22 610 42 39

Zadzwoń do nas

Facebook

Zamówienia publiczne w placówce medycznej

Zapraszamy na szkolenie on-line:

Zamówienia publiczne w placówce medycznej

23 listopada 2022r. (środa)
w godz.: 10:00 – 13:00

Zamówienia publiczne regulowane ustawą prawo zamówień publicznych to kluczowa forma udziału sektora publicznego w gospodarce. W kontekście publicznej ochrony zdrowia, zamówienia publiczne stanowią podstawowy sposób zawierania umów z wykonawcami.

 

Ustawa PZP ustala szereg różnych trybów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, jednak jak wynika ze statystyk prowadzonych przez Urząd Zamówień Publicznych prawie 90% wszystkich zamówień publicznych realizowanych jest w trybie przetargu nieograniczonego. Ponadto, coraz częściej obserwuje się brak odpowiedniej jakości przeprowadzanych postępowań, jak również niedostosowanie istniejących już procedur do znowelizowanej ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Podczas szkolenia omówimy z Państwem tematykę zamówień publicznych z uwzględnieniem problemów wskazanych powyżej. Kompleksowo przedstawimy podstawowe pojęcia związane
z zamówieniami publicznymi oraz zaprezentujemy tryby postępowań wraz ze wskazaniem w jakich przypadkach należy z nich korzystać. Odpowiemy na nurtujące pytania, m.in.: W jaki sposób przeprowadzić postępowanie podprogowe? Jak uzasadnić wybór udzielenia zamówienia z wolnej ręki? Jakie zapisy powinny, jakie muszą, a jakie nie mogą znaleźć się w umowie o udzielenie zamówienia?

 

Ponadto podczas szkolenia poruszymy temat opisu przedmiotu zamówienia w podmiocie leczniczym oraz obowiązków związanych z tworzeniem specyfikacji warunków zamówienia.

Rozwiejemy wątpliwości dotyczącego tego zagadnienia. W praktyce pokażemy, w jaki sposób zachowywać najwyższe standardy w postępowaniu o udzielanie zamówienia publicznego oraz na przykładzie kazusów omówimy najczęściej pojawiające się błędy w postępowaniach.

 

Nie zabraknie również informacji dotyczących środków ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga do sądu) oraz możliwych konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy.

 

 

Program szkolenia:

 1.  Najistotniejsze zagadnienia dotyczące zamówień publicznych
 2. Tryby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
  a) przetarg
  b) zamówienie z wolnej ręki
  c) zamówienia podprogowe
  d) inne
 3. Klauzule niedozwolone, obligatoryjne oraz fakultatywne w umowie o udzielenie zamówienia publicznego
 4. Opis przedmiotu zamówienia w podmiocie leczniczym – przykłady z omówieniem
 5. Specyfikacja warunków zamówienia – obowiązki
 6. Środki ochrony prawnej – podstawowe informacje
 7. Odpowiedzialność za naruszenie ustawy PZP i możliwe konsekwencje

Informacje organizacyjne:

Termin szkolenia: 23 listopada 2022 r.
Czas trwania: 10:00 – 13:00

Szkolenie internetowe – platforma: MICROSOFT TEAMS – nie wymaga instalacji programu!

 

Zgłoszenia proszę wysłać na adres: anna.janiszewska@iuz.org.pl
Na Państwa pytania odpowiemy pod numerem tel.: 693 793 600

Koszt uczestnictwa*:

350 zł netto od osoby– zgłoszenia do 15 listopada 2022 r.
400 zł netto od osoby – zgłoszenia od 16 listopada 2022 r.

 • Po otrzymaniu zgłoszenia wystawiamy fakturę pro-forma z danymi do płatności
 • Fakturę VAT wystawimy w dniu szkolenia, po otrzymaniu od Państwa wpłaty
 • Faktury wysyłamy na wskazany na zgłoszeniu adres e-mail
 • Link kierujący do szkolenia prześlemy uczestnikom szkolenia po otrzymaniu wpłaty, na 1-2 dni przed szkoleniem.

 

W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w ciągu jednego dnia lub braku faktury pro-forma – prosimy o kontakt telefoniczny!

 

Formularz zgłoszenia