22 610 42 39

Zadzwoń do nas

Facebook

Zmiany w wynagrodzeniach pracowników podmiotu leczniczego

Zapraszamy na szkolenie on-line:

Zmiany w wynagrodzeniach pracowników podmiotu leczniczego

19 maja 2022r. (Czwartek)
w godz.: 10:00 – 13:00

Wynagrodzenie pracowników w podmiocie leczniczym stanowi znaczącą część budżetu placówki. Niejednokrotnie pojawiające się trudności z prawidłowym wypłacaniem wynagrodzenia wynikają  ze zmieniających się przepisów prawa i różnych form zatrudnienia pracowników.

Podczas szkolenia omówimy regulacje prawne związane z wypłacaniem wynagrodzenia zarówno dla personelu medycznego, jak i personelu administracyjnego. Pokażemy, w jaki sposób obliczać poszczególne składniki wynagrodzenia. Przedstawimy również praktyczne rozwiązania kluczowych problemów organizacyjnych związanych między innymi z rozliczaniem dyżurów czy pracą specjalistów w jednym podmiocie leczniczym.

Przeanalizujemy projekt ustawy dotyczącej sposobu ustalania minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla personelu medycznego wskazując najważniejsze zapisy prawne związane ze zmianami w wynagrodzeniu.

Wskażemy także na praktycznych przykładach najczęstsze problemy związane
z wynagrodzeniami opierając je na realnych przypadkach występujących w podmiotach leczniczych.

 

Program szkolenia:                                    

 1. Minimalne wynagrodzenie dla pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych:
  – prawidłowe obliczanie wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych,
  – poszczególne składniki wynagrodzenia,
  – prawidłowe obliczanie wynagrodzenia dla ratowników medycznych.
 2. Wynagrodzenie dla lekarzy specjalistów:
  – praca w jednym podmiocie leczniczym,
  – rozliczanie dyżurów.
 3. Wzrost wynagrodzeń dla personelu medycznego:
  – prawidłowe obliczanie wynagrodzenia w oparciu o ustawę o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych
  – w podmiotach leczniczych, obowiązki podmiotu leczniczego związane z nowelizacją ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych,
 4. Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach.

Informacje organizacyjne:

Termin szkolenia: 19 maja 2022 r.
Czas trwania: 10:00 – 13:00
Szkolenie internetowe – platforma: MICROSOFT TEAMS – nie wymaga instalacji programu!

Koszt uczestnictwa:

350 zł netto od osoby – zgłoszenia do 13 maja 2022 r.
400 zł netto od osoby – zgłoszenia od 14 maja 2022 r.

 

 • Po otrzymaniu zgłoszenia wystawiamy fakturę pro-forma z danymi do płatności
 • Fakturę VAT wystawimy w dniu szkolenia, po otrzymaniu od Państwa wpłaty
 • Faktury wysyłamy na wskazany na zgłoszeniu adres e-mail
 • Link kierujący do szkolenia prześlemy uczestnikom szkolenia po otrzymaniu wpłaty, na 1-2 dni przed szkoleniem.

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy proszę wysłać na adres: katarzyna.moczulska@iuz.org.pl

Na Państwa pytania odpowiemy pod numerem tel.: 607 407 202

Formularz zgłoszenia