22 610 42 39

Zadzwoń do nas

Facebook

a

Szkolenia ze zmian w ochronie zdrowia

Zapraszamy na szkolenie:

Zasady postępowania personelu medycznego z pacjentem oraz rodziną pacjenta – trudne przypadki, jak sobie pomóc?

WARSZAWA, 22 PAŹDZIERNIKA 2019 r.

Wśród personelu opieki zdrowotnej istnieje przekonanie, iż agresywne zachowania pacjentów oraz rodziny pacjenta stanowią częsty i nieunikniony element pracy. Z racji wykonywanego zawodu, personel medyczny narażony jest na agresję słowną oraz czynną nie tylko ze strony pacjenta, ale również od jego bliskich.

Radzenie sobie z tego rodzaju sytuacjami jest niezwykle ważne z punktu widzenia możliwości udzielenia pacjentowi pomocy, jak też ochrony własnej osoby. Znajomość zasad postępowania w takim przypadku jest niezwykle pomocna. Obejmują one wiedzę medyczną, prawną oraz organizację pracy personelu medycznego i znajomość elementów technik psychologicznych redukujących napięcie i agresję. Istotnym elementem jest umiejętność rozmowy, postępowania z trudnym pacjentem oraz rozwiązywania problemów.

Podczas naszego szkolenia chcielibyśmy przedstawić ścieżkę, niekiedy gotowe rozwiązania jak postępować w chwili pojawienia się konfliktu, jakimi narzędziami mogą Państwo operować. Szkolenie zostanie podzielone na dwa moduły, pierwszy z nich dotyczyć będzie instrumentów prawnych, drugi – warsztatowy pokazujący praktyczne rozwiązania powstałych konfliktów, sposoby radzenia z trudnym pacjentem, rodziną pacjenta, znaczenie efektywnej komunikacji.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich przedstawicieli zawodów medycznych, pracowników administracji, dyrekcji.

Na Państwa życzenie możemy przeprowadzić indywidualne szkolenie w Państwa placówce.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

Podczas zajęć omówimy:

Moduł I – część szkoleniowa

 1. Prawa i obowiązki pacjenta, a swoboda personelu medycznego.
 2. Możliwości prawne personelu przy współpracy z uciążliwym pacjentem.
 3. Personel medyczny, a rodzina pacjenta.
 4. Ryzyka związane z odpowiedzialnością personelu medycznego.
 5. Dokumentacja medyczna jako tarcza obronna.
 6. Możliwe skutki prawne, gdy współpraca nie będzie pomyślna.

Moduł II – część warsztatowa

 1. Podstawy zasad komunikacji w pracy z pacjentem.
 2. Komunikacja perswazyjna, zastosowanie w różnych typach osobowości.
 3. Praktyczne wskazówki postępowania z konfliktowym pacjentem oraz jego rodziną.

 

Zajęcia poprowadzi:

Rafał Janiszewski

 

 

Informacje organizacyjne:

Termin szkolenia: 22 października 2019r.

Czas trwania: 9:00 – 13:00

Miejsce: ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie, sala konferencyjna nr 1, parter 300 metrów od Dworca Centralnego PKP w Warszawie.

 

Koszt uczestnictwa:

200 zł netto – cena regularna

180 zł netto – dla placówek zgłaszających minimum 3 osoby

 

W przypadku niespełnienia warunków art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C lub §3 ust. 1. pkt. 14 ustawy o VAT kwota szkolenia będzie powiększona o 23% podatku VAT

Zgłoszenia można wysyłać do: 18 października 2019 r. (piątek) na nasz adres e-mail: ilona.jasielska@iuz.org.pl

 

 1. Po otrzymaniu zgłoszenia wystawimy Państwu fakturę pro-forma z danymi potrzebnymi do płatności.
 2. Po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty wysyłamy do Państwa personalizowaną WEJŚCIÓWKĘ, na podstawie której dokonana zostanie weryfikacja uczestnictwa przed rozpoczęciem szkolenia.
 3. Po otrzymaniu Państwa wpłaty – wystawiamy fakturę VAT, wysyłamy na wskazany na zgłoszeniu adres.

 

 

W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w ciągu jednego dnia, proszę o kontakt telefoniczny!

 

Na Państwa pytania odpowiemy pod numerem tel.: 697 602 707 lub 22 610 42 39

 

 

* * * W cenę wliczona jest przerwa kawowa * * *

Formularz zgłoszenia

a

Szkolenia, które już się odbyły

WARSZAWA,  26 KWIETNIA 2018 r. – Warsztaty rozliczania świadczeń
– chemioterapia

Tematyka:

 1. Miejsce chemioterapii w systemie świadczeń gwarantowanych;
 2. Realizacja świadczeń;
 3. Prowadzenie dokumentacji medycznej w chemioterapii;
 4. Zasady rozliczania chemioterapii;
 5. Ostatnie zmiany i propozycje zmian w zarządzeniach Prezesa NFZ;
 6. Podawanie, wydawanie leków;

WARSZAWA,  17 KWIETNIA 2018 r. – Warsztaty rozliczania świadczeń
– program lekowy

Tematyka:

 1. Miejsce programów lekowych w systemie świadczeń gwarantowanych
 2. Kwalifikacja pacjenta
 3. Realizacja programu lekowego
 4. Dokumentowanie udziału pacjenta w programie
 5. Monitorowanie programu
 6. Kontrowersje w programach lekowych

WARSZAWA,  15 LUTEGO 2017 r. – Zmiany w ochronie zdrowia i konkurs ofert 2017

Tematyka:

 1. Rozporządzenie w sprawie kryteriów wyboru ofert – omówienie najważniejszych elementów
 2. Sieć szpitali – kryteria sieci a zabezpieczenie potrzeb i dostępności
 3. Mapy potrzeb zdrowotnych
 4. System IOWISZ – podstawowe regulacje
 5. Projekt zmian w zakresie finansowania POZ i AOS
 6. Możliwe scenariusze postępowań o zawarcie lub przedłużenie umów w roku 2017

WROCŁAW,  8 LUTEGO 2017 r. – Zmiany w ochronie zdrowia 2017

Tematyka:

 1. Organizacja sieci szpitali
 2. Zmiany w organizacji świadczeń ambulatoryjnych
 3. Nowa koncepcja funkcjonowania Państwowego Ratownictwa Medycznego
 4. Finansowanie świadczeń pacjentom nieubezpieczonym
 5. Zmiany w prowadzeniu list oczekujących
 6. Pakiet nowości w DiLO

WARSZAWA,  4 WRZEŚNIA  2016 r. – Realizacja świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej

Tematyka:

 1. Podstawy prawne oraz zarządzenia prezesa NFZ
 2. Zagadnienia związane z organizacją udzielania świadczeń
 3. Zasady kwalifikacji do leczenia w poszczególnych rodzajach rehabilitacji
 4. Regulacje związane z rozliczaniem świadczeń

WARSZAWA,  24 LUTEGO 2016 r. – Kontrole NFZ – podstawy prawne, przebieg, sposoby na zminimalizowanie uchybień

Tematyka:
 1. Podstawy prawne prowadzenia kontroli przez NFZ
 2. Przebieg kontroli.
 3. Przykłady kontroli, protokołów, wystąpień, zażaleń
 4. Wewnętrzne normy zarządcze i ich wpływ na minimalizowanie uchybień