prowadzenie dokumentacji medycznej w chemioterapii;
 2. Zasady rozliczania chemioterapii;
 3. Ostatnie zmiany i propozycje zmian w zarządzeniach Prezesa NFZ w zakresie programów lekowych i chemioterapii;
 4. Podawania, wydawanie leków;
 5. Kontrowersje w finansowaniu, kontraktowaniu, realizacji i rozliczaniu programów i

Informacje organizacyjne:

Termin szkolenia: 20 czerwca 2018r.

Czas trwania: 9:00 – 14:00

Miejsce: ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie, sala konferencyjna nr 1, parter 300 metrów od Dworca Centralnego PKP w Warszawie.

 

Koszt uczestnictwa:

500 zł netto osoba

Zgłoszenia można wysyłać do: 18 czerwca 2018 r. (poniedziałek) na nasz fax: (022) 740 30 78 bądź na adres e-mail: ilona.jasielska@iuz.org.pl

 

 1. Po otrzymaniu zgłoszenia wystawimy Państwu fakturę pro-forma z danymi potrzebnymi do płatności.
 2. Po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty wysyłamy do Państwa personalizowaną WEJŚCIÓWKĘ, na podstawie której dokonana zostanie weryfikacja uczestnictwa przed rozpoczęciem szkolenia.
 3. Po otrzymaniu Państwa wpłaty – wystawiamy fakturę VAT, wysyłamy pocztą na wskazany na zgłoszeniu adres.

 

W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w ciągu jednego dnia, proszę o kontakt telefoniczny!

 

 

Ośrodki, które mają podpisaną umowę z NFZ nie muszą powiększać podanej kwoty o VAT,
gdyż usługi szkoleniowe finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku.

* * * W cenę wliczona jest przerwa kawowa * * *

 

Na Państwa pytania odpowiemy pod numerem tel.: 697 602 707 lub 22 610 42 39

Formularz zgłoszenia

a

Szkolenia, które już się odbyły

WARSZAWA,  20 PAŹDZIERNIKA 2016 r. – Przetarg na zakup leków dla szpitala – najnowsze przepisy, szanse, zagrożenia i najczęściej popełniane błędy