22 610 42 39

Zadzwoń do nas

Facebook

Nowa Ustawa o jakości Czyli jak zbudować wewnętrzny system monitorowania. Wykład ekspercki Rafała Janiszewskiego

Zapraszamy na szkolenie on-line:

Nowa Ustawa o jakości
Czyli jak zbudować wewnętrzny system monitorowania.
Wykład ekspercki Rafała Janiszewskiego

15 września 2023r. (piątek)
w godz.: 10:00 – 13:00

Na Państwa prośby – wykład omawiający najnowsze przepisy dotyczące Ustawy o jakości!

Ustawa o jakości zmienia sposób działania podmiotów leczniczych w zakresie monitorowania i zapobiegania zdarzeniom medycznym niepożądanym.

Nasz wykładowca omówi nowe procedury, które należy wprowadzić i przeorganizować w Państwa placówkach! Omówi wprowadzenie nowego sposobu certyfikacji jakościowej oraz autoryzacji NFZ, która warunkuje realizację umowy z płatnikiem.

Jak zwykle – odpowiemy na Państwa pytania dotyczące tematyki jakości w Państwa podmiotach i sprawnej organizacji codziennej pracy w odniesieniu do najnowszych przepisów.

 

Program:

 1. Ideowe założenia ustawy.
 2. Nowe pojęcia, w tym „jakość” po nowemu.
 3. Zdarzenia medyczne niepożądane oraz inne nowe definicje określone w ustawie
 4. Kategorie i rodzaje zdarzeń medycznych niepożądanych.
 5. Wewnętrzny system zarządzania jakością – jakich zmian należy dokonać w podmiocie by prawidłowo realizować zapisy ustawy?
 6. Obowiązki kierownika podmiotu leczniczego w zakresie zapobiegania i raportowania zdarzeń
 7. Akredytacja, czyli co się zmienia oprócz jednostki akredytującej.
 8. Autoryzacja jako warunek bycia świadczeniodawcą
 9. Możliwość zastosowania systemów informatycznych szpitala w organizacji procesu monitorowania i zapobiegania zdarzeniom medycznych niepożądanych.
 10. Korelacja SIM z systemem monitorowania jakości i występowania zdarzeń – kluczowe działania jakie musi podjąć podmiot leczniczy.
 11. Nowelizacja Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta związana z wdrożeniem ustawy o jakości (świadczenia kompensacyjne i postępowanie przy rozpatrywaniu wniosków)
 12. Inne zmiany w zakresie praw pacjentów.

Informacje organizacyjne:

Termin szkolenia: 15 września 2023 r.
Czas trwania: 10:00 – 13:00

Szkolenie internetowe – platforma: MICROSOFT TEAMS – nie wymaga instalacji programu!

 

Zgłoszenia proszę wysłać na adres: anna.janiszewska@iuz.org.pl
Na Państwa pytania odpowiemy pod numerem tel.: 693 793 600

Koszt uczestnictwa*:

450 zł netto od osoby– zgłoszenia do 11 września 2023 r.
550 zł netto od osoby – zgłoszenia od 12 września 2023 r.

 • Po otrzymaniu zgłoszenia wystawiamy fakturę pro-forma z danymi do płatności
 • Fakturę VAT wystawimy w dniu szkolenia, po otrzymaniu od Państwa wpłaty
 • Faktury wysyłamy na wskazany na zgłoszeniu adres e-mail
 • Link kierujący do szkolenia prześlemy uczestnikom szkolenia po otrzymaniu wpłaty, na 1-2 dni przed szkoleniem.

 

W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w ciągu jednego dnia lub braku faktury pro-forma – prosimy o kontakt telefoniczny!

 

Formularz zgłoszenia