22 610 42 39

Zadzwoń do nas

22 740 30 78

Wyślij fax

Facebook

a

Szkolenia z rozliczania świadczeń i kontroli NFZ

Zapraszamy na

Zmiany w zasadach rozliczania świadczeń w świetle nowych zarządzeń Prezesa NFZ

WARSZAWA, 21 CZERWCA 2018 r. ( CZWARTEK )

Podczas szkolenia przedstawimy najważniejsze zmiany i projekty zmian w Zarządzeniach Prezesa NFZ mające związek z rozliczeniem z płatnikiem. Przedstawimy nowe produkty rozliczeniowe wraz z wymaganiami jakie musi spełnić Świadczeniodawca w celu ich zastosowania, a także elementy determinujące optymalne wykorzystanie budżetu określonego w umowie z NFZ. Omówimy relacje pomiędzy świadczeniami szpitalnymi i ambulatoryjnymi oraz omówimy przykłady rozliczeń na schematach ścieżek pacjenta.

Gorąco zapraszamy na szkolenie, które głównie poświęcone będzie kwestiom związanym z rozliczeniami świadczeń.

 

 1. Zmiany w Zarządzeniach Prezesa NFZ regulujących zasady realizacji świadczeń w zakresie:
 • Leczenie szpitalne,
 • AOS,
 • Rehabilitacja,

– w aspekcie organizacji udzielania świadczeń i ich rozliczania;

 

 1. Projektowe zmiany w leczeniu szpitalnym i leczeniu szpitalnym – wysokospecjalistycznym, m.in.:
 • w katalogu grup,
 • w katalogu do sumowania,
 • w katalogu produktów odrębnych,

– a w tym zmiany wycen jednostek rozliczeniowych;

 

 1. Rodzaje premiowania świadczeniodawców – omówienie współczynników korygujących;
 2. Strategia rozliczania świadczeń w aspekcie wpływu statystyki na ustalenie ryczałtu kolejnego okresu.

Informacje organizacyjne:

Termin szkolenia: 21 czerwca 2018r.

Czas trwania: 9:00 – 14:00

Miejsce: ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie, sala konferencyjna nr 1, parter 300 metrów od Dworca Centralnego PKP w Warszawie.

 

 

Koszt uczestnictwa:

200 zł netto – cena regularna

180 zł netto – dla placówek zgłaszających minimum 3 osoby

Zgłoszenia można wysyłać do: 19 czerwca 2018 r. (wtorek) na nasz fax: (022) 740 30 78 bądź na adres e-mail: ilona.jasielska@iuz.org.pl

 

 1. Po otrzymaniu zgłoszenia wystawimy Państwu fakturę pro-forma z danymi potrzebnymi do płatności.
 2. Po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty wysyłamy do Państwa personalizowaną WEJŚCIÓWKĘ, na podstawie której dokonana zostanie weryfikacja uczestnictwa przed rozpoczęciem szkolenia.
 3. Po otrzymaniu Państwa wpłaty – wystawiamy fakturę VAT, wysyłamy pocztą na wskazany na zgłoszeniu adres.

 

W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w ciągu jednego dnia, proszę o kontakt telefoniczny!

 

 

Ośrodki, które mają podpisaną umowę z NFZ nie muszą powiększać podanej kwoty o VAT,
gdyż usługi szkoleniowe finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku.

* * * W cenę wliczona jest przerwa kawowa * * *

 

Na Państwa pytania odpowiemy pod numerem tel.: 697 602 707 lub 22 610 42 39

Formularz zgłoszenia

a

Szkolenia, które już się odbyły

SZCZYRK,  23-24 LISTOPADA 2017 r. – Warsztaty rozliczania świadczeń
Tematyka:

 1. Zmiany w sposobie finansowania świadczeń w aspekcie budżetu placówki
 2. Identyfikacja produktów rozliczeniowych z płatnikiem, a rachunek kosztów
 3. Konstrukcja rachunku kosztów w tym model rachunku kosztów do celów zarządczych
 4. Koszty farmakoterapii, podstawowe narzędzia wpływania na koszty farmakoterapii

WARSZAWA,  7 LISTOPADA 2017 r. – Warsztaty rozliczania świadczeń
Tematyka:

 1. Ścieżka organizacyjna pacjentów planowych
 2. Ścieżka organizacyjna pacjentów nagłych
 3. Symulacja skutków rozliczanych produktów
 4. Strategia organizacji rozliczania w aspekcie ustalania ryczałtu na kolejny okres rozliczeniowy.

WARSZAWA,  27 PAŹDZIERNIKA 2016 r. – Zmiany w systemie ochrony zdrowia w 2016

Tematyka:

 1. Zmiany oraz projekty zmian w Ustawie o działalności leczniczej
 2. zmiany w  zakresie organizacji podmiotu leczniczego
 3. zmiany i projekty dotyczące zawierania umów o udzielanie świadczeń z NFZ
 4. Narodowa Służba Zdrowia jako nowy sposób finansowania ze środków publicznych
 5. inwestycje i ich ocena

WARSZAWA,  21 LIPCA 2016 r. – Zmiany warunków realizacji umów z NFZ

Tematyka:

 1. leczenie szpitalne
 2. chemioterapia i programy lekowe
 3. świadczenia odrębnie kontraktowane
 4. szpitalny oddział ratunkowy i izba przyjęć
 5. ambulatoryjna opieka specjalistyczna

WARSZAWA,  5 KWIETNIA 2016 r. – Zasady realizacji programu lekowego leczenia AMD

Tematyka:

 1. Programy lekowe – podstawy
 2. Program leczenia AMD – zasady realizacji
 3. Kontrola płatnika nad prawidłowością realizacji programu. Jak ustrzec się przed negatywnymi skutkami kontroli

WARSZAWA,  24 LUTEGO 2016 r. – Kontrole NFZ – podstawy prawne, przebieg, sposoby na zminimalizowanie uchybień

Tematyka:
 1. Podstawy prawne prowadzenia kontroli przez NFZ
 2. Przebieg kontroli.
 3. Przykłady kontroli, protokołów, wystąpień, zażaleń
 4. Wewnętrzne normy zarządcze i ich wpływ na minimalizowanie uchybień