22 610 42 39

Zadzwoń do nas

Facebook

Kontraktowanie świadczeń z NFZ. Przygotowanie oferty w konkursach

Zapraszamy na szkolenie on-line:

Kontraktowanie świadczeń z NFZ.
Przygotowanie oferty w konkursach

19 marca 2024r. (wtorek)
w godz.: 10:00 – 13:00

Zapraszamy Państwa na szkolenie internetowe omawiające najistotniejsze zasady kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej. Rok 2024 to okres postępowań konkursowych!

Szczegółowo zaprezentujemy kryteria wyboru ofert i sposób w jaki należy odczytywać poszczególne warunki opisane w kryteriach przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Podczas szkolenia omówimy również kwestie związane z terminami i przebiegiem postępowania konkursowego, a także sposób przygotowania i złożenia oferty. Zaprezentujemy możliwe występujące techniczne błędy związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, ze szczególnym uwzględnieniem danych zawartych w systemie informatycznym (SZOI, Portal świadczeniodawcy).

Omówimy na jakiej podstawie NFZ może odrzucić ofertę lub przyznać ujemne punkty.

 

Program szkolenia:

 1. Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych
  a. Podstawa prawna
  b. Pojęcia/definicje
  c. Omówienie świadczeń podlegających konkursowi
  d. Cel kontraktowania usług zdrowotnych
  e. Rodzaje kontraktowania
 2. Postępowanie konkursowe – krok po kroku
  a. techniczne składanie oferty
  b. weryfikacja i uzupełnianie braków w ofercie
  c. terminy i najczęściej popełniane błędy
 3. Jak przygotować ofertę – najistotniejsze informacje
  a. Warunki świadczeń gwarantowanych
  b. Kryteria wyboru ofert
  c. Ujemne punkty w ofercie
  d. Dołączanie załączników, oświadczeń
  e. Przyczyny odrzucenia oferty
 4. Podpisanie umowy / postępowanie odwoławcze

Program szkolenia:

  1. Zatrudnienie w podmiocie leczniczym, konkurs ofert.
  2. Formy zatrudnienia:
   a) Umowa o pracę,
   b) Umowy cywilnoprawne,
  3. Wady i zalety poszczególnych form zatrudnienia;
  4. Prawa i obowiązki personelu oraz podmiotu leczniczego w oparciu o formę zatrudnienia;
  5. Przydatne zapisy umowne dla poszczególnych forum zatrudnienia (m.in. klauzule lojalnościowe, klauzule o zakazie konkurencji, rozwiązanie kwestii roszczeń regresowych w przypadku nałożenia kary finansowej);
  6. Wynagrodzenie pracowników podmiotu leczniczego;
  7. Czas pracy a wynagrodzenie;
  8. Wynagrodzenie:
   a) Lekarze,
   b) Pielęgniarki i położne,
   c) Ratownicy medyczni,
  9. Wzrost wynagrodzeń – dodatki, współczynniki.

Informacje organizacyjne:

Termin szkolenia: 19 marca 2024 r.
Czas trwania: 10:00 – 13:00

Szkolenie internetowe – platforma: MICROSOFT TEAMS – nie wymaga instalacji programu!

 

Zgłoszenia proszę wysłać na adres: anna.janiszewska@iuz.org.pl
Na Państwa pytania odpowiemy pod numerem tel.: 693 793 600

Koszt uczestnictwa*:

350 zł netto od osoby– zgłoszenia do 13 marca 2024 r.
400 zł netto od osoby – zgłoszenia od 14 marca 2024r.

 • Po otrzymaniu zgłoszenia wystawiamy fakturę pro-forma z danymi do płatności
 • Fakturę VAT wystawimy w dniu szkolenia, po otrzymaniu od Państwa wpłaty
 • Faktury wysyłamy na wskazany na zgłoszeniu adres e-mail
 • Link kierujący do szkolenia prześlemy uczestnikom szkolenia po otrzymaniu wpłaty, na 1-2 dni przed szkoleniem.

 

W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w ciągu jednego dnia lub braku faktury pro-forma – prosimy o kontakt telefoniczny!

 

Formularz zgłoszenia