22 610 42 39

Zadzwoń do nas

Facebook

a

Szkolenia ze zmian w ochronie zdrowia

Zapraszamy na szkolenie:

Rola asystenta medycznego w systemie ochrony zdrowia

WARSZAWA, 29 STYCZNIA 2020r.

Asystent medyczny to nowa funkcja, która powstała w systemie ochrony zdrowia. Ma on za zadanie przede wszystkim wspierać technicznie lekarza w jego pracy i odciążyć go w zakresie różnych czynności administracyjnych. Rolę asystenta medycznego wprowadziła w 2018r. nowelizacja Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w odniesieniu do zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy. Miało to spowodować lepszą organizację i funkcjonalność systemu ochrony zdrowia.  Z biegiem czasu asystentom medycznym powierza się nowe zadania do wykonania. Ich zakres będzie z pewnością się rozszerzał, co powiązane jest z rozwojem informatyzacji w ochronie zdrowia.

W regulacjach prawnych nie ma wskazanego obowiązku przeszkolenia pracowników do nowej roli, ale warto wiedzieć, w jakich czynnościach i z jakiego zakresu taki pracownik może być wsparciem w podmiocie leczniczym. Asystent medyczny powinien na pewno posiadać wiedzę z zakresu organizacji ochrony zdrowia, prowadzenia dokumentacji medycznej w podmiocie leczniczym, a także o prawach pacjenta i ochronie danych osobowych. Pracownik, który ma pełnić rolę asystenta medycznego musi być wpisany do Rejestru Asystentów Medycznych, gdzie dostaje uprawnienia.

Przedstawimy Państwu podstawy prawne, które wskazują przede wszystkim jakie kwalifikacje musi posiadać asystent medyczny. Przeanalizujemy, jakie dokumenty może wystawiać i w jakich działaniach może uczestniczyć w procesie tworzenia dokumentacji medycznej. Asystent medyczny jest odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie powierzonych mu zadań, więc przyjrzymy się szerzej jakie ma prawa i obowiązki.

Postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczącego tego zagadnienia. Na praktycznych przykładach pokażemy, jak w łatwy i prosty sposób usprawnić pracę w podmiocie leczniczym wykorzystując uprawnienia asystentów medycznych.

 

Podczas szkolenia omówimy:

 1. Podstawy prawne w pracy asystentów medycznych.
 2. Rejestr Asystentów Medycznych
 • Zasady wpisu do rejestru
 • Prawa i obowiązki asystenta medycznego
 • Odpowiedzialność za wykonywane zadania
 1. Dokumenty wystawiane przez asystentów medycznych
 • E-zwolnienie

– zasady wystawiania e-zwolnień

 • E-recepta

– zasady wystawiania e- recept

 1. Udział asystenta medycznego w tworzeniu dokumentacji medycznej – praktyczne wskazówki.
 2. Praktyczne rozwiązania występujących problemów i trudności w pracy asystenta medycznego.

 

Zajęcia poprowadzi:

Katarzyna Adamska

Mateusz Pałka

 

 

Informacje organizacyjne:

Termin szkolenia: 29 stycznia 2020r.

Czas trwania: 9:00 – 14:00

Miejsce: ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie, sala konferencyjna, parter 300 metrów od Dworca Centralnego PKP w Warszawie.

 

Koszt uczestnictwa:

300 zł netto – cena regularna

280 zł netto – dla placówek zgłaszających minimum 3 osoby

 

W przypadku niespełnienia warunków art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C lub §3 ust. 1. pkt. 14 ustawy o VAT kwota szkolenia będzie powiększona o 23% podatku VAT

 

Zgłoszenia można wysyłać do: 27 stycznia 2020r. (poniedziałek) na nasz adres e-mail: ilona.jasielska@iuz.org.pl

 

 1. Po otrzymaniu zgłoszenia wystawimy Państwu fakturę pro-forma z danymi potrzebnymi do płatności.
 2. Po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty wysyłamy do Państwa personalizowaną WEJŚCIÓWKĘ, na podstawie której dokonana zostanie weryfikacja uczestnictwa przed rozpoczęciem szkolenia.
 3. Po otrzymaniu Państwa wpłaty – wystawiamy fakturę VAT, wysyłamy na wskazany na zgłoszeniu adres.

 

 

W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w ciągu jednego dnia, proszę o kontakt telefoniczny!

 

Na Państwa pytania odpowiemy pod numerem tel.: 697 602 707 lub 22 610 42 39

* * * W cenę wliczona jest przerwa kawowa * * *

Formularz zgłoszenia

a

Szkolenia, które już się odbyły

WARSZAWA,  26 KWIETNIA 2018 r. – Warsztaty rozliczania świadczeń
– chemioterapia

Tematyka:

 1. Miejsce chemioterapii w systemie świadczeń gwarantowanych;
 2. Realizacja świadczeń;
 3. Prowadzenie dokumentacji medycznej w chemioterapii;
 4. Zasady rozliczania chemioterapii;
 5. Ostatnie zmiany i propozycje zmian w zarządzeniach Prezesa NFZ;
 6. Podawanie, wydawanie leków;

WARSZAWA,  17 KWIETNIA 2018 r. – Warsztaty rozliczania świadczeń
– program lekowy

Tematyka:

 1. Miejsce programów lekowych w systemie świadczeń gwarantowanych
 2. Kwalifikacja pacjenta
 3. Realizacja programu lekowego
 4. Dokumentowanie udziału pacjenta w programie
 5. Monitorowanie programu
 6. Kontrowersje w programach lekowych

WARSZAWA,  15 LUTEGO 2017 r. – Zmiany w ochronie zdrowia i konkurs ofert 2017

Tematyka:

 1. Rozporządzenie w sprawie kryteriów wyboru ofert – omówienie najważniejszych elementów
 2. Sieć szpitali – kryteria sieci a zabezpieczenie potrzeb i dostępności
 3. Mapy potrzeb zdrowotnych
 4. System IOWISZ – podstawowe regulacje
 5. Projekt zmian w zakresie finansowania POZ i AOS
 6. Możliwe scenariusze postępowań o zawarcie lub przedłużenie umów w roku 2017

WROCŁAW,  8 LUTEGO 2017 r. – Zmiany w ochronie zdrowia 2017

Tematyka:

 1. Organizacja sieci szpitali
 2. Zmiany w organizacji świadczeń ambulatoryjnych
 3. Nowa koncepcja funkcjonowania Państwowego Ratownictwa Medycznego
 4. Finansowanie świadczeń pacjentom nieubezpieczonym
 5. Zmiany w prowadzeniu list oczekujących
 6. Pakiet nowości w DiLO

WARSZAWA,  4 WRZEŚNIA  2016 r. – Realizacja świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej

Tematyka:

 1. Podstawy prawne oraz zarządzenia prezesa NFZ
 2. Zagadnienia związane z organizacją udzielania świadczeń
 3. Zasady kwalifikacji do leczenia w poszczególnych rodzajach rehabilitacji
 4. Regulacje związane z rozliczaniem świadczeń

WARSZAWA,  24 LUTEGO 2016 r. – Kontrole NFZ – podstawy prawne, przebieg, sposoby na zminimalizowanie uchybień

Tematyka:
 1. Podstawy prawne prowadzenia kontroli przez NFZ
 2. Przebieg kontroli.
 3. Przykłady kontroli, protokołów, wystąpień, zażaleń
 4. Wewnętrzne normy zarządcze i ich wpływ na minimalizowanie uchybień