22 610 42 39

Zadzwoń do nas

Facebook

a

Szkolenia z rozliczania świadczeń i kontroli NFZ

Zapraszamy na warsztaty

„Rachunek kosztów w szpitalu – modelowanie schematów liczenia kosztów na potrzeby sprawozdawcze, rozliczeniowe i zarządcze, cz. II”

WARSZAWA, 3 lipca 2019 r.

Podczas spotkania omówimy zagadnienia związane z rachunkiem kosztów w podmiocie leczniczym. Coraz częściej otrzymujemy pytania dotyczące sposobu ewidencjonowania i analiz kosztów. Niejednokrotnie związane to jest z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców. Sporo pytań pojawia się zatem zarówno przy spełnianiu obowiązku udzielania informacji do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz podczas przygotowywania kosztorysów niezbędnych do rozliczania świadczeń w oparciu o indywidualne zgody płatnika.

Mając na uwadze powyższe przygotowaliśmy cykl warsztatów poświęconych tym zagadnieniom.

 

Podczas drugiego spotkania omówimy następujące tematy:

 1. Możliwości wykorzystania schematów prowadzonego rachunku kosztów na potrzeby rozporządzenia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców.
 2. Rachunek kosztów w szpitalu – wyzwania w aspekcie projektowanych zmian do obowiązującego standardu.
 3. Zarządzanie kosztami w szpitalu z wykorzystaniem dostępnych danych – w oczekiwaniu na rozwiązanie naszych problemów (dane dla AOTMiT, dane do NFZ).

Szkolenie ma charakter warsztatowy, zatem prowadzący zapraszają do zadawania pytań oraz dyskusji.

 

Zajęcia poprowadzi:

Mariola Dwornikowska

Ekspert i doradca w zakresie programów restrukturyzacyjnych placówek ochrony zdrowia oraz programów w zakresie budżetowania i controllingu. W latach 2007- 2009 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Konsultant ds. kosztów w projekcie Banku Światowego LKF w latach 2000- 2002; audytor i konsultant ds. finansów i zarządzania w placówkach medycznych; wykładowca z zakresu rachunku kosztów i systemów budżetowania, finansów, kontroli wewnętrznej i rachunkowości.

Obecnie dyrektor finansowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin warsztatów: 3 lipca 2019 r.

Czas trwania: 9:30 – 14:00

Miejsce: ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie, sala konferencyjna nr 1, parter 300 metrów od Dworca Centralnego PKP w Warszawie.

 

Koszt uczestnictwa: 500 zł netto /osoba

 

W przypadku niespełnienia warunków art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C lub §3 ust. 1. pkt. 14 ustawy o VAT kwota szkolenia będzie powiększona o 23% podatku VAT

 

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres e-mail: ilona.jasielska@iuz.org.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 26 czerwca 2019r. (środa)

Regulamin:

 1. Po otrzymaniu zgłoszenia wystawimy Państwu fakturę pro-forma z danymi potrzebnymi do płatności.
 2. Opłaty za udział należy dokonać przed szkoleniem.
 3. Po zaksięgowaniu opłaty na koncie bądź po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty wysyłamy do Państwa personalizowaną WEJŚCIÓWKĘ, na podstawie której dokonana zostanie weryfikacja uczestnictwa przed rozpoczęciem szkolenia.
 4. W dniu szkolenia wystawiana jest Faktura VAT, która dostarczana jest do Państwa drogą pocztową, bądź e-mailem (zgodnie z życzeniem).
 5. Bardzo proszę o pełne wypełnienie formularza zgłoszeniowego (oświadczenia, zgody)

 

Na Państwa pytania odpowiemy pod numerem tel.: 697 602 707 lub 22 610 42 39

 

 

* * * W cenę wliczona jest przerwa kawowa * * *

 

W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w ciągu jednego dnia, proszę o kontakt telefoniczny!

Formularz zgłoszenia

a

Szkolenia, które już się odbyły

SZCZYRK,  23-24 LISTOPADA 2017 r. – Warsztaty rozliczania świadczeń
Tematyka:

 1. Zmiany w sposobie finansowania świadczeń w aspekcie budżetu placówki
 2. Identyfikacja produktów rozliczeniowych z płatnikiem, a rachunek kosztów
 3. Konstrukcja rachunku kosztów w tym model rachunku kosztów do celów zarządczych
 4. Koszty farmakoterapii, podstawowe narzędzia wpływania na koszty farmakoterapii

WARSZAWA,  7 LISTOPADA 2017 r. – Warsztaty rozliczania świadczeń
Tematyka:

 1. Ścieżka organizacyjna pacjentów planowych
 2. Ścieżka organizacyjna pacjentów nagłych
 3. Symulacja skutków rozliczanych produktów
 4. Strategia organizacji rozliczania w aspekcie ustalania ryczałtu na kolejny okres rozliczeniowy.

WARSZAWA,  27 PAŹDZIERNIKA 2016 r. – Zmiany w systemie ochrony zdrowia w 2016

Tematyka:

 1. Zmiany oraz projekty zmian w Ustawie o działalności leczniczej
 2. zmiany w  zakresie organizacji podmiotu leczniczego
 3. zmiany i projekty dotyczące zawierania umów o udzielanie świadczeń z NFZ
 4. Narodowa Służba Zdrowia jako nowy sposób finansowania ze środków publicznych
 5. inwestycje i ich ocena

WARSZAWA,  21 LIPCA 2016 r. – Zmiany warunków realizacji umów z NFZ

Tematyka:

 1. leczenie szpitalne
 2. chemioterapia i programy lekowe
 3. świadczenia odrębnie kontraktowane
 4. szpitalny oddział ratunkowy i izba przyjęć
 5. ambulatoryjna opieka specjalistyczna

WARSZAWA,  5 KWIETNIA 2016 r. – Zasady realizacji programu lekowego leczenia AMD

Tematyka:

 1. Programy lekowe – podstawy
 2. Program leczenia AMD – zasady realizacji
 3. Kontrola płatnika nad prawidłowością realizacji programu. Jak ustrzec się przed negatywnymi skutkami kontroli

WARSZAWA,  24 LUTEGO 2016 r. – Kontrole NFZ – podstawy prawne, przebieg, sposoby na zminimalizowanie uchybień

Tematyka:
 1. Podstawy prawne prowadzenia kontroli przez NFZ
 2. Przebieg kontroli.
 3. Przykłady kontroli, protokołów, wystąpień, zażaleń
 4. Wewnętrzne normy zarządcze i ich wpływ na minimalizowanie uchybień