22 610 42 39

Zadzwoń do nas

Facebook

a

Szkolenia z rozliczania świadczeń i kontroli NFZ

Zapraszamy na warsztaty

Rozliczanie świadczeń zabiegowych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej

WARSZAWA, 4 MARCA 2020 r.

Realizacja świadczeń ambulatoryjnych obejmuje między innymi specjalistyczne świadczenia zabiegowe. NFZ wprowadza do katalogu świadczeń coraz więcej zabiegów, możliwych do realizacji bez konieczności hospitalizacji pacjentów. Dzięki temu rozszerza katalog świadczeń zabiegowych możliwych do wykonania w gabinecie zabiegowym w zakresie AOS.

Przy realizacji każdej procedury konieczne jest jednak spełnienie określonych warunków.

 

Podczas tych warsztatów:

 • przeanalizujemy poszczególne zabiegi i zwrócimy uwagę na najważniejsze aspekty dotyczące prawidłowego ich rozliczania. Finansowanie poszczególnych procedur zabiegowych związane jest bowiem z dokładną sprawozdawczością.
 • wskażemy jak istotne jest, aby zrealizowane procedury zabiegowe miały odzwierciedlenie
  w dokumentacji medycznej pacjenta.
 • zwrócimy uwagę na występujące problemy przy rozliczaniu najpopularniejszych zabiegów.
 • omówimy możliwe negatywne skutki finansowe w przypadku nieprawidłowych rozliczeń.

 

Program:

 1. Podstawy prawne finansowania świadczeń ambulatoryjnych.
 2. Zasady prawidłowego rozliczania specjalistycznych świadczeń zabiegowych
  i diagnostyczno-zabiegowych.
 3. Przykłady rozliczania świadczeń z zakresu pakietu onkologicznego.
 4. Rozliczanie porad od pierwszorazowej, do skierowania do POZ
 5. Obowiązki sprawozdawcze świadczeniodawcy.
 6. Rozliczenie świadczeń, a dokumentacja medyczna w gabinecie zabiegowym.
 7. Kary za nieprawidłowe rozliczanie świadczeń.
 8. Praktyczne wskazówki, odpowiedzi na pytania.

 

Szkolenie ma charakter warsztatowy, zatem prowadzący zapraszają do zadawania pytań oraz dyskusji.

 

Zajęcia poprowadzi:

Katarzyna Adamska

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin warsztatów: 4 marca 2020 r.

Czas trwania: 9:00 – 14:00

Miejsce: ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie, sala konferencyjna nr 1, parter 300 metrów od Dworca Centralnego PKP w Warszawie.

 

Koszt uczestnictwa: 500 zł netto /osoba

 

W przypadku niespełnienia warunków art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C lub §3 ust. 1. pkt. 14 ustawy o VAT kwota szkolenia będzie powiększona o 23% podatku VAT

 

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres e-mail: ilona.jasielska@iuz.org.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 28 lutego 2020r. (piątek)

Regulamin:

 1. Po otrzymaniu zgłoszenia wystawimy Państwu fakturę pro-forma z danymi potrzebnymi do płatności.
 2. Opłaty za udział należy dokonać przed szkoleniem.
 3. Po zaksięgowaniu opłaty na koncie bądź po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty wysyłamy do Państwa personalizowaną WEJŚCIÓWKĘ, na podstawie której dokonana zostanie weryfikacja uczestnictwa przed rozpoczęciem szkolenia.
 4. W dniu szkolenia wystawiana jest Faktura VAT, która dostarczana jest do Państwa drogą pocztową, bądź e-mailem (zgodnie z życzeniem).
 5. Bardzo proszę o pełne wypełnienie formularza zgłoszeniowego (oświadczenia, zgody)

 

 

 

Na Państwa pytania odpowiemy pod numerem tel.: 697 602 707 lub 22 610 42 39

* * * W cenę wliczona jest przerwa kawowa * * *

 

W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w ciągu jednego dnia, proszę o kontakt telefoniczny!

Formularz zgłoszenia

Zapraszamy na warsztaty

Rozliczanie świadczeń z zakresu ortopedii
w leczeniu szpitalnym

WARSZAWA, 18 MARCA 2020 r.

Ostatnie zmiany w zasadach udzielania świadczeń spowodowały zauważalny wzrost ilości udzielanych świadczeń, co skutkuje większą ilością kontroli Płatnika w zakresie ortopedii.

Świadczeniodawcy rozliczający hospitalizacje ortopedyczne w lecznictwie szpitalnym mają obecnie trudności w pogodzeniu poprawności rozliczania z koniecznością zachowania spójności pomiędzy przebiegiem leczenia, a wymogami stawianymi przez statystykę medyczną. Kluczowe zatem jest stosowanie reguł kodowania oraz szczególnych wytycznych NFZ.

Podczas warsztatów przeanalizujemy poszczególne zabiegi ortopedyczne i wskażemy, co jest istotne
z punktu widzenia Funduszu. NFZ bowiem wydaje liczne komunikaty odnoszące się do prawidłowej sprawozdawczości świadczeń ortopedycznych, a mimo tego nadal świadczeniodawcy popełniają kluczowe błędy.

Omówimy dodatkowe możliwości rozliczania w ortopedii. Wskażemy najistotniejsze elementy dokumentacji medycznej, w odniesieniu do zrealizowanych procedur zabiegowych kwalifikujących do rozliczenia hospitalizacji.

Przedstawimy najczęściej kontrolowane świadczenia w ortopedii, m.in.: endoprotezoplastyki, cieśnie nadgarstka.  Zwrócimy uwagę na kary, które może nałożyć Fundusz w przypadku  nieprawidłowości
w sprawozdawczości i rozliczaniu zastosowanych procedur.

 

Tematyka:

 1. Podstawy prawne finansowania świadczeń szpitalnych.
 2. Zasady prawidłowego rozliczania świadczeń w zakresie ortopedii.
 3. Rozliczenie procedur ortopedycznych, a sprawozdawczość świadczeniodawcy.
 4. Dokumentowanie udzielonych świadczeń. Opisy zastosowanych procedur.
 5. Kary NFZ za nieprawidłowe rozliczenie udzielonych świadczeń.
 6. Praktyczne wskazówki, odpowiedzi na pytania.

 

Szkolenie ma charakter warsztatowy, zatem prowadzący zapraszają do zadawania pytań i dyskusji.

 

Zajęcia poprowadzi: Katarzyna Adamska

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 

Termin warsztatów: 18 marca 2020 r.

Czas trwania: 9:00 – 14:00

Miejsce: ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie, sala konferencyjna nr 1, parter 300 metrów od Dworca Centralnego PKP w Warszawie.

 

Koszt uczestnictwa: 500 zł netto /osoba

 

W przypadku niespełnienia warunków art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C lub §3 ust. 1. pkt. 14 ustawy o VAT kwota szkolenia będzie powiększona o 23% podatku VAT

 

 

 

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres e-mail: ilona.jasielska@iuz.org.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 13 marca 2020r. (piątek)

Regulamin:

 1. Po otrzymaniu zgłoszenia wystawimy Państwu fakturę pro-forma z danymi potrzebnymi do płatności.
 2. Opłaty za udział należy dokonać przed szkoleniem.
 3. Po zaksięgowaniu opłaty na koncie bądź po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty wysyłamy do Państwa personalizowaną WEJŚCIÓWKĘ, na podstawie której dokonana zostanie weryfikacja uczestnictwa przed rozpoczęciem szkolenia.
 4. W dniu szkolenia wystawiana jest Faktura VAT, która dostarczana jest do Państwa drogą pocztową, bądź e-mailem (zgodnie z życzeniem).
 5. Bardzo proszę o pełne wypełnienie formularza zgłoszeniowego (oświadczenia, zgody)

 

 

Na Państwa pytania odpowiemy pod numerem tel.: 697 602 707 lub 22 610 42 39

* * * W cenę wliczona jest przerwa kawowa * * *

 

W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w ciągu jednego dnia, proszę o kontakt telefoniczny!

Formularz zgłoszenia

a

Szkolenia, które już się odbyły

SZCZYRK,  23-24 LISTOPADA 2017 r. – Warsztaty rozliczania świadczeń
Tematyka:

 1. Zmiany w sposobie finansowania świadczeń w aspekcie budżetu placówki
 2. Identyfikacja produktów rozliczeniowych z płatnikiem, a rachunek kosztów
 3. Konstrukcja rachunku kosztów w tym model rachunku kosztów do celów zarządczych
 4. Koszty farmakoterapii, podstawowe narzędzia wpływania na koszty farmakoterapii

WARSZAWA,  7 LISTOPADA 2017 r. – Warsztaty rozliczania świadczeń
Tematyka:

 1. Ścieżka organizacyjna pacjentów planowych
 2. Ścieżka organizacyjna pacjentów nagłych
 3. Symulacja skutków rozliczanych produktów
 4. Strategia organizacji rozliczania w aspekcie ustalania ryczałtu na kolejny okres rozliczeniowy.

WARSZAWA,  27 PAŹDZIERNIKA 2016 r. – Zmiany w systemie ochrony zdrowia w 2016

Tematyka:

 1. Zmiany oraz projekty zmian w Ustawie o działalności leczniczej
 2. zmiany w  zakresie organizacji podmiotu leczniczego
 3. zmiany i projekty dotyczące zawierania umów o udzielanie świadczeń z NFZ
 4. Narodowa Służba Zdrowia jako nowy sposób finansowania ze środków publicznych
 5. inwestycje i ich ocena

WARSZAWA,  21 LIPCA 2016 r. – Zmiany warunków realizacji umów z NFZ

Tematyka:

 1. leczenie szpitalne
 2. chemioterapia i programy lekowe
 3. świadczenia odrębnie kontraktowane
 4. szpitalny oddział ratunkowy i izba przyjęć
 5. ambulatoryjna opieka specjalistyczna

WARSZAWA,  5 KWIETNIA 2016 r. – Zasady realizacji programu lekowego leczenia AMD

Tematyka:

 1. Programy lekowe – podstawy
 2. Program leczenia AMD – zasady realizacji
 3. Kontrola płatnika nad prawidłowością realizacji programu. Jak ustrzec się przed negatywnymi skutkami kontroli

WARSZAWA,  24 LUTEGO 2016 r. – Kontrole NFZ – podstawy prawne, przebieg, sposoby na zminimalizowanie uchybień

Tematyka:
 1. Podstawy prawne prowadzenia kontroli przez NFZ
 2. Przebieg kontroli.
 3. Przykłady kontroli, protokołów, wystąpień, zażaleń
 4. Wewnętrzne normy zarządcze i ich wpływ na minimalizowanie uchybień