22 610 42 39

Zadzwoń do nas

Facebook

III CZĘŚĆ – Zasady rozliczania świadczeń. Kurs dla sekretarek medycznych i pracowników działów rozliczania

Zapraszamy na podstawowy kurs online:

Zasady rozliczania świadczeń.
Kurs dla sekretarek medycznych i pracowników działów rozliczania

I część– 25 listopada 2021 r. (czwartek)
II część – 2 grudnia 2021 r. (czwartek)
III część – 9 grudnia 2021 r. (czwartek)

Szanowni Państwo,
przygotowaliśmy dla Państwa kurs podstawowy zasad rozliczania świadczeń zdrowotnych. Kurs obejmujący 3 dni szkoleniowe ma na celu uzyskanie wiedzy w zakresie kodowania świadczeń medycznych przez osoby zajmujące się rozliczaniem świadczeń zdrowotnych oraz tych, które dopiero rozpoczynają swoja przygodę zawodową w działach rozliczeń.

Wierzymy, że udział w kursie przybliży Państwu zasady finansowania świadczeń z NFZ, a Certyfikat uzyskany przez uczestnika będzie rękojmią tego, że słuchacz posiada podstawową wiedzę dotyczącą rozliczania oraz wie, jak robić to poprawnie.

 

Część III 9 grudnia Dokumentacja medyczna w aspekcie prawnym.

W tym dniu omówimy zasady prowadzenia dokumentacji medycznej. Wyjaśnimy żnicę między EDM, a dokumentacją w postaci elektronicznej. Omówimy, jak korzystać z danych zamieszczonych w systemach elektronicznych i jakie obowiązki wynikające z Ustawy o systemie informacji mają placówki medyczne.
Zwrócimy uwagę na raportowanie zdarzeń medycznych oraz odpowiedzialność pracowników placówek medycznych w zakresie prowadzonej dokumentacji medycznej.

Program:

  1. Dokumentacja medyczna w podmiocie leczniczym a rozliczanie świadczeń.
  2. Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej.
  3. Podpisywanie dokumentacji medycznej przez personel medyczny i pacjentów.
  4. Dokumentacja a harmonogram przyjęć.
  5. Odpowiedzialność personelu medycznego za dokumentację medyczną.

Informacje organizacyjne:

Terminy szkoleń: 25 listopada, 2 grudnia i 9 grudnia 2021 r.
Szkolenia w godzinach: 10:00 13:00 na platformie TEAMS nie wymaga instalacji programu!

Koszt uczestnictwa: 400 zł netto/osoba za 1 dzień szkoleniowy.

Udział we wszystkich dniach kursu jednego, tego samego uczestnika 900 zł za cały kurs!
Kwota obejmuje koszty przygotowania i przesłania pocztą certyfikatu za udział w kursie.

Udział nieograniczonej ilości osób z jednej placówki (dostęp dla podmiotu leczniczego) 5.000 zł.
W tym przypadku certyfikaty imienne będą wystawiane na podstawie przesłanej przez placówkę
listy uczestników.

  • Po otrzymaniu zgłoszenia wystawiamy fakturę proforma z danymi do płatności
  • Fakturę VAT wystawimy po otrzymaniu od Państwa wpłaty
  • Faktury wysyłamy na wskazany na zgłoszeniu adres email
  • Link kierujący do szkolenia prześlemy uczestnikom szkolenia po otrzymaniu wpłaty


Wype
łniony formularz zgłoszeniowy proszę wysłać na adres: anna.janiszewska@iuz.org.pl
Na Państwa pytania odpowiemy pod numerem tel.: 693 793 600

Formularz zgłoszenia