22 610 42 39

Zadzwoń do nas

Facebook

Dokumentacja medyczna jako potwierdzenie zasadności rozliczenia z NFZ. Szkolenie Rafała Janiszewskiego

Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

Dokumentacja medyczna
jako potwierdzenie zasadności rozliczenia z NFZ.
Szkolenie Rafała Janiszewskiego

WARSZAWA, 23 lutego 2024 r. (piątek)
w godz.: 09:30 – 14:00

Podczas kontroli prowadzonych przez NFZ najczęstszym zarzutem jest brak potwierdzenia zasadności rozliczenia w dokumentacji medycznej. Coraz częściej kontrolerzy podnoszą również obowiązek prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej. Nie bez znaczenia jest fakt, że dużą ilość danych sprawozdajemy w portalu oraz raportujemy do P1. To niejednokrotnie staje się podstawą do czynności sprawdzających oraz kontroli.
Przygotowaliśmy szkolenie dotyczące dokumentacji medycznej podczas którego będziemy wskazywać te kluczowe elementy determinujące wyniki kontroli NFZ.

W przeciwieństwie do poprzednich szkoleń z tego tematu, tym razem prowadzący będzie omawiał zasady dokumentowania w oparciu o ścieżki pacjentów w poszczególnych rodzajach świadczeń.
Omówi wszystkie elementy dokumentowania i raportowania: od rejestracji przez porady, diagnostykę, wypisanie recepty – aż do wydania informacji o udzielonym świadczeniu (w przypadku świadczeń ambulatoryjnych), oraz od wizyty w izbie przyjęć przez harmonogram, tryby przyjęć, przebieg hospitalizacji, aż po wydanie karty informacyjnej (w przypadku świadczeń stacjonarnych).

Zupełnie odrębnie omówiona będzie dokumentacja w rehabilitacji.
Szkolenie, jak zawsze prowadzone będzie w sposób otwarty, z możliwością zadawania pytań !

Program:

 1. Dokumentacja medyczna w zakresie świadczeń ambulatoryjnych
  – rejestracja i dokumentowanie list oczekujących – harmonogramy
  – sposób dokumentowania porady – omówienie różnych typów porad
  – zasady dokumentowania recept i odpowiedzialność za prawidłowość ustalania refundacji
  – kontynuacja leczenia/plan leczenia – zasady dokumentowania i rozliczania z NFZ
  – szczególne wymagania dokumentacji w ramach POZ
 2. Dokumentacja medyczna w opiece stacjonarnej
  – izba przyjęć/SOR jako miejsce dokumentowania zgłoszenia się pacjenta
  – kategorie medyczne, zmiana kategorii, zmiana terminu przyjęcia, przyjęcie w trybie nagłym
  – udzielenie świadczenia w SOR i w izbie przyjęć – jak dokumentować
  – kluczowe elementy historii choroby będące potwierdzeniem zasadności rozliczenia z NFZ
  – dane statystyczne a wpisy w dokumentacji medycznej – jak zachować spójność
  – część dotycząca wypisu a karta informacyjna wydawana pacjentowi, e-karta informacyjna
  – dokumentowanie wyników badań uzyskanych po zakończeniu hospitalizacji
  – plan leczenia w zakresie hospitalizacji – zasady dokumentowania kolejnych pobytów
 3. Dokumentacja medyczna w rehabilitacji
  – e-skierowania i zasady prowadzenia list oczekujących
  – wymagania płatnika w zakresie kwalifikacji do usprawniania – jakie elementy są niezbędne w dokumentacji fizjoterapeuty
  – najważniejsze elementy dokumentacji w zakresie rehabilitacji związane ze stosowaniem obowiązkowych skal
  – dokumentacja medyczna oddziału szpitalnego vs oddział dzienny
 4. Przykłady kontroli NFZ związanych z nieprawidłowym prowadzeniem dokumentacji medycznej, a w szczególności braku potwierdzenia zasadności rozliczenia świadczeń.

Informacje organizacyjne:

Termin szkolenia: 23 lutego 2024 r.
Czas trwania: 09:30 – 14:00

Miejsce: ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie
sala konferencyjna 300 metrów od Dworca Centralnego PKP w Warszawie

 

Koszt uczestnictwa: *

490 zł netto – cena regularna za osobę
550 zł – dla zgłoszeń nadesłanych od 13.02.24r.
* w cenę wliczona przerwa kawowa

 

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres e-mail: anna.janiszewska@iuz.org.pl

lub: szkolenia@iuz.org.pl

Na Państwa pytania odpowiemy pod numerem tel.: 693 793 600

 

Liczba miejsc w szkoleniu jest ograniczona.
Zastrzegamy sobie możliwość zamknięcia listy uczestników przed wskazanym terminem zgłoszeń z uwagi na brak miejsc.

 

 • Po otrzymaniu zgłoszenia wystawimy Państwu fakturę pro-forma z danymi do płatności.
 • W dniu szkolenia wystawimy Państwu fakturę VAT i wysyłamy na wskazany na zgłoszeniu Państwa adres e-mail.

 

W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w ciągu jednego dnia lub braku faktury pro-forma – prosimy o kontakt telefoniczny!

Formularz zgłoszenia