22 610 42 39

Zadzwoń do nas

Facebook

CERTYFIKOWANY KURS KODERA SEKRETARKI MEDYCZNEJ

Zapraszamy na szkolenie on-line:

CERTYFIKOWANY KURS KODERA
SEKRETARKI MEDYCZNEJ

24 listopada 2022r.
1 grudnia 2022r.

w godz.: 10:00 – 14:00

Kurs realizowany będzie w ramach prowadzonego przez nas od ponad 10 lat !! projektu pt.: Szkoła Koderów. Oferowany cykl szkoleń ma na celu wykształcenie kodera gotowego do pracy w oddziale szpitala lub komórce rozliczania z NFZ świadczeń zdrowotnych.

Przygotowaliśmy program od poziomu podstawowego, dając możliwość kształcenia nawet nowych pracowników, czy też osób zmieniających stanowisko.

Koder – sekretarka medyczna powinien posiadać wiedzę dotyczącą rozliczania świadczeń zdrowotnych w systemie JGP, ale także móc zastosować pojawiające się zmiany
w codziennej pracy – tak aby odciążyć lekarzy, który skupieni są na pacjentach i jakości realizowanych świadczeń medycznych.

Certyfikat kodera uzyskany przez uczestnika jest rękojmią z naszej strony tego, że słuchacz winien posiadać podstawowe kwalifikacje potrzebne do pracy kodera.

UWAGA! Kurs został zarejestrowany w Urzędzie Pracy. Kancelaria Doradcza Rafał Piotr Janiszewski jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod nr ewidencyjnym 2.14/00081/2020 – placówka zgłaszająca we własnym zakresie może uzyskać dofinansowanie na kształcenie pracowników.

Poniżej prezentujemy szczegółowy program 3 dni kursu Szkoły Koderów.

 

                                                                                   Pozostaję do Państwa dyspozycji,

 

Anna Janiszewska

nr telef.: 693 793 600

anna.janiszewska@iuz.org.pl

Program podstawowy obejmuje prezentowany zakres tematyczny:

 

Dzień 2 – 24 XI 2022  godz. 10:00-14:00

JGP – wprowadzenie i zasady kodowania                  

 • zakres gromadzonych danych – wymagany przez obowiązujące przepisy
 • umowy placówki medycznej z płatnikiem publicznym
 • konstrukcja systemu JGP
 • rozliczanie świadczeń w AOS
  • porady specjalistyczne
  • małe zabiegi
  • badania diagnostyczne
  • świadczenia kosztochłonne
 • rozliczanie świadczeń w ramach hospitalizacji
  • ogólne zasady kodowania
  • rozliczanie hospitalizacji w JGP
  • ruch między oddziałami
  • kodowanie jednostek chorobowych współistniejących oraz zasadniczych
  • oddział anestezjologii i intensywnej terapii
  • sumowanie świadczeń
  • dodatkowe możliwości rozliczania
  • rozliczanie hospitalizacji zachowawczych w oddziałach zabiegowych

 

 

 

Dzień 31 XII 2022  godz. 10:00-14:00

 Świadczenia onkologiczne rozliczane z NFZ     

 

 • Rodzaje udzielanych świadczeń w onkologii
  • porady ambulatoryjne
  • hospitalizacja 1 – dnia
  • chirurgia, w tym rekonstrukcyjna
  • chemioterapia, radioterapia, brachyterapia
  • programy lekowe
  • leczenie skojarzone
 • Pakiet onkologiczny
  • Rozliczanie świadczeń na podstawie DiLO
  • Produkty rozliczeniowe nie objęte „szybką ścieżką onkologiczną”
 • Dokumentacja medyczna dotycząca leczenia onkologicznego

Wykłady on-line Szkoły Koderów odbędą się w dniach: 17, 24 listopada, 1 grudnia 2022 r. 
w godzinach: 10:00 – 14:00 na platformie Microsoft Teams.

 

Koszt uczestnictwa w całym kursie wynosi, przy zgłoszeniu z jednej placówki (organizacji):

przy zgłoszeniu 1- 2 osób: 1400 zł od osoby
przy zgłoszeniu 3 – 4 osób: 1200 zł od osoby
w przypadku 5 i więcej osób: 1000 zł od osoby

 

Wskazana kwota obejmuje udział w wykładach „na żywo”, możliwość zadawania pytań na czacie podczas szkolenia, otrzymanie materiałów szkoleniowych przewidzianych przez wykładowcę, koszt wystawienia i przesłania pocztą certyfikatu kodera.

 

Podmioty lecznicze, które finansują usługę ze środków publicznych przynajmniej w 70% mogą być zwolnione z podatku VAT. Aby skorzystać ze zwolnienia – należy przesłać wraz ze zgłoszeniem – wypełnione oświadczenie (ostatnia strona tego pliku).

 

Zgłoszenia do udziału w kursie prosimy wysyłać: anna.janiszewska@iuz.org.pl

 

                                                                                   Pozostaję do Państwa dyspozycji,

 

Anna Janiszewska
nr telef.: 693 793 600
anna.janiszewska@iuz.org.pl

Formularz zgłoszenia