22 610 42 39

Zadzwoń do nas

Facebook

a

Szkolenia z rozliczania świadczeń i kontroli NFZ

Zapraszamy na szkolenie on-line

Leki w programach lekowych

4 sierpnia 2021r. godzina 10.00 – 13.00

platforma: MICROSOFT TEAMS – nie wymaga instalacji programu!

Przyrastająca liczba programów lekowych, ale także zmiany w przepisach prawa i w zakresie zasad prowadzenia dokumentacji medycznej są okazją do zapoznania się i przypomnienia podstawowych spraw związanych z realizacją, sprawozdawaniem i rozliczaniem programów lekowych.

Program szkolenia:

 1. Rola programów lekowych i ich umiejscowienie w systemie świadczeń opieki zdrowotnej
 2. Podstawowe regulacje
  a) ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej,
  b) ustawy specjalne, związane ze zwalczaniem COVID-19,
  c) rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów,
  d) zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji
  umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe),
  e) komunikat Ministra Zdrowia,
  f) komunikaty Centrali NFZ.
 3. Obowiązki świadczeniodawców związane z realizacją programów, w tym:
  a) sprawozdawanie i rozliczanie świadczeń,
  b) sprawozdawczości w systemie SMPT,
  c) zasad rozliczenia kosztów zakupu leków,
  d) korzystanie ze współczynników korygujących.
 4. Zasady wydawania leków z apteki.

Informacje organizacyjne:

Termin szkolenia: 4 sierpnia 2021 r.

Czas trwania: 10:00 – 13:00

Szkolenie internetowe – platforma: MICROSOFT TEAMS – nie wymaga instalacji programu!

Koszt uczestnictwa:

300 zł netto od osoby – cena regularna

280 zł netto od osoby – dla placówek zgłaszających minimum 3 osoby

 

Po otrzymaniu zgłoszenia wystawimy Państwu fakturę pro forma z danymi potrzebnymi do płatności. Fakturę VAT wystawimy po otrzymaniu wpłaty i wyślemy na wskazany na zgłoszeniu adres e-mail poczty elektronicznej.

 

Po otrzymaniu wpłaty prześlemy do Państwa zaproszenie wraz z linkiem kierującym do szkolenia.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy proszę wysłać na adres: anna.janiszewska@iuz.org.pl

 

Na Państwa pytania odpowiemy pod numerem tel.: 693 793 600

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 lipca 2021 r.

W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w ciągu jednego dnia, prosimy o kontakt telefoniczny!

Formularz zgłoszenia

Szanowni Państwo, 

 

Mamy przyjemność zaprosić do zapoznania się z przygotowanym przez nas kursem on-line dla sekretarek medycznych i pracowników działów rozliczania świadczeń zdrowotnych.

 

KURS  ON-LINE

 ROZLICZANIA  ŚWIADCZEŃ  ONKOLOGICZNYCH

 

ma na celu zwiększenie posiadanej wiedzy w zakresie rozliczania świadczeń onkologicznych a także przekazanie najnowszych zmian i wytycznych w zakresie rozliczania: hospitalizacji onkologicznych, leczenia chemioterapią, radioterapią i w ramach programów lekowych.

 

Chcąc przekazać Państwu komplet wiedzy, proponujemy 3 etapy edukacji:

 

część I

 1. Przypomnienie podstawowych zasad rozliczania dotyczących onkologii.
 2. Rozliczanie świadczeń na podstawie DiLO.
 3. Produkty rozliczeniowe nie objęte „szybką ścieżką onkologiczną”.
 4. Współczynniki.
 5. Zasady rozliczania chemioterapii.
 6. Rozliczanie wg zgody Płatnika – czy także w onkologii?

 

część II

 1. Świadczenia zachowawcze.
 2. Leczenie zabiegowe w onkologii.
 3. Programy lekowe.
 4. Porady ambulatoryjne – rozliczanie.
 5. Monitorowanie – w trakcie i po zakończeniu leczenia.

 

część III – warsztaty

 1. Leczenie onkologiczne: skojarzone, frakcje łączone, programy lekowe…
 1. Rozliczanie świadczeń – warsztaty
  1. przykładowe rozliczenia
  2. świadczenia do sumowania, wspomagające, dodatkowe
  3. odpowiedzi na pytania uczestników

 

 

 

Terminy szkoleń: dostosowujemy do Państwa potrzeb !

Szkolenie internetowe – platforma: MICROSOFT TEAMS – nie wymaga instalacji programu!

Koszt uczestnictwa: ustalamy indywidualnie – prosimy o kontakt pod numerem
tel.: 0 693 – 793 – 600 lub za pomocą poczty elektronicznej: anna.janiszewska@iuz.org.pl

a

Szkolenia, które już się odbyły

SZCZYRK,  23-24 LISTOPADA 2017 r. – Warsztaty rozliczania świadczeń
Tematyka:

 1. Zmiany w sposobie finansowania świadczeń w aspekcie budżetu placówki
 2. Identyfikacja produktów rozliczeniowych z płatnikiem, a rachunek kosztów
 3. Konstrukcja rachunku kosztów w tym model rachunku kosztów do celów zarządczych
 4. Koszty farmakoterapii, podstawowe narzędzia wpływania na koszty farmakoterapii

WARSZAWA,  7 LISTOPADA 2017 r. – Warsztaty rozliczania świadczeń
Tematyka:

 1. Ścieżka organizacyjna pacjentów planowych
 2. Ścieżka organizacyjna pacjentów nagłych
 3. Symulacja skutków rozliczanych produktów
 4. Strategia organizacji rozliczania w aspekcie ustalania ryczałtu na kolejny okres rozliczeniowy.

WARSZAWA,  27 PAŹDZIERNIKA 2016 r. – Zmiany w systemie ochrony zdrowia w 2016

Tematyka:

 1. Zmiany oraz projekty zmian w Ustawie o działalności leczniczej
 2. zmiany w  zakresie organizacji podmiotu leczniczego
 3. zmiany i projekty dotyczące zawierania umów o udzielanie świadczeń z NFZ
 4. Narodowa Służba Zdrowia jako nowy sposób finansowania ze środków publicznych
 5. inwestycje i ich ocena

WARSZAWA,  21 LIPCA 2016 r. – Zmiany warunków realizacji umów z NFZ

Tematyka:

 1. leczenie szpitalne
 2. chemioterapia i programy lekowe
 3. świadczenia odrębnie kontraktowane
 4. szpitalny oddział ratunkowy i izba przyjęć
 5. ambulatoryjna opieka specjalistyczna

WARSZAWA,  5 KWIETNIA 2016 r. – Zasady realizacji programu lekowego leczenia AMD

Tematyka:

 1. Programy lekowe – podstawy
 2. Program leczenia AMD – zasady realizacji
 3. Kontrola płatnika nad prawidłowością realizacji programu. Jak ustrzec się przed negatywnymi skutkami kontroli

WARSZAWA,  24 LUTEGO 2016 r. – Kontrole NFZ – podstawy prawne, przebieg, sposoby na zminimalizowanie uchybień

Tematyka:
 1. Podstawy prawne prowadzenia kontroli przez NFZ
 2. Przebieg kontroli.
 3. Przykłady kontroli, protokołów, wystąpień, zażaleń
 4. Wewnętrzne normy zarządcze i ich wpływ na minimalizowanie uchybień