22 610 42 39

Zadzwoń do nas

Facebook

a

Szkolenia dla pielęgniarek

Zapraszamy na szkolenia on-line:
Bezpieczeństwo prawne pielęgniarki i położnej

Mam przyjemność zaproponować szkolenie on-line dotyczące kluczowych kwestii związanych
z bezpieczeństwem prawnym pielęgniarki i położnej.

 

W zakresie tematycznym szkolenia zawarte są nie tylko obowiązujące zasady, ale również zmiany, wprowadzone nowelizacjami przepisów. Nie zabraknie również miejsca na poruszenie kwestii związanych
z Ustawą prawo farmaceutyczne i bezpieczeństwem farmakoterapii zarówno w szpitalu, jak i w poradni ambulatoryjnej.

Całość szkolenia oparta jest nie tylko o przepisy prawa, ale także wytyczne wynikające z zarządzeń Prezesa NFZ. Prowadzący szkolenie – przedstawiają konkretne przykłady odnoszące się do codziennej pracy pielęgniarek i położnych.

 

Tematyka szkolenia:

 

  1. Przepisy regulujące dokumentację medyczną 

– omówienie głównych elementów dokumentacji medycznej

– zmiany dotyczące prowadzenia dokumentacji, w tym najnowsze – dokumentacja elektroniczna

– wydawanie i udostępnianie dokumentów pacjentowi – dokumentowanie tych czynności

 

  1. Specyfika dokumentacji medycznej w części prowadzonej przez pielęgniarkę i położną

– kluczowe formularze (przykłady)

– dokumentowanie procesu pielęgnacyjnego w aspekcie całości informacji medycznej

– dokumentacji pielęgniarskiej, a lekarska w świetle obowiązujących przepisów i standardów

– istotne zapisy dotyczące realizacji praw pacjenta

– zgody i oświadczenia pacjenta w przebiegu udzielania świadczeń

 

  1. Bezpieczeństwo dokumentowania realizacji ordynacji lekarskiej

– podstawowe pojęcia z zakresu bezpieczeństwa leku

– podstawowe zasady bezpiecznej farmakoterapii

– uprawnienia i obowiązki pielęgniarek/położnych uczestniczących w farmakoterapii

– prawidłowe formułowanie, realizacja i dokumentowanie zleceń lekarskich

– prowadzenie apteczki oddziałowej i współpraca z apteką szpitalną,

– postępowanie z lekami pacjenta i z próbkami leków.

 

  1. Elementy ochrony danych osobowych i danych wrażliwych w pracy pielęgniarki i położnej 

 

  1. Kto winien? – czyli o odpowiedzialności zawodowej

 

Termin szkolenia: dostosowujemy do Państwa potrzeb !

Szkolenie internetowe – platforma: MICROSOFT TEAMS – nie wymaga instalacji programu!


Jeśli są Państwo zainteresowani szkoleniem dla Państwa pracowników – prosimy o kontakt !!

JUŻ WKRÓTCE KOLEJNE SZKOLENIA

a

Szkolenia, które już się odbyły

WARSZAWA,  27 KWIETNIA 2017 r. – Dokumentacja medyczna w pracy pielęgniarki i położnej

Tematyka:

  1. Podstawowe przepisy regulujące dokumentację medyczną
  2. Specyfika dokumentacji medycznej w części prowadzonej przez pielęgniarkę i położną
  3. Korelacja dokumentacji pielęgniarskiej i lekarskiej w świetle obowiązujących przepisów i standardów
  4. Nowelizacja Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta w aspekcie zmian dotyczących dokumentacji medycznej

WARSZAWA,  08 GRUDZIEŃ 2016 r. Realizacja zleceń lekarskich i prowadzenie dokumentacji medycznej przez pielęgniarki i położne

ŁÓDŹ,  6 LIPCA 2016 r.: Dokumentacja pielęgniarska w opiece długoterminowej – nowe zasady tworzenia dokumentacji a bezpieczeństwo prawne pielęgniarki 

ŁÓDŹ, 7 LIPCA 2016 r.: Dokumentacja pielegniarska w POZ – nowe zasady tworzenia dokumentacji a bezpeczeństwo prawne pielegniarki