22 610 42 39

Zadzwoń do nas

Facebook

Umowy podmiotu leczniczego z personelem medycznym

Zapraszamy na szkolenie on-line:

Umowy podmiotu leczniczego z personelem medycznymm

9 czerwca 2022r. (Czwartek)
w godz.: 10:00 – 13:00

Niezależnie od formy współpracy z personelem medycznym – umowa o pracę, zlecenie czy tzw.  „kontrakt” – właściwe skonstruowanie umowy jest bardzo ważne. Trzeba przy tym pamiętać, że osoby, którym podmiot leczniczy powierza czynności związane z udzielaniem świadczeń, musi oczekiwać spełnienia określonych prawem czynności. To nie tylko udzielanie porad czy
wykonywanie zabiegów, ale również czynności związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej czy ewidencji zdarzeń.

Umowa z osobą wykonującą zawód medyczny to również obszar szczególnych uprawnień wynikających z ustaw zawodowych. Powinna ona we właściwy sposób dzielić obowiązki, a jednocześnie być w zgodności z nadrzędnym celem jakim jest realizacja świadczeń medycznych.
Dodatkowo, szereg uregulowań wynikających z umów z NFZ, stawia podmiot leczniczy w konieczności przeniesienia niektórych obowiązków na pracowników medycznych.
Wiele pytań otrzymujemy również o zasady rozliczania się placówki medycznej z pracownikami medycznymi – o zasady wynagradzania. Szczególnie jeśli chodzi o umowy cywilno-prawne.
Podczas szkolenia Rafał Janiszewski podzieli się z Państwem swoim doświadczeniem. Pokaże różne formy zapisów w umowach i rozwiązania organizacji pracy i wynagradzania. Przedstawi też zakresy odpowiedzialności stron oraz skutki naruszenia obowiązków.
Szkolenie nie jest po to by zastąpić pracę zespołów prawnych w placówce medycznej, ale po to, aby szerzej, precyzyjniej zaadresować niezbędne w umowach treści oraz wskazać możliwości organizacji pracy medyków w ramach umów.

 

Program:

 1. Rodzaje umów stosowanych w podmiotach leczniczych.
 2. Kiedy rekrutacja, a kiedy zamówienie publiczne?
 3. Analiza i opracowanie przedmiotu zamówienia.
 4. Zakres obowiązków pracownika medycznego (przykłady stanowisk w konkretnych komórkach organizacyjnych).
 5. Regulamin pracy i wynagradzania, wewnętrzne normy regulujące organizację udzielania świadczeń.
 6. Zasady wynagradzania personelu medycznego na podstawie umów cywilno-prawnych.
  Przykłady dla różnych typów świadczeń i komórek organizacyjnych.
 7. Przykładowe instrukcje rozliczania usług świadczonych przez medyków na podstawie umów cywilno-prawnych.
 8. Odpowiedzialność pracownika medycznego i odpowiedzialność medyka pracującego „na kontrakcie”.
 9. Niedozwolone zapisy w umowach cywilno-prawnych.

Informacje organizacyjne:

Termin szkolenia: 9 czerwca 2022 r.
Czas trwania: 10:00 – 13:00
Szkolenie internetowe – platforma: MICROSOFT TEAMS – nie wymaga instalacji programu!

Koszt uczestnictwa:

350 zł netto od osoby– zgłoszenia do 2 czerwca 2022 r.
400 zł netto od osoby – zgłoszenia od 3 czerwca 2022 r.

 

W przypadku niespełnienia warunków art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C lub §3 ust. 1. pkt. 14 ustawy o VAT kwota szkolenia będzie powiększona o 23% podatku VAT

 

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres e-mail: anna.janiszewska@iuz.org.pl

 • Po otrzymaniu zgłoszenia wystawiamy fakturę pro-forma z danymi do płatności
 • Fakturę VAT wystawimy po otrzymaniu od Państwa wpłaty
 • Faktury wysyłamy na wskazany na zgłoszeniu adres e-mail
 • Link kierujący do szkolenia prześlemy uczestnikom szkolenia po otrzymaniu wpłaty

 

W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w ciągu jednego dnia, proszę o kontakt telefoniczny!

Na Państwa pytania odpowiemy pod numerem tel.: 693 793 600

Formularz zgłoszenia