22 610 42 39

Zadzwoń do nas

Facebook

Praktyczne aspekty realizacji Prawa Pacjenta w podmiocie leczniczym. Najnowsze zmiany w zakresie prawa + panel dyskusyjny Rafała Janiszewskiego

Zapraszamy na szkolenie on-line:

Praktyczne aspekty realizacji Prawa Pacjenta w podmiocie leczniczym.
Najnowsze zmiany w zakresie prawa
+ panel dyskusyjny Rafała Janiszewskiego

17 stycznia 2023r. (środa)
w godz.: 10:00 – 13:30

Kolejna nowelizacja przepisów związanych z realizacją praw pacjenta jest okazją do syntetycznego omówienia wszystkich działań jakie podejmować musi podmiot leczniczy.

Podczas szkolenia Rafał Janiszewski omówi zarówno najnowsze zmiany w zakresie Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, jak również wskaże na niektóre regulacje powiązane z realizacją praw pacjentów.

Istotnym elementem szkolenia będą wskazówki co do konkretnych rozwiązań jakie można wdrożyć w podmiocie – nie tylko w zakresie wewnętrznych regulacji – ale również w samej organizacji udzielania świadczeń.

Rafał Janiszewski omówi również najważniejsze stanowiska Rzecznika Praw Pacjentów w zakresie realizacji zapisów ustawy oraz zaprezentuje przykładowe kontrole prowadzone przez organ.
Szkolenie nawiązywać będzie również do projektu Ustawy o jakości i bezpieczeństwie pacjenta, co szczególnie dedykujemy działom organizacji, jakości i pełnomocnikom ds. praw pacjentów.

Program:

1. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i najnowsze zmiany
– krótkie omówienie podstawowych praw pacjenta
– regulacje związane z postępowaniem Rzecznika Praw Pacjenta
– zdarzenie medyczne niepożądane – praktyczne aspekty postępowania

2. Dokumentacja medyczna
– zakres dokumentacji medycznej
– zasady udostępniania pacjentom (forma elektroniczna, papierowa, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych)
– zasady udostępniania innym podmiotom (sądy, policja, firmy ubezpieczeniowe)
– analiza dokumentacji medycznej w pracy pełnomocnika ds. praw pacjentów

3. Organizacja pracy pełnomocnika ds. praw pacjentów
– umiejscowienie w strukturze podmiotu a kompetencje i obowiązki
– rozwiązania organizacyjne w zakresie komunikacji w podmiocie
– działania planowe i doraźne
– współpraca z Biurem Rzecznika Praw Pacjentów

4. Panel dyskusyjny – Przykłady spraw i działań pełnomocników
– skarga pacjenta związana z uprawnieniami do świadczeń finansowanych ze środków publicznych
– skarga osoby bliskiej pacjenta
– wystąpienie zdarzenia medycznego niepożądanego
– odmowa udostępnienia dokumentacji medycznej osobie bliskiej
– przykłady skarg związanych z ograniczeniem praw pacjentów w czasie epidemii

Informacje organizacyjne:

Termin szkolenia: 17 stycznia 2023 r.
Czas trwania: 10:00 – 13:30

Szkolenie internetowe – platforma: MICROSOFT TEAMS – nie wymaga instalacji programu!

 

Zgłoszenia proszę wysłać na adres: anna.janiszewska@iuz.org.pl
Na Państwa pytania odpowiemy pod numerem tel.: 693 793 600

Koszt uczestnictwa*:

400 zł netto od osoby– zgłoszenia do 12 stycznia 2023 r.
500 zł netto od osoby – zgłoszenia od 13 stycznia 2023 r.

  • Po otrzymaniu zgłoszenia wystawiamy fakturę pro-forma z danymi do płatności
  • Fakturę VAT wystawimy w dniu szkolenia, po otrzymaniu od Państwa wpłaty
  • Faktury wysyłamy na wskazany na zgłoszeniu adres e-mail
  • Link kierujący do szkolenia prześlemy uczestnikom szkolenia po otrzymaniu wpłaty, na 1-2 dni przed szkoleniem.

 

W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w ciągu jednego dnia lub braku faktury pro-forma – prosimy o kontakt telefoniczny!

 

Formularz zgłoszenia