22 610 42 39

Zadzwoń do nas

Facebook

a

Szkolenia dla pielęgniarek

Zapraszamy Państwa na szkolenie dla pielęgniarek i położnych:

Bezpieczeństwo farmakoterapii w szpitalu

WARSZAWA, 28 CZERWCA 2017 R. (ŚRODA)

Praktycznie wszyscy hospitalizowani pacjenci wymagają farmakoterapii. Powszechność stosowania leków powoduje, że łatwo można popaść w rutynę zapominając o właściwościach leków i o zasadach farmakoterapii. Z drugiej strony, w ocenie ekspertów nawet do 40% czasu pracy pielęgniarek związanych jest z farmakoterapią pacjentów, a zmiany w obowiązujących przepisach zmierzają w kierunku zwiększania kompetencji, ale też i odpowiedzialności pielęgniarek w tym zakresie. W interesie wszystkich stron: pacjentów, profesjonalistów medycznych, zarządzających szpitalami jest to, żeby farmakoterapia przebiegała w sposób racjonalny, maksymalnie skuteczny i bezpieczny, a wydatki na leki były kontrolowane i uzasadnione.

Kancelaria Doradcza Rafał Piotr Janiszewski serdecznie zaprasza na szkolenie poświęcone bezpieczeństwu farmakoterapii w szpitalu.

Tematyka:

1. Podstawowe pojęcia z zakresu bezpieczeństwa leku;

2. Podstawowe zasady bezpiecznej farmakoterapii;

3. Uprawnienia i obowiązki pielęgniarek i położnych uczestniczących w farmakoterapii;

4. Zasady gospodarowania lekami w oddziale:
− prawidłowe formułowanie, realizacja i dokumentowanie zleceń lekarskich;
− prowadzenie apteczki oddziałowej,
− współpraca z apteką szpitalną,
− współpraca w badaniach klinicznych
− racjonalna antybiotykoterapii,
− postępowanie przeciwbólowego
− postępowanie z lekami pacjenta
− postępowania z próbkami leków

Informacje organizacyjne:

Termin szkolenia: 28.06.2017 r. (środa)
Czas trwania: 9:00 – 15:00
Miejsce: Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 79, Warszawa – 900 m od stacji PKP Warszawa Centralna

Koszt uczestnictwa:

200 zł netto – cena regularna
180 zł netto – dla placówek zgłaszających minimum 3 osoby

Zgłoszenia można wysyłać do: 22 czerwca 2017 r. (czwartek) na nasz fax: (022) 740 30 78 bądź na adres e-mail: ilona.jasielska@iuz.org.pl Po otrzymaniu zgłoszenia wystawimy Państwu fakturę pro-forma z danymi potrzebnymi do płatności. Następnie, po otrzymaniu Państwa wpłaty – wystawiamy fakturę VAT, wysyłamy pocztą na wskazany adres.

Liczba miejsc ograniczona !

Ośrodki, które mają podpisaną umowę z NFZ nie muszą powiększać podanej kwoty o VAT, gdyż usługi szkoleniowe finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku.

* * W cenę wliczona jest przerwa kawowa * * *

Na Państwa pytania odpowiemy pod numerem tel.: 697 602 707 lub 22 610 42 39

Formularz zgłoszenia

JUŻ WKRÓTCE KOLEJNE SZKOLENIA

a

Szkolenia, które już się odbyły

WARSZAWA,  27 KWIETNIA 2017 r. – Dokumentacja medyczna w pracy pielęgniarki i położnej

Tematyka:

  1. Podstawowe przepisy regulujące dokumentację medyczną
  2. Specyfika dokumentacji medycznej w części prowadzonej przez pielęgniarkę i położną
  3. Korelacja dokumentacji pielęgniarskiej i lekarskiej w świetle obowiązujących przepisów i standardów
  4. Nowelizacja Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta w aspekcie zmian dotyczących dokumentacji medycznej

WARSZAWA,  08 GRUDZIEŃ 2016 r. Realizacja zleceń lekarskich i prowadzenie dokumentacji medycznej przez pielęgniarki i położne

ŁÓDŹ,  6 LIPCA 2016 r.: Dokumentacja pielęgniarska w opiece długoterminowej – nowe zasady tworzenia dokumentacji a bezpieczeństwo prawne pielęgniarki 

ŁÓDŹ, 7 LIPCA 2016 r.: Dokumentacja pielegniarska w POZ – nowe zasady tworzenia dokumentacji a bezpeczeństwo prawne pielegniarki