22 610 42 39

Zadzwoń do nas

Facebook

BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W UJĘCIU USTAWY O JAKOŚCI

Zapraszamy na szkolenie on-line:

BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W UJĘCIU USTAWY O JAKOŚCI

24 listopada 2023r. (piątek)
w godz.: 10:00 – 13:00

Pielęgniarki i położne udzielając świadczeń zdrowotnych mają na uwadze zapewnienie należytej opieki pacjentom. Wykonywanie zawodu wiążę się z koniecznością zachowania bezpieczeństwa prawnego pacjenta, ale i personelu medycznego.

Wprowadzona właśnie Ustawa o jakości istotnie wpływa na pracę personelu pielęgniarskiego  w aspekcie dodatkowych obowiązków związanych z budową wewnętrznego systemu zarządzania jakością  i bezpieczeństwem.

Regulacje dotyczące kwestii bezpieczeństwa prawnego pielęgniarek i położnych są niezwykle szerokie i wieloaspektowe. Wynika to z mnogości przepisów opartych o różne gałęzie prawa. Naraża to personel na odpowiedzialność zawodową, ale także karną i cywilną za wykonane czynności.

Na tym szkoleniu przedstawimy Państwu aspekty bezpieczeństwa prawnego pielęgniarek i położnych począwszy od odpowiedzialności za udzielenie świadczenia zdrowotnego, poprzez odpowiedzialność za bezpieczeństwo pacjenta, skończywszy na osobistym bezpieczeństwie personelu medycznego w toku udzielania świadczenia.

Omówimy również obowiązki położnych wynikające ze standardu okołoporodowego, które niosą ze sobą dodatkowe ryzyko. Przedstawimy praktyczne rozwiązania oraz mechanizmy jakie może wdrożyć podmiot leczniczy, aby zapewnić szeroko pojęte bezpieczeństwo personelu medycznego.

Nasze szkolenie skierowane jest do pielęgniarek i położnych zainteresowanych nowymi przepisami!

 

Program:

 1. Aspekty i podstawy prawne bezpieczeństwa pielęgniarek i położnych w związku
  z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
 2. Odpowiedzialność zawodowa personelu pielęgniarskiego za wykonywane czynności:
  – Odpowiedzialność za farmakoterapie – wykonywanie zleceń lekarskich, przepisywanie leków, wystawianie recept,
  – Odpowiedzialność za dokumentację medyczną – prowadzenie wywiadu z pacjentem,
  – Odpowiedzialność za bezpieczeństwo pacjenta – zgłaszanie działań niepożądanych w ujęciu ustawy o jakości i bezpieczeństwie pacjenta.
 3. Osobiste bezpieczeństwo pielęgniarek i położnych.
  – Ustawowa ochrona personelu medycznego
  – Postępowanie z „trudnym pacjentem”
  – Mechanizmy zapewniające bezpieczeństwo prawne.
 4. Bezpieczeństwo udzielania świadczeń zdrowotnych przez położne.
  – Dodatkowe obowiązki wynikające ze standardu opieki okołoporodowej.
 5. Praktyczne działania podmiotów leczniczych zapewniające bezpieczeństwo prawne.

Informacje organizacyjne:

Termin szkolenia: 24 listopada 2023 r.
Czas trwania: 10:00 – 13:00

Szkolenie internetowe – platforma: MICROSOFT TEAMS – nie wymaga instalacji programu!

 

Zgłoszenia proszę wysłać na adres: anna.janiszewska@iuz.org.pl
Na Państwa pytania odpowiemy pod numerem tel.: 693 793 600

Koszt uczestnictwa*:

350 zł netto od osoby– zgłoszenia do 10 listopada 2023 r.
400 zł netto od osoby – zgłoszenia od 11 listopada 2023 r.

 • Po otrzymaniu zgłoszenia wystawiamy fakturę pro-forma z danymi do płatności
 • Fakturę VAT wystawimy w dniu szkolenia, po otrzymaniu od Państwa wpłaty
 • Faktury wysyłamy na wskazany na zgłoszeniu adres e-mail
 • Link kierujący do szkolenia prześlemy uczestnikom szkolenia po otrzymaniu wpłaty, na 1-2 dni przed szkoleniem.

 

W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w ciągu jednego dnia lub braku faktury pro-forma – prosimy o kontakt telefoniczny!

 

Formularz zgłoszenia