22 610 42 39

Zadzwoń do nas

Facebook

Wynagrodzenia pracowników podmiotu leczniczego – obowiązujące przepisy i zmiany

Zapraszamy na szkolenie on-line:

Wynagrodzenia pracowników podmiotu leczniczego
– obowiązujące przepisy i zmiany

21 czerwca 2023r. (środa)
w godz.: 10:00 – 13:00

Lata 2021-2022 były przełomowe dla wzrostu wynagrodzenia niektórych pracowników podmiotu leczniczego. Wynagrodzenia pracowników w podmiocie leczniczym stanowi znaczącą część budżetu placówki. W obecnej sytuacji finansowej w ochronie zdrowia, wynagrodzeniom należy poświęcić szczególną uwagę. Niejednokrotnie pojawiające się trudności z prawidłowym wypłacaniem wynagrodzenia wynikają ze zmieniających się przepisów prawa i różnych form zatrudnienia pracowników.

Podczas szkolenia omówimy regulacje prawne związane z wypłacaniem wynagrodzenia zarówno dla personelu medycznego, jak i administracyjnego. Pokażemy, w jaki sposób obliczać poszczególne składniki wynagrodzenia. Przedstawimy również praktyczne rozwiązania kluczowych problemów organizacyjnych związanych między innymi z rozliczaniem dyżurów czy pracą specjalistów w jednym podmiocie leczniczym.

Przeanalizujemy projekt ustawy dotyczący sposobu ustalania minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla personelu medycznego, wskazując najważniejsze zapisy prawne związane ze zmianami w zakresie wynagrodzeń.

Wskażemy także na praktycznych przykładach najczęstsze problemy związane
z wynagrodzeniami opierając się o realne przypadki występujące w podmiotach leczniczych.

 

Program:

 1. Zasady rozliczania świadczeń w AOS.
 2. Świadczenia zabiegowe w poradniach.
 3. Diagnostyka onkologiczna – organizacja i zasady rozliczania.
 4. Świadczenia AOS realizowane w znieczuleniu – rozliczanie i dokumentacja.
 5. Podstawowe błędy związane z przyjęciem pacjenta.
 6. Najczęstsze problemy dotyczące rozliczeń udzielonych świadczeń w poszczególnych poradniach.
 7. Walidacje i weryfikacje NFZ.

Informacje organizacyjne:

Termin szkolenia: 21 czerwca 2023 r.
Czas trwania: 10:00 – 13:00

Szkolenie internetowe – platforma: MICROSOFT TEAMS – nie wymaga instalacji programu!

 

Zgłoszenia proszę wysłać na adres: anna.janiszewska@iuz.org.pl
Na Państwa pytania odpowiemy pod numerem tel.: 693 793 600

Koszt uczestnictwa*:

350 zł netto od osoby– zgłoszenia do 14 czerwca 2023 r.
400 zł netto od osoby – zgłoszenia od 15 czerwca 2023 r.

 • Po otrzymaniu zgłoszenia wystawiamy fakturę pro-forma z danymi do płatności
 • Fakturę VAT wystawimy w dniu szkolenia, po otrzymaniu od Państwa wpłaty
 • Faktury wysyłamy na wskazany na zgłoszeniu adres e-mail
 • Link kierujący do szkolenia prześlemy uczestnikom szkolenia po otrzymaniu wpłaty, na 1-2 dni przed szkoleniem.

 

W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w ciągu jednego dnia lub braku faktury pro-forma – prosimy o kontakt telefoniczny!

 

Formularz zgłoszenia