22 610 42 39

Zadzwoń do nas

Facebook

a

Szkolenia ze zmian w ochronie zdrowia

Zapraszamy na szkolenie:

Kontrole w podmiotach leczniczych

WARSZAWA, 25 MARCA 2020r.

Podmioty lecznicze podlegają kontroli licznych instytucji. Zakres tych kontroli odnosi się zarówno do sposobu udzielanych świadczeń, poprzez prawidłowe przestrzeganie obowiązujących przepisów, a także respektowanie praw pacjentów. Niejednokrotnie placówki mogłyby uniknąć nieprawidłowości wykazywanych podczas kontroli.

Na szkoleniu skupimy się na dwóch instytucjach kontrolujących pracę podmiotów leczniczych.

 • W pierwszej kolejności omówimy Korpus kontrolerski i zakres jego działania. Nowe przepisy zmieniły możliwość przeprowadzenia kontroli, a także całą procedurę postępowania. Płatnik uzyskał szerokie uprawnienia, tym samym zmniejszając prawa kontrolowanego podmiotu. Wspólnie przejdziemy przez wszystkie etapy kontroli. Zwrócimy uwagę na możliwości obronne podmiotu, a także zweryfikujemy za jakie uchybienia NFZ może nałożyć kary.
 • W drugiej części omówimy działania kontrolne Rzecznika Praw Pacjenta, który stojąc na straży praw pacjentów sprawdza wnikliwie ich przestrzeganie. Zwrócimy uwagę na to, w jaki sposób zorganizować proces udzielania świadczeń zdrowotnych, aby nie narazić się na ich łamanie.

Oprócz prawnych aspektów wymienionych kontroli, etapów ich postępowania oraz zakresu działania pokażemy praktyczne przykłady kontroli i zastosowane rozwiązania związane z procedurą kontrolną. Poradzimy, jak w trakcie codziennego funkcjonowania podmiotu przygotować się do kontroli. Jak korzystać z praw, które przysługują podmiotom leczniczym w trakcie trwania kontroli.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu!

 

 

Tematy do omówienia:

 1. Zakres kontroli przeprowadzanych w podmiocie leczniczym.
 2. Korpus kontrolerski – zasady działania, tryb postępowania, kary za występujące uchybienia w podmiocie leczniczym.
 3. Rzecznik Praw Pacjenta – tryb przeprowadzania kontroli, kary za naruszenie indywidualnych i zbiorowych praw pacjentów.
 4. Dowody przedstawiane podczas kontroli. Na co zwrócić szczególną uwagę?
 5. Praktyczne aspekty kontroli – przykłady kontroli, protokołów, wystąpień.

 

Informacje organizacyjne:

Termin szkolenia: 25 marca 2020r.

Czas trwania: 9:00 – 14:00

Miejsce: ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie, sala konferencyjna, parter 300 metrów od Dworca Centralnego PKP w Warszawie.

 

Koszt uczestnictwa:

300 zł netto – cena regularna

280 zł netto – dla placówek zgłaszających minimum 3 osoby

 

W przypadku niespełnienia warunków art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C lub §3 ust. 1. pkt. 14 ustawy o VAT kwota szkolenia będzie powiększona o 23% podatku VAT

Zgłoszenia można wysyłać do: 23 marca 2020r. na nasz adres e-mail: ilona.jasielska@iuz.org.pl

 

 1. Po otrzymaniu zgłoszenia wystawimy Państwu fakturę pro-forma z danymi potrzebnymi do płatności.
 2. Po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty wysyłamy do Państwa personalizowaną WEJŚCIÓWKĘ, na podstawie której dokonana zostanie weryfikacja uczestnictwa przed rozpoczęciem szkolenia.
 3. Po otrzymaniu Państwa wpłaty – wystawiamy fakturę VAT, wysyłamy na wskazany na zgłoszeniu adres.

 

W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w ciągu jednego dnia, proszę o kontakt telefoniczny!

 

 

Na Państwa pytania odpowiemy pod numerem tel.: 697 602 707 lub 22 610 42 39

 

* * * W cenę wliczona jest przerwa kawowa * * *

Formularz zgłoszenia

a

Szkolenia, które już się odbyły

WARSZAWA,  26 KWIETNIA 2018 r. – Warsztaty rozliczania świadczeń
– chemioterapia

Tematyka:

 1. Miejsce chemioterapii w systemie świadczeń gwarantowanych;
 2. Realizacja świadczeń;
 3. Prowadzenie dokumentacji medycznej w chemioterapii;
 4. Zasady rozliczania chemioterapii;
 5. Ostatnie zmiany i propozycje zmian w zarządzeniach Prezesa NFZ;
 6. Podawanie, wydawanie leków;

WARSZAWA,  17 KWIETNIA 2018 r. – Warsztaty rozliczania świadczeń
– program lekowy

Tematyka:

 1. Miejsce programów lekowych w systemie świadczeń gwarantowanych
 2. Kwalifikacja pacjenta
 3. Realizacja programu lekowego
 4. Dokumentowanie udziału pacjenta w programie
 5. Monitorowanie programu
 6. Kontrowersje w programach lekowych

WARSZAWA,  15 LUTEGO 2017 r. – Zmiany w ochronie zdrowia i konkurs ofert 2017

Tematyka:

 1. Rozporządzenie w sprawie kryteriów wyboru ofert – omówienie najważniejszych elementów
 2. Sieć szpitali – kryteria sieci a zabezpieczenie potrzeb i dostępności
 3. Mapy potrzeb zdrowotnych
 4. System IOWISZ – podstawowe regulacje
 5. Projekt zmian w zakresie finansowania POZ i AOS
 6. Możliwe scenariusze postępowań o zawarcie lub przedłużenie umów w roku 2017

WROCŁAW,  8 LUTEGO 2017 r. – Zmiany w ochronie zdrowia 2017

Tematyka:

 1. Organizacja sieci szpitali
 2. Zmiany w organizacji świadczeń ambulatoryjnych
 3. Nowa koncepcja funkcjonowania Państwowego Ratownictwa Medycznego
 4. Finansowanie świadczeń pacjentom nieubezpieczonym
 5. Zmiany w prowadzeniu list oczekujących
 6. Pakiet nowości w DiLO

WARSZAWA,  4 WRZEŚNIA  2016 r. – Realizacja świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej

Tematyka:

 1. Podstawy prawne oraz zarządzenia prezesa NFZ
 2. Zagadnienia związane z organizacją udzielania świadczeń
 3. Zasady kwalifikacji do leczenia w poszczególnych rodzajach rehabilitacji
 4. Regulacje związane z rozliczaniem świadczeń

WARSZAWA,  24 LUTEGO 2016 r. – Kontrole NFZ – podstawy prawne, przebieg, sposoby na zminimalizowanie uchybień

Tematyka:
 1. Podstawy prawne prowadzenia kontroli przez NFZ
 2. Przebieg kontroli.
 3. Przykłady kontroli, protokołów, wystąpień, zażaleń
 4. Wewnętrzne normy zarządcze i ich wpływ na minimalizowanie uchybień