22 610 42 39

Zadzwoń do nas

Facebook

CERTYFIKOWANY KURS KODERA SEKRETARKI MEDYCZNEJ

Zapraszamy na szkolenie on-line:

CERTYFIKOWANY KURS KODERA
SEKRETARKI MEDYCZNEJ

Kurs realizowany będzie w ramach prowadzonego przez nas od ponad 10 lat !! projektu pt.: Szkoła Koderów. Oferowany cykl szkoleń ma na celu wykształcenie kodera gotowego do pracy w oddziale szpitala lub komórce rozliczania z NFZ świadczeń zdrowotnych.
Przygotowaliśmy program od poziomu podstawowego, dając możliwość kształcenia nawet nowych pracowników, czy też osób zmieniających stanowisko.

Koder sekretarka medyczna powinien posiadać wiedzę dotyczącą rozliczania świadczeń zdrowotnych w systemie JGP, ale także móc zastosować pojawiające się zmiany w codziennej pracy tak aby odciążyć lekarzy, który skupieni są na pacjentach i jakości realizowanych świadczeń medycznych.

Certyfikat kodera uzyskany przez uczestnika jest rękojmią z naszej strony tego, że słuchacz winien posiadać podstawowe kwalifikacje potrzebne do pracy kodera.

UWAGA! Kurs został zarejestrowany w Urzędzie Pracy. Kancelaria Doradcza Rafał Piotr Janiszewski jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod nr ewidencyjnym 2.14/00081/2020 placówka zgłaszająca we własnym zakresie może uzyskać dofinansowanie na kształcenie pracowników.


Poniżej prezentujemy szczegółowy program 3 dni kursu Szkoły Koderów.

 

Pozostaję do Państwa dyspozycji,
Anna Janiszewska
nr telef.: 693 793 600
anna.janiszewska@iuz.org.pl

Program podstawowy obejmuje prezentowany zakres tematyczny:

Dzień 1

Zasady finansowania świadczeń zdrowotnych
Rodzaje świadczeń umowy z NFZ.

17 maja 2022
godz. 10:00 – 14:00

– Finansowanie świadczeń zdrowotnych
– Rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia, Zarządzenia Prezesa NFZ mające istotne znaczenie w pracy kodera, sekretarki medycznej
– Koszyk świadczeń gwarantowanych
– Uprawnienia do świadczeń
– Co to jest e-wuś
– Skierowania
– Listy oczekujących, harmonogramy przyjęć
– Systemy medyczne – informatyczne, elektroniczna komunikacja placówki medycznej z NFZ
– POZ, AOS, ASDK, SOK, leczenie szpitalne, chemioterapia, programy lekowe
– Charakterystyki: ICD-9 oraz ICD-10

Dzień 2

JGP – wprowadzenie i zasady kodowania

24 maja 2022
godz. 10:00 – 14:00

– zakres gromadzonych danych – wymagany przez obowiązujące przepisy
– umowy placówki medycznej z płatnikiem publicznym
– konstrukcja systemu JGP
– rozliczanie świadczeń w AOS

– porady specjalistyczne
– małe zabiegi
– badania diagnostyczne
– świadczenia kosztochłonne

– rozliczanie świadczeń w ramach hospitalizacji

– ogólne zasady kodowania
– rozliczanie hospitalizacji w JGP
– ruch między oddziałami
– kodowanie jednostek chorobowych współistniejących oraz zasadniczych
– oddział anestezjologii i intensywnej terapii
– sumowanie świadczeń
– dodatkowe możliwości rozliczania
– rozliczanie hospitalizacji zachowawczych w oddziałach zabiegowych

Dzień 3

Świadczenia onkologiczne rozliczane z NFZ

31 maja 2022
godz. 10:00 – 14:00

– Rodzaje udzielanych świadczeń w onkologii

– porady ambulatoryjne
– hospitalizacja 1 – dnia
– chirurgia, w tym rekonstrukcyjna
– chemioterapia, radioterapia, brachyterapia
– programy lekowe
– leczenie skojarzone

– Pakiet onkologiczny

– Rozliczanie świadczeń na podstawie DiLO
– Produkty rozliczeniowe nie objęte „szybką ścieżką onkologiczną”

– Dokumentacja medyczna dotycząca leczenia onkologicznego

Wykłady online Szkoły Koderów odbędą się w dniach: 17, 24 oraz 31 maja 2022 r. w godzinach: 10:00 14:00 na platformie Microsoft Teams.

Koszt uczestnictwa w całym kursie wynosi, przy zgłoszeniu z jednej placówki (organizacji):

– przy zgłoszeniu 1 2 osób: 1400 zł od osoby
– przy zgłoszeniu 3 4 osób: 1200 zł od osoby
w przypadku 5 i więcej osób: 1000 zł od osoby

 

Wskazana kwota obejmuje udział w wykładach „na żywo”, możliwość zadawania pytań na czacie podczas szkolenia, otrzymanie materiałów szkoleniowych przewidzianych przez wykładowcę, koszt wystawienia i przesłania pocztą certyfikatu kodera.

Podmioty lecznicze, które finansują usługę ze środków publicznych przynajmniej w 70% mogą być zwolnione z podatku VAT. Aby skorzystać ze zwolnienia należy przesłać wraz ze zgłoszeniem wypełnione oświadczenie (ostatnia strona tego pliku).

Zgłoszenia do udziału w kursie prosimy wysyłać: anna.janiszewska@iuz.org.pl

 

Pozostaję do Państwa dyspozycji,
Anna Janiszewska
nr telef.: 693 793 600
anna.janiszewska@iuz.org.pl

Formularz zgłoszenia