22 610 42 39

Zadzwoń do nas

Facebook

a

Szkolenia ze zmian w ochronie zdrowia

Zapraszamy na szkolenie

Realizacja praw pacjenta w podmiocie leczniczym

WARSZAWA, 11 października 2018 r. (czwartek)

Zapowiedziana nowelizacja przepisów dotyczących praw pacjentów wprowadza bardzo istotne zmiany. Należą do nich między innymi:

 

– zwiększenie skuteczności nadzoru Rzecznika Praw Pacjenta nad podmiotami leczniczymi
– rozszerzenie katalogu kar za naruszenia ustawy
– powołanie nowych stanowisk pełnomocników w podmiotach leczniczych
– regulacje dotyczące odpłatności za pobyt w lecznicy osób sprawujących dodatkową opiekę

 

Podczas szkolenia przedstawimy aktualne regulacje dotyczące praw pacjentów oraz projektowane zmiany w Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Omówimy wyniki kontroli prowadzonych przez Rzecznika Praw Pacjentów w ostatnim roku. Przedstawimy rodzaje naruszeń oraz zaproponujemy konkretne zapisy wewnętrznych regulacji w podmiocie leczniczym, które pozwalają unikać nieprawidłowości.

 

Ramowy zakres zagadnień jakie omówimy podczas szkolenia:

 1. Obszary regulowane przez obecną Ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 2. Korelacja praw pacjenta z uprawnieniami do świadczeń finansowanych ze środków publicznych
 3. Kontrole prowadzone przez Rzecznika Praw Pacjenta – naruszenia i rozstrzygnięcia kontroli
 4. Projektowane zmiany w Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 5. Regulacje wewnętrzne podmiotu dotyczące praw pacjenta

Informacje organizacyjne:

Termin szkolenia: 11 października 2018r.

Czas trwania: 9:00 – 14:00

Miejsce: ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie, sala konferencyjna nr 1, parter 300 metrów od Dworca Centralnego PKP w Warszawie.

 

Koszt uczestnictwa:

200 zł netto – cena regularna

180 zł netto – dla placówek zgłaszających minimum 3 osoby

 

Ośrodki, które mają podpisaną umowę z NFZ nie muszą powiększać podanej kwoty o VAT,
gdyż usługi szkoleniowe finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku.

 

Zgłoszenia można wysyłać do: 9 października 2018 r. (wtorek) na adres e-mail: ilona.jasielska@iuz.org.pl

 

 1. Po otrzymaniu zgłoszenia wystawimy Państwu fakturę pro-forma z danymi potrzebnymi do płatności.
 2. Po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty wysyłamy do Państwa personalizowaną WEJŚCIÓWKĘ, na podstawie której dokonana zostanie weryfikacja uczestnictwa przed rozpoczęciem szkolenia.
 3. Po otrzymaniu Państwa wpłaty – wystawiamy fakturę VAT, wysyłamy pocztą na wskazany na zgłoszeniu adres.

 

W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w ciągu jednego dnia, proszę o kontakt telefoniczny!

 

Na Państwa pytania odpowiemy pod numerem tel.: 697 602 707 lub 22 610 42 39

 

* * * W cenę wliczona jest przerwa kawowa * * *

Formularz zgłoszenia

a

Szkolenia, które już się odbyły

WARSZAWA,  26 KWIETNIA 2018 r. – Warsztaty rozliczania świadczeń
– chemioterapia

Tematyka:

 1. Miejsce chemioterapii w systemie świadczeń gwarantowanych;
 2. Realizacja świadczeń;
 3. Prowadzenie dokumentacji medycznej w chemioterapii;
 4. Zasady rozliczania chemioterapii;
 5. Ostatnie zmiany i propozycje zmian w zarządzeniach Prezesa NFZ;
 6. Podawanie, wydawanie leków;

WARSZAWA,  17 KWIETNIA 2018 r. – Warsztaty rozliczania świadczeń
– program lekowy

Tematyka:

 1. Miejsce programów lekowych w systemie świadczeń gwarantowanych
 2. Kwalifikacja pacjenta
 3. Realizacja programu lekowego
 4. Dokumentowanie udziału pacjenta w programie
 5. Monitorowanie programu
 6. Kontrowersje w programach lekowych

WARSZAWA,  15 LUTEGO 2017 r. – Zmiany w ochronie zdrowia i konkurs ofert 2017

Tematyka:

 1. Rozporządzenie w sprawie kryteriów wyboru ofert – omówienie najważniejszych elementów
 2. Sieć szpitali – kryteria sieci a zabezpieczenie potrzeb i dostępności
 3. Mapy potrzeb zdrowotnych
 4. System IOWISZ – podstawowe regulacje
 5. Projekt zmian w zakresie finansowania POZ i AOS
 6. Możliwe scenariusze postępowań o zawarcie lub przedłużenie umów w roku 2017

WROCŁAW,  8 LUTEGO 2017 r. – Zmiany w ochronie zdrowia 2017

Tematyka:

 1. Organizacja sieci szpitali
 2. Zmiany w organizacji świadczeń ambulatoryjnych
 3. Nowa koncepcja funkcjonowania Państwowego Ratownictwa Medycznego
 4. Finansowanie świadczeń pacjentom nieubezpieczonym
 5. Zmiany w prowadzeniu list oczekujących
 6. Pakiet nowości w DiLO

WARSZAWA,  4 WRZEŚNIA  2016 r. – Realizacja świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej

Tematyka:

 1. Podstawy prawne oraz zarządzenia prezesa NFZ
 2. Zagadnienia związane z organizacją udzielania świadczeń
 3. Zasady kwalifikacji do leczenia w poszczególnych rodzajach rehabilitacji
 4. Regulacje związane z rozliczaniem świadczeń

WARSZAWA,  24 LUTEGO 2016 r. – Kontrole NFZ – podstawy prawne, przebieg, sposoby na zminimalizowanie uchybień

Tematyka:
 1. Podstawy prawne prowadzenia kontroli przez NFZ
 2. Przebieg kontroli.
 3. Przykłady kontroli, protokołów, wystąpień, zażaleń
 4. Wewnętrzne normy zarządcze i ich wpływ na minimalizowanie uchybień