22 610 42 39

Zadzwoń do nas

Facebook

Ustawa o jakości – nowe zasady monitorowania zdarzeń medycznych niepożądanych

Zapraszamy na szkolenie on-line:

Ustawa o jakości –
nowe zasady monitorowania
zdarzeń medycznych niepożądanych

5 kwietnia 2023r. (środa)
w godz.: 10:00 – 13:00

Najnowsze przepisy w omówieniu Rafała Janiszewskiego!

Ustawa o jakości to regulacja, która zmienia sposób działania podmiotów leczniczych w zakresie monitorowania i zapobiegania zdarzeniom medycznym niepożądanym. W wynikającym z niej Rozporządzeniu opisano zdarzenia, które podlegać będą raportowaniu oraz obowiązkowi podjęcia działań ze strony szpitala. Oznacza to konieczność prowadzenia nowych procedur  i przeorganizowania sposobu pracy zespołów ds. jakości w szpitalach.

Inną istotną zmianą jest wprowadzenie nowego sposobu certyfikacji jakościowej.

Równolegle z nią Ustawa wprowadza instancję akredytacji, czyli uznawania przez NFZ, że podmiot może być świadczeniodawcą.

O tych wszystkich zagadnieniach podczas szkolenia opowie Rafał Janiszewski, wskaże również praktyczne wskazówki jak sprawnie zorganizować monitorowanie zdarzeń w szpitalu.

 

 

Program:

 1. Określone w Ustawie wielopłaszczyznowe pojęcie jakości.
 2. Sposób monitorowania zdarzeń medycznych niepożądanych.
 3. Kategorie i rodzaje zdarzeń medycznych niepożądanych.
 4. Obowiązki kierownika podmiotu leczniczego w zakresie zapobiegania i raportowania zdarzeń
 5. Akredytacja „po nowemu”.
 6. Autoryzacja jako forma weryfikacji podmiotu leczniczego w zakresie możliwości udzielania świadczeń.
 7. Możliwość zastosowania systemów informatycznych szpitala w organizacji procesu monitorowania i zapobiegania zdarzeniom medycznych niepożądanych.
 8. Skutki, sankcje za nieprawidłowe monitorowanie i zapobieganie zdarzeniom medycznych niepożądanych.

Informacje organizacyjne:

Termin szkolenia: 5 kwietnia 2023 r.
Czas trwania: 10:00 – 13:00

Szkolenie internetowe – platforma: MICROSOFT TEAMS – nie wymaga instalacji programu!

 

Zgłoszenia proszę wysłać na adres: anna.janiszewska@iuz.org.pl
Na Państwa pytania odpowiemy pod numerem tel.: 693 793 600

Koszt uczestnictwa*:

450 zł netto od osoby– zgłoszenia do 31 marca 2023 r.
500 zł netto od osoby – zgłoszenia od 1 kwietnia 2023 r.

 • Po otrzymaniu zgłoszenia wystawiamy fakturę pro-forma z danymi do płatności
 • Fakturę VAT wystawimy w dniu szkolenia, po otrzymaniu od Państwa wpłaty
 • Faktury wysyłamy na wskazany na zgłoszeniu adres e-mail
 • Link kierujący do szkolenia prześlemy uczestnikom szkolenia po otrzymaniu wpłaty, na 1-2 dni przed szkoleniem.

 

W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w ciągu jednego dnia lub braku faktury pro-forma – prosimy o kontakt telefoniczny!

 

Formularz zgłoszenia