22 610 42 39

Zadzwoń do nas

Facebook

a

Szkolenia z rozliczania świadczeń i kontroli NFZ

Zapraszamy na szkolenie

Zamówienia publiczne w teorii i praktyce

WARSZAWA, 12 grudnia 2019 r.

Ochrona zdrowia jest niezwykle skomplikowaną dziedziną, która podlega z jednej strony rygorystycznym przepisom prawnym, a jednocześnie wciąż dynamicznie się rozwija, zwłaszcza na rynku inwestycyjnym. Obecnie ma ona wyraźny charakter wzrostowy, cechujący się budową nowoczesnych szpitali czy rozwojem technologii medycznej. Jednocześnie inwestorzy borykają się z wieloma problemami typu brak płynności finansowej czy pokrywania ciągle zmiennych kosztów tworzenia nowej infrastruktury budowlano-technicznej szpitali, brak siły wykonawczej. Zderzenia na linii zamawiający – wykonawca często prowadzą do długotrwałych sporów czy blokad realizacji inwestycji. Dlatego tak ważne jest planowanie celowe i świadome podejście do tego typu przedsięwzięć przy uwzględnieniu przepisów prawnych, obowiązujących jednostki budżetowe.

Warsztaty skierowane są do Dyrekcji szpitali, kierowników działów technicznych i osób nadzorujących inwestycje.

Serdecznie zachęcamy do udziału!

Program warsztatów:

 1. Dzisiejszy rynek inwestycji publicznych.
 2. Presja kosztów – zagrożenia dla inwestycji.
 3. Planowania celowe.
 4. Czy IOWISZ uporządkował inwestycje w służbie zdrowia?
 5. Największe problemy w relacji zamawiający-wykonawca.
 6. Obraz zakupów do 30 tys. euro.
 7. Co nas czeka w 2021 w PZP.

 

Zajęcia poprowadzą:

Magdalena Banach – od 1997r.  związana jest z systemem ochrony zdrowia. Były dyrektor szpitala wojewódzkiego, realizator wielu projektów inwestycyjnych w szpitalach, jako konsultantka placówek służby zdrowia w zakresie praktyki udzielania zamówień publicznych, była także uczestnikiem kluczowych procesów i postępowań o zamówienia publiczne

Jerzy Bójko – w latach 2004r. – 2019r.  związany z Ministerstwem Zdrowia, od 2006r. – 2018r. zastępca dyrektora Departamentu Budżetu i Inwestycji, brał udział w pracach Komisji Ekonomicznej przy Ministrze Zdrowia, były członek Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w ochronie zdrowia.

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin warsztatów: 12 grudnia 2019 r.

Czas trwania: 9:00 – 14:00

Miejsce: ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie, sala konferencyjna nr 1, parter 300 metrów od Dworca Centralnego PKP w Warszawie.

Maksymalna ilość uczestników: 20 osób.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń warsztaty zostaną powtórzone w kolejnych dniach.

 

Koszt uczestnictwa: 500 zł netto /osoba

 

W przypadku niespełnienia warunków art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C lub §3 ust. 1. pkt. 14 ustawy o VAT kwota szkolenia będzie powiększona o 23% podatku VAT

 

Zgłoszenia można wysyłać do: 10 grudnia 2019 r. (wtorek) na adres e-mail: ilona.jasielska@iuz.org.pl

 

 1. Po otrzymaniu zgłoszenia wystawimy Państwu fakturę pro-forma z danymi potrzebnymi do płatności.
 2. Po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty wysyłamy do Państwa personalizowaną WEJŚCIÓWKĘ, na podstawie której dokonana zostanie weryfikacja uczestnictwa przed rozpoczęciem szkolenia.
 3. Po otrzymaniu Państwa wpłaty – wystawiamy fakturę VAT, wysyłamy pocztą na wskazany na zgłoszeniu adres.

 

W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w ciągu jednego dnia, proszę o kontakt telefoniczny!

 

 

Na Państwa pytania odpowiemy pod numerem tel.: 697 602 707 lub 22 610 42 39

 

* * * W cenę wliczona jest przerwa kawowa * * *

Formularz zgłoszenia

a

Szkolenia, które już się odbyły

SZCZYRK,  23-24 LISTOPADA 2017 r. – Warsztaty rozliczania świadczeń
Tematyka:

 1. Zmiany w sposobie finansowania świadczeń w aspekcie budżetu placówki
 2. Identyfikacja produktów rozliczeniowych z płatnikiem, a rachunek kosztów
 3. Konstrukcja rachunku kosztów w tym model rachunku kosztów do celów zarządczych
 4. Koszty farmakoterapii, podstawowe narzędzia wpływania na koszty farmakoterapii

WARSZAWA,  7 LISTOPADA 2017 r. – Warsztaty rozliczania świadczeń
Tematyka:

 1. Ścieżka organizacyjna pacjentów planowych
 2. Ścieżka organizacyjna pacjentów nagłych
 3. Symulacja skutków rozliczanych produktów
 4. Strategia organizacji rozliczania w aspekcie ustalania ryczałtu na kolejny okres rozliczeniowy.

WARSZAWA,  27 PAŹDZIERNIKA 2016 r. – Zmiany w systemie ochrony zdrowia w 2016

Tematyka:

 1. Zmiany oraz projekty zmian w Ustawie o działalności leczniczej
 2. zmiany w  zakresie organizacji podmiotu leczniczego
 3. zmiany i projekty dotyczące zawierania umów o udzielanie świadczeń z NFZ
 4. Narodowa Służba Zdrowia jako nowy sposób finansowania ze środków publicznych
 5. inwestycje i ich ocena

WARSZAWA,  21 LIPCA 2016 r. – Zmiany warunków realizacji umów z NFZ

Tematyka:

 1. leczenie szpitalne
 2. chemioterapia i programy lekowe
 3. świadczenia odrębnie kontraktowane
 4. szpitalny oddział ratunkowy i izba przyjęć
 5. ambulatoryjna opieka specjalistyczna

WARSZAWA,  5 KWIETNIA 2016 r. – Zasady realizacji programu lekowego leczenia AMD

Tematyka:

 1. Programy lekowe – podstawy
 2. Program leczenia AMD – zasady realizacji
 3. Kontrola płatnika nad prawidłowością realizacji programu. Jak ustrzec się przed negatywnymi skutkami kontroli

WARSZAWA,  24 LUTEGO 2016 r. – Kontrole NFZ – podstawy prawne, przebieg, sposoby na zminimalizowanie uchybień

Tematyka:
 1. Podstawy prawne prowadzenia kontroli przez NFZ
 2. Przebieg kontroli.
 3. Przykłady kontroli, protokołów, wystąpień, zażaleń
 4. Wewnętrzne normy zarządcze i ich wpływ na minimalizowanie uchybień