22 610 42 39

Zadzwoń do nas

Facebook

II CZĘŚĆ – Stosowanie i interpretacja aktów prawa medycznego

Zapraszamy na kurs prawa medycznego on-line:

Stosowanie i interpretacja aktów prawa medycznego

I część – 29 listopada 2021 r.
II część – 6 grudnia 2021 r.

godzina 10.00 – 13.00

platforma: MICROSOFT TEAMS – nie wymaga instalacji programu!

Prowadzenie działalności leczniczej jest regulowane wieloma przepisami. Często podmioty lecznicze nie nadążają za wprowadzaniem zmian wymaganych przepisami prawnymi.

Zdarza się, że normy prawa stanowionego i akty prawa miejscowego kolidują ze sobą,
a podmiot leczniczy zmuszony jest do wybrania najoptymalniejszej ścieżki postępowania związanej z realizacją obowiązków wyrażonych w tychże aktach.

Proponowany przez nas Kurs prawa medycznego składa się z 2 części.

W pierwszej przedstawimy ogólne zasady prawoznawstwa, zasady podziału norm prawnych oraz sposób ich odczytywania. Omówimy również jakie akty prawne tworzą system prawa medycznego.

W drugiej części przedstawimy strukturę podmiotu leczniczego wskazując akty poza medyczne mające wpływ na jego funkcjonowanie. Wskażemy także jak należy wprowadzać w życie przepisy wnikające z aktów prawnych oraz jak postępować w przypadku kolizji aktów prawa miejscowego z prawem stanowionym.

W ramach uczestnictwa w obu częściach dostaną Państwo Certyfikat ukończenia kursu.

 

Tematyka szkolenia:

II CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

 1. Struktura podmiotu leczniczego
  a) Akty prawne pozamedyczne mające wpływ na podmiot leczniczy.
 2. Jak stosować normy prawa medycznego
  a) Zasady implementacji aktów prawnych w podmiocie leczniczym
  b) Sposób organizacji i kontroli procesu wdrażania zmian prawnych w podmiocie leczniczym
  c) Problemy personelu podmiotu leczniczego związane z dostosowaniem zmian prawnych do bieżącej sytuacji podmiotu
 3. Sytuacje zbiegu norm prawnych
  a) Kolizja norm prawa stanowionego z innymi normami prawa stanowionego
  b) Kolizja norm prawa stanowionego z normami prawa miejscowego

Informacje organizacyjne:

Terminy szkoleń: 29 listopada oraz 6 grudnia 2021 r.
Szkolenia w godzinach: 10:00 – 13:00 na platformie TEAMS – nie wymaga instalacji programu!

 

Koszt uczestnictwa:

Udział w całym kursie jednego, tego samego uczestnika – 600 zł za cały kurs!
400 zł netto/osoba – za 1 dzień szkoleniowy.

Kwota obejmuje koszty przygotowania i przesłania pocztą certyfikatu za udział w kursie.

 

 • Po otrzymaniu zgłoszenia wystawiamy fakturę pro-forma z danymi do płatności
 • Fakturę VAT wystawimy po otrzymaniu od Państwa wpłaty
 • Faktury wysyłamy na wskazany na zgłoszeniu adres e-mail
 • Link kierujący do szkolenia prześlemy uczestnikom szkolenia po otrzymaniu wpłaty

Wypełniony formularz zgłoszeniowy proszę wysłać na adres: katarzyna.moczulska@iuz.org.pl

Na Państwa pytania odpowiemy pod numerem tel.: 607 407 202

 

 

W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w ciągu jednego dnia lub braku faktury pro-forma – prosimy o kontakt telefoniczny!

Formularz zgłoszenia