22 610 42 39

Zadzwoń do nas

Facebook

Rozliczanie i dokumentowanie świadczeń w rehabilitacji leczniczej

Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

Rozliczanie i dokumentowanie świadczeń
w rehabilitacji leczniczej

WARSZAWA, 5 grudnia 2023r. (wtorek)
w godz.: 09:30 – 14:00

Zapraszamy Państwa szkolenie STACJONARNE poświęcone rozliczeniom świadczeń oraz
dokumentacji medycznej w zakresie rehabilitacji.

Podczas szkolenia omówimy – na przykładach – zasady rozliczania oraz omówimy kwestie dokumentowania świadczeń, które są gwarantem bezpieczeństwa przychodu z NFZ, aby płatnik nie kwestionował rozliczanych świadczeń medycznych.
Omówimy także prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej i – jak zwykle – odniesiemy się do najczęściej zgłaszanych pytań i wątpliwości nasyłanych do nas przez lekarzy, fizjoterapeutów i rehabilitantów z całej Polski.

 

Program:

 1. Zasady rozliczania świadczeń w zakresie rehabilitacji pacjenta.
 2. Rozliczanie świadczeń w zależności od zakresu prowadzonej rehabilitacji:
  – świadczenia ambulatoryjne i domowe;
  – świadczenia stacjonarne;
  – świadczenia w ośrodku lub oddziale dziennym;
 3. Praktyczne przykłady prawidłowego rozliczania świadczeń. Rozwiązanie najczęściej pojawiających się problemów.
 4. Dokumentacja medyczna jako potwierdzenie realizacji świadczeń rozliczonych z NFZ.
  – ogólne zasady prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej
  – podpisywanie dokumentacji podpisem elektronicznym – kto? czy zawsze?
  – zgody, oświadczenia, potwierdzanie wykonania zabiegów przez pacjenta
  – udostępnianie dokumentacji w postaci elektronicznej i papierowej
 5. Obowiązujący zakres dokumentów prowadzonych w rehabilitacji:
  – stacjonarnej, ambulatoryjnej, domowej
 6. Raportowanie zdarzeń medycznych do platformy P1
  – zakres danych wymaganych do raportowania
  – związek zdarzeń medycznych z indywidualną dokumentacją medyczną
  – korelacja zdarzeń medycznych raportowanych do P1 ze sprawozdawczością do NFZ
 7. Organizacja udzielania świadczeń z zakresu rehabilitacji w aspekcie dokumentowania ścieżki pacjenta
  – skierowanie (zasady i najczęściej występujące problemy)
  – wizyta fizjoterapeutyczna
  – indywidualny plan usprawniania
  – informacja dla lekarza kierującego

Informacje organizacyjne:

Termin szkolenia: 5 Grudnia 2023 r.
Czas trwania: 09:30 – 14:00

Miejsce: ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie
sala konferencyjna – 300 metrów od Dworca
Centralnego PKP w Warszawie

 

Zgłoszenia proszę wysłać na adres: anna.janiszewska@iuz.org.pl
Na Państwa pytania odpowiemy pod numerem tel.: 693 793 600

Koszt uczestnictwa*:

490 zł netto od osoby– Cena regularna
550 zł netto od osoby – dla zgłoszeń nadesłanych od 28.11.23r.

* w cenę wliczona przerwa kawowa

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres e-mail: anna.janiszewska@iuz.org.pl
Na Państwa pytania odpowiemy pod numerem tel.: 693 793 600

 

Liczba miejsc w szkoleniu jest ograniczona. Zastrzegamy sobie możliwość zamknięcia
listy uczestników przed wskazanym terminem zgłoszeń z uwagi na brak miejsc.

 

1. Po otrzymaniu zgłoszenia wystawimy Państwu fakturę pro-forma z danymi do płatności.
2. W dniu szkolenia wystawimy Państwu fakturę VAT i wysyłamy na wskazany na zgłoszeniu Państwa adres e-mail.

Formularz zgłoszenia