22 610 42 39

Zadzwoń do nas

Facebook

a

Szkolenia z dokumentacji medycznej

Zapraszamy na szkolenie

Zasady archiwizacji i udostępniania dokumentacji medycznych

WARSZAWA, 10 WRZEŚNIA 2019 r. r.

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania regulują zasady archiwizacji i udostępniania dokumentacji medycznej. Do postępowania z dokumentacją będącą materiałem archiwalnym w rozumieniu ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach zastosowanie mają rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych a także rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi Wskażemy zasady dotyczące udostępniania dokumentacji oraz krąg podmiotów uprawnionych do wglądu w dokumentację.

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta reguluje zasady archiwizacji dokumentacji medycznej jak również udostępniania, które po wejściu w życie przepisów RODO mogą wydawać się z nim sprzeczne.

W zakresie szkolenia odpowiemy sobie czy w istocie zachodzi sprzeczność pomiędzy przepisami RODO a przepisami krajowymi w tym zakresie.

Odpowiemy na pytanie czy stosowanie norm krajowych w odniesieniu do Ustawy o normalizacji powinno stanowić standard dla dokumentacji medycznej. Dodatkowo wyjaśnimy aspekty dotyczące zasad prowadzenia archiwum dokumentacji medycznej i omówimy problemy praktyczne związane z udostępnianiem dokumentacji medycznej.

 

Podczas zajęć omówimy:

 1. Zasady dotyczące postępowania z archiwizowaną dokumentacją medyczną.
 2. W jakim zakresie Ustawa o Narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ma zastosowanie dla dokumentacji medycznej.
 3. Co w sytuacji, gdy dokumentacja w częściach była prowadzona w różnych formach (np. papierowej i elektronicznej).
 4. Zasady liczenia terminów dla dokumentacji medycznej.
 5. Praktyczne aspekty prowadzenia archiwum dokumentacji medycznej.
 6. Archiwizacja a RODO.
 7. Zasady przenoszenia dokumentacji medycznej prowadzonej w formie elektronicznej.
 8. Czy stosowanie norm krajowych w odniesieniu do Ustawy o Normalizacji w archiwizacji dokumentacji medycznej powinno stanowić standard?
 9. Praktyczne problemy występujące przy archiwizacji i udostępnianiu dokumentacji medycznej.

 

Zajęcia poprowadzi – Mecenas Adrian Wasielewski

Informacje organizacyjne:

Termin szkolenia: 10 września 2019r.

Czas trwania: 9:00 – 14:00

Miejsce: ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie, sala konferencyjna nr 1, parter 300 metrów od Dworca Centralnego PKP w Warszawie.

 

Koszt uczestnictwa:

200 zł netto – cena regularna

180 zł netto – dla placówek zgłaszających minimum 3 osoby

 

W przypadku niespełnienia warunków art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C lub §3 ust. 1. pkt. 14 ustawy o VAT kwota szkolenia będzie powiększona o 23% podatku VAT

 

Zgłoszenia można wysyłać do: 6 września 2019 r. (piątek) na nasz adres e-mail: ilona.jasielska@iuz.org.pl

 

 1. Po otrzymaniu zgłoszenia wystawimy Państwu fakturę pro-forma z danymi potrzebnymi do płatności.
 2. Po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty wysyłamy do Państwa personalizowaną WEJŚCIÓWKĘ, na podstawie której dokonana zostanie weryfikacja uczestnictwa przed rozpoczęciem szkolenia.
 3. Po otrzymaniu Państwa wpłaty – wystawiamy fakturę VAT, wysyłamy na wskazany na zgłoszeniu adres.

 

 

W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w ciągu jednego dnia, proszę o kontakt telefoniczny!

 

 

Na Państwa pytania odpowiemy pod numerem tel.: 697 602 707 lub 22 610 42 39

  

* * * W cenę wliczona jest przerwa kawowa * * *

Formularz zgłoszenia

JUŻ WKRÓTCE KOLEJNE SZKOLENIA

a

Szkolenia, które już się odbyły

WARSZAWA, 25 kwietnia 2017 r. – Regulaminy i procedury. Zmiany przepisów regulujących organizację udzielania świadczeń – wdrażanie zmian
w podmiocie leczniczym

KATOWICE, 26 STYCZNIA 2016 r.  – Dokumentacja medyczna w programach lekowych i chemioterapii

WROCŁAW, 14 GRUDNIA 2016 r.  – Dokumentacja medyczna związana z wykonaniem zabiegu

WROCŁAW, 22 LISTOPADA 2016 r.  – Regulaminy w podmiocie wykonujacym działalność leczniczą

WARSZAWA, 13 PAŹDZIERNIKA 2016 r.  – Dokumentacja medyczna w programach lekowych i chemioterapii