22 610 42 39

Zadzwoń do nas

Facebook

a

Szkolenia z list oczekujących

Zapraszamy na szkolenia on-line dla Państwa placówki !!

Harmonogramy przyjęć

Wprowadzony harmonogram przyjęć, którym muszą być objęci wszyscy pacjenci, którym udzielane są świadczenia zdrowotne w podmiocie powoduje dużo wątpliwości wśród lekarzy i osób zajmujących się ich prowadzeniem.

 

Nowe przepisy wprowadzają obowiązek gromadzenia danych o świadczeniobiorcy,
o udzielonym świadczeniu i świadczeniodawcy, które są sprawozdawane i przekazywane do NFZ. Musi to obrazować pełną sytuację udzielania świadczeń w konkretnym podmiocie leczniczym i jednocześnie umożliwia większą kontrolę płatnika.

 

Prawidłowe prowadzenia harmonogramów ułatwia organizację pracy w placówce,
a także umożliwia w pełni wykorzystanie zasobów kadrowych.

 

Przedstawiamy propozycję szkolenia dla lekarzy i pracowników zajmujących się harmonogramami i kolejkami oczekujących, którego zakres oparty jest
o obowiązujące przepisy:

 

Harmonogramy przyjęć – w teorii i w praktyce.

 

 1. Podstawy prawne harmonogramów przyjęć.
 2. Świadczenia zdrowotne objęte harmonogramem przyjęć od 1 stycznia 2020r.
 3. Status świadczeniobiorcy w harmonogramie przyjęć.
 4. Dane gromadzone przez świadczeniodawców w  harmonogramie przyjęć.
 5. Zakres i tryb przekazywanych danych do Narodowego Funduszu Zdrowia.
 6. Praktyczne zastosowanie – jak prawidłowo umieszczać pacjenta w harmonogramie przyjęć?
 7. Odpowiedzi na pytania uczestników – na bieżąco w trakcie szkolenia.

JUŻ WKRÓTCE KOLEJNE SZKOLENIA

a

Szkolenia, które już się odbyły

WARSZAWA,  25 MAJA 2017 R. – Listy oczekujących – aspekty praktyczne

 1. Podstawy prawne zasad prowadzenia list oczekujących
 2. Umieszczanie pacjentów na liście oczekujących – przykładowa procedura i dokumentacja
 3. Zmiany na liście oczekujących z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy oraz pacjenta
 4. Zmiany terminu udzielenia świadczenia z przyczyn medycznych – zasady i dokumentacja

WROCŁAW,  18 STYCZNIA 2017 r. – Listy oczekujących – aspekty praktyczne