22 610 42 39

Zadzwoń do nas

Facebook

Aktualne kontrole NFZ – przykłady i możliwości odwołania się od decyzji

Zapraszamy na szkolenie on-line:

Aktualne kontrole NFZ
– przykłady i możliwości odwołania się od decyzji

8 marca 2023r. (środa)
w godz.: 10:00 – 13:00

W roku 2022 Korpus Kontrolerski NFZ przeprowadz wiele kontroli we wszystkich zakresach świadczeń. Rozwijająca się informatyzacja systemu ochrony zdrowia oraz powstanie wieloprofilowych baz danych o udzielanych świadczeniach daje płatnikowi możliwość wychwytywania zdarzeń będących podstawą do kontroli.

Mając na uwadze powyższe, zapraszamy na szkolenie prowadzone przez Rafała Janiszewskiego.
Podczas prezentacji omówione będą nie tylko zasady prowadzenia kontroli przez NFZ, ale przede wszystkim przykłady postępowań w których na świadczeniodawców nałożono kary. Omówione zostaną uzasadnienia zastrzeżeń kontrolerów, ale również działania jakie należało podjąć, aby uniknąć błędów.

Rafał Janiszewski również jakie działania prewencyjne można wdrożyć w podmiocie leczniczym, by zminimalizować nieprawidłowości skutkujące karami z NFZ. Będą to rozwiązania, które Kancelaria Doradcza od lat rekomenduje i wdraża w placówkach medycznych.

 

Program:

 1. Ogólne zasady prowadzenia kontroli przez NFZ
  kiedy, kto i w jakim zakresie może prowadzić kontrolę?
  jakie uprawnienia ma kontrolujący, a jakie prawa i obowiązki ma kontrolowany?
 2. Przebieg kontroli
  udostępnianie dokumentacji i danych
  składanie wyjaśnień w przebiegu kontroli
  protoł i wystąpienie (możliwości odwołania i składania wyjaśnień)
  wymagalność kar i zwrotów wynikających z wystąpienia
  kiedy wnosić sprawę do sądu?
 3. Przykłady kontroli przeprowadzonych w 2022 r. i trwających obecnie w zakresie AOS, leczenia szpitalnego oraz recept
  omówienie przykładów kontroli, wyjaśnień podmiotu i stanowisk NFZ

Informacje organizacyjne:

Termin szkolenia: 8 marca 2023 r.
Czas trwania: 10:00 – 13:00

Szkolenie internetowe – platforma: MICROSOFT TEAMS – nie wymaga instalacji programu!

 

Zgłoszenia proszę wysłać na adres: anna.janiszewska@iuz.org.pl
Na Państwa pytania odpowiemy pod numerem tel.: 693 793 600

Koszt uczestnictwa*:

400 zł netto od osoby– zgłoszenia do 6 marca 2023 r.
450 zł netto od osoby – zgłoszenia od 7 marca 2023 r.

 • Po otrzymaniu zgłoszenia wystawiamy fakturę pro-forma z danymi do płatności
 • Fakturę VAT wystawimy w dniu szkolenia, po otrzymaniu od Państwa wpłaty
 • Faktury wysyłamy na wskazany na zgłoszeniu adres e-mail
 • Link kierujący do szkolenia prześlemy uczestnikom szkolenia po otrzymaniu wpłaty, na 1-2 dni przed szkoleniem.

 

W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w ciągu jednego dnia lub braku faktury pro-forma – prosimy o kontakt telefoniczny!

 

Formularz zgłoszenia