22 610 42 39

Zadzwoń do nas

Facebook

Zamówienia publiczne, zamówienia podprogowe i zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych prowadzenia działalności leczniczej

Zapraszamy na szkolenie on-line:

Zamówienia publiczne, zamówienia podprogowe
i zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych
prowadzenia działalności leczniczej

13 września 2023r. (środa)
w godz.: 10:00 – 13:00

Okres wakacyjno-jesienny to czas planowania zamówień i wydatków na przyszły rok. Nierozerwalnie jest to związane z tematem zamówień publicznych, regulowanych ustawą prawo zamówień publicznych, a będących kluczową formą udziału sektora publicznego w gospodarce. W kontekście ochrony zdrowia, zamówienia publiczne stanowią – obok zamówień na udzielanie świadczeń zdrowotnych – podstawowy sposób zawierania umów z wykonawcami.

Ustawa PZP ustala szereg rożnych trybów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, jednak jak wynika ze statystyk prowadzonych przez Urząd Zamówień Publicznych prawie 90% wszystkich zamówień publicznych realizowanych jest w trybie przetargu nieograniczonego. Ponadto, coraz częściej obserwuje się̨ brak odpowiedniej jakości przeprowadzanych postepowań, jak również niedostosowanie istniejących już procedur do znowelizowanej ustawy prawo zamówień publicznych.

Co więcej, w związku ze zniesieniem stanu zagrożenia epidemicznego, od 1 lipca 2023 roku zaczynają obowiązywać zasady zamówień publicznych sprzed pandemii.

Podczas szkolenia omówimy z Państwem tematykę zamówień publicznych z uwzględnieniem wskazanych wyżej problemów. Kompleksowo przedstawimy podstawowe pojęcia związane
z zamówieniami publicznymi oraz zaprezentujemy tryby postępowań wraz ze wskazaniem w jakich przypadkach należy z nich korzystać.

Odpowiemy na często zadawane pytania, m.in.:
W jaki sposób przeprowadzić postępowanie podprogowe?
Jak uzasadnić wybór udzielenia zamówienia z wolnej ręki?
Jakie zapisy powinny, muszą, a jakie nie mogą̨ znaleźć się w umowie o udzielenie zamówienia?

Zapraszamy do dołączenia do spotkania internetowego.

 


Program szkolenia:

 1. Zamówienia publiczne-
  – Tryby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
  – Umowa na gruncie Prawa zamówień publicznych – elementy obligatoryjne, fakultatywne oraz klauzule niedozwolone;
  – Opis przedmiotu zamówienia i specyfikacja warunków zamówienia;
  – Środki ochrony prawnej;
  – Rozwiązanie, przedłużanie i waloryzowanie umowy na gruncie Prawa zamówień publicznych – studium przypadków.
 2. Zamówienia podprogowe
  – Komparatystyka zamówień do 130 000 PLN z zamówieniami na gruncie Prawa zamówień publicznych.
 3. Zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych
  – Konkurs ofert w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej;
  – Szczegółowe warunki konkursu ofert;
  – Bieg postępowania;
  – Środki ochrony prawnej – protest, odwołanie.

Informacje organizacyjne:

Termin szkolenia: 13 września 2023 r.
Czas trwania: 10:00 – 13:00

Szkolenie internetowe – platforma: MICROSOFT TEAMS – nie wymaga instalacji programu!

 

Zgłoszenia proszę wysłać na adres: anna.janiszewska@iuz.org.pl
Na Państwa pytania odpowiemy pod numerem tel.: 693 793 600

Koszt uczestnictwa*:

350 zł netto od osoby– zgłoszenia do 5 września 2023 r.
400 zł netto od osoby – zgłoszenia od 6 września 2023 r.

 • Po otrzymaniu zgłoszenia wystawiamy fakturę pro-forma z danymi do płatności
 • Fakturę VAT wystawimy w dniu szkolenia, po otrzymaniu od Państwa wpłaty
 • Faktury wysyłamy na wskazany na zgłoszeniu adres e-mail
 • Link kierujący do szkolenia prześlemy uczestnikom szkolenia po otrzymaniu wpłaty, na 1-2 dni przed szkoleniem.

 

W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w ciągu jednego dnia lub braku faktury pro-forma – prosimy o kontakt telefoniczny!

 

Formularz zgłoszenia