22 610 42 39

Zadzwoń do nas

Facebook

Szkolenie dla Pełnomocników ds. Praw Pacjenta

Zapraszamy na szkolenie on-line:

Szkolenie dla Pełnomocników ds. Praw Pacjenta

17 marca 2022r. (czwartek)
godzina 10.00 – 13.00

platforma: MICROSOFT TEAMS – nie wymaga instalacji programu!

Praca Pełnomocnika ds. Praw Pacjentów to nie tylko rozpatrywanie skarg i postępowanie związane
z wystąpieniem zdarzenia medycznego niepożądanego. To szereg działań mających na celu zmniejszenie występowania naruszeń w zakresie praw pacjentów, a co za tym idzie poprawa jakości udzielanych świadczeń.
Procedowany projekt ustawy o jakości w dużej części wskazuje na priorytet tych działań.

Podczas szkolenia Rafał Janiszewski omówi nie tylko zasadnicze obszary praw pacjenta, ale również przedstawi zakres pracy pełnomocnika.

Szkolenie ma charakter kursu opartego o Ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz o inne przepisy. Zawiera również praktyczne aspekty pracy Pełnomocnika w podmiocie leczniczym.

Omówione zostaną przykłady naruszeń oraz propozycje działań ze strony pełnomocnika. Wskazane zostaną obowiązki i kompetencje na tym stanowisku, ze szczególnym uwzględnieniem wewnętrznej koordynacji działań pomiędzy komórkami organizacyjnymi.

 

Program:

 1. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  – krótkie omówienie podstawowych praw pacjenta
  – regulacje związane z postepowaniem Rzecznika Praw Pacjenta
  – zdarzenie medyczne niepożądane – praktyczne aspekty postępowania
 2. Dokumentacja medyczna
  – zakres dokumentacji medycznej
  – zasady udostępniania pacjentom (forma elektroniczna, papierowa, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych)
  – zasady udostępniania innym podmiotom (sądy, policja, firmy ubezpieczeniowe)
  – analiza dokumentacji medycznej w pracy pełnomocnika ds. praw pacjentów
 3. Organizacja pracy pełnomocnika ds. praw pacjentów
  – umiejscowienie w strukturze podmiotu a kompetencje i obowiązki
  – rozwiązania organizacyjne w zakresie komunikacji w podmiocie
  – działania planowe i doraźne
  – współpraca z Biurem Rzecznika Praw Pacjentów
 4. Przykłady spraw i działań pełnomocników
  – skarga pacjenta związana z uprawnieniami do świadczeń finansowanych ze środków publicznych
  – skarga osoby bliskiej pacjenta
  – wystąpienie zdarzenia medycznego niepożądanego
  – odmowa udostępnienia dokumentacji medycznej osobie bliskiej
  – przykłady skarg związanych z ograniczeniem praw pacjentów w czasie epidemii

Informacje organizacyjne:
Termin szkolenia: 17 marca 2021 r.
Czas trwania: 10:00 – 13:00
Szkolenie internetowe – platforma: MICROSOFT TEAMS – nie wymaga instalacji programu!

 

Koszt uczestnictwa:
400 zł netto od osoby – przy zgłoszeniach do 10 marca 2022 r.
450 zł netto od osoby – cena regularna, przy zgłoszeniach od 11 marca 2022 r.

 

Po otrzymaniu zgłoszenia wystawimy Państwu fakturę pro forma z danymi potrzebnymi do płatności. Fakturę VAT wystawimy po otrzymaniu wpłaty i wyślemy na wskazany na zgłoszeniu adres e-mail poczty elektronicznej.

 

Po otrzymaniu wpłaty prześlemy do Państwa zaproszenie wraz z linkiem kierującym do szkolenia.

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy proszę wysłać na adres: anna.janiszewska@iuz.org.pl

Na Państwa pytania odpowiemy pod numerem tel.: 693 793 600

 

Dlaczego warto wybrać nasze szkolenia?

 • Nasi wykładowcy to praktycy – z doświadczeniem w placówkach leczniczych
 • Dajemy możliwość zadawania pytań „na bieżąco” w trakcie trwania szkolenia
 • Udostępniamy Państwu prezentację i materiały szkoleniowe
 • Szkolenia są nagrywane – można je odtwarzać wiele razy, w dogodnym dla Państwa miejscu i czasie
 • Usługi doradcze dla podmiotów leczniczych świadczymy od ponad 20 lat
 • Jesteśmy instytucją wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS)

 

W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w ciągu jednego dnia, prosimy
o kontakt telefoniczny!

Formularz zgłoszenia